Suplování:   Úterý 26.1.2016 (Čtvrtý)

datum výpisu: 27.1.2016 (15:58)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.A

   

Pře

Pře

           

3.A

   

Pře

Pře

           

4.A

   

Pře

Pře

           

5.F

   

Pře

Pře

           

5.G

   

Pře

Pře

           

6.F

   

Pře

Pře

           

6.G

   

Pře

Pře

           

7.F

   

Pře

Pře

           

7.G

Výl

Výl

Výl

Výl

Výl

Výl

Výl

Výl

Výl

Výl

8.F

   

Pře

Pře

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bárta Jan (Nahr)

-

..

..

Pl

-

..

-

..

..

..

Fialová Jitka (NemN)

....

..

Šv

..

Pl

..

-

-

-

-

Jedličková Gabriela (SM)

   

....

..

           

Landsdorf Jiří (PedD)

-

..

....

-

Kn

....

..

..

..

..

Navrátilová Danuše (SM)

   

..

....

           

Nejmanová Libuše (SM)

   

....

..

           

Nováková Eliška (SM)

   

..

..

           

Padevětová Markéta (Lék)

           

..

     

Pěničková Helena (NemN)

 

..

..

-

Wo

Hm

Hm

-

-

-

Růžičková Blanka (SM)

   

..

Šv

           

Sobotová Lenka (PedD)

-

-

Sk

..

Kv

-

..

-

..

-

Stárková Pavla (SM)

   

Vy

..

           

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

201

 

Pře

Pře

Pře

           

203

 

Pře

Pře

Pře

           

204

 

Pře

Pře

Pře

           

205

 

Pře

Pře

Pře

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

5.hod

navíc

M

2.A

(403)

přespočetná hod.

 

6.hod

navíc

M

2.A

(403)

přespočetná hod.

Nosková Iva

3.hod

odpadá

M

8.F

 

Přednáška

Bartošic Vlastimil

9.hod

odpadá

Fy

7.G

 

Výlet

Blahušová Jana

3.hod

změna

Aj

2.F (Aj 2)

(J3)

 

Cihelková Jitka

2.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj1)

 

Výlet

 

3.hod

odpadá

Aj

5.F (Aj2)

 

Přednáška

Coubalová Lada

7.hod

přesun <<

IVT

5.G (Aj2)

(VT1)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

IVT

5.G (Aj2)

 

na 7.hod

Dvořáková Jana

1.hod

změna

M

7.F

(206)

 

Hemerová Michaela

5.hod

spojeno (Pě NemN)

M

5.F (Aj1)

(303)

 
 

6.hod

spojeno (Pě NemN)

M

5.F (Aj2)

(303)

 

Klínská Věra

2.hod

odpadá

Fj

5.F (Fj)

 

Přednáška

 

3.hod

odpadá

Fj

7.F (Fj)

 

Přednáška

 

4.hod

supl. (Ln PedD)

Tv

1.A (Chl)

(VT2)

za odpadlou

Knypl Jaroslav

6.hod

odpadá

Tv

7.G (Chl)

 

Výlet

Kosek Dagmar Inge

3.hod

odpadá

Nj

7.F (Nj)

 

Přednáška

Kovalovská Zdenka

2.hod

odpadá

Nj

5.F (Nj)

 

Přednáška

 

4.hod

supl. (Sb PedD)

Tv

1.F (Dív)

(105)

za odpadlou

Kunovjánková Eva

2.hod

odpadá

Šj

3.A (Šj)

 

Přednáška

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Padevětová Markéta

1.hod

změna

Aj

2.A (Aj 2)

(103)

 
 

2.hod

odpadá

Aj

7.F (Fj)

 

Přednáška

Plachý Petr

1.hod

odpadá

Čj

7.G (Aj1)

 

Výlet

 

3.hod

supl. (Br Nahr)

Čj

3.G

(103)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Přednáška

 

4.hod

supl. (Fi NemN)

Aj

3.A (Šj)

(J3)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Čj

7.G (Aj 2)

 

Výlet

Rozumová Iveta

7.hod

přesun <<

IVT

5.G (Aj1)

(VT2)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

IVT

5.G (Aj1)

 

na 7.hod

Růžičková Blanka

5.hod

odpadá

ZsV

7.G

 

Výlet

Semrádová Jaroslava

1.hod

změna

Fj

4.G (Fj)

(301)

 
 

2.hod

změna

Čj

3.F

(206)

 
 

3.hod

změna

Čj

4.G

(301)

 

Skokanová Zuzana

2.hod

supl. (Sb PedD)

M

1.G

(406)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

M

3.A (Nj)

 

Přednáška

 

3.hod

odpadá

M

3.A (Šj)

 

Přednáška

Sobotová Lenka

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Sůrová Jana

2.hod

odpadá

Čj

6.F

 

Přednáška

Švarcová Eva

2.hod

supl. (Fi NemN)

Aj

1.A (Aj1)

(J3)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Aj

7.F (Nj)

 

Přednáška

 

3.hod

supl. (Rž SM)

Ov

3.F

(109)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

Aj

6.F (Aj2)

 

Přednáška

Vaňková Lucie

1.hod

změna

Čj

1.F

(105)

 
 

2.hod

odpadá

Šj

5.F (Šj)

 

Přednáška

Vyhlídalová Jana

2.hod

supl. (Sr SM)

Čj

2.G

(401)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Čj

2.A

 

Přednáška

Wokounová Miroslava

1.hod

odpadá

M

7.G (Šj)

 

Výlet

 

2.hod

odpadá

M

6.G

 

Přednáška

 

3.hod

odpadá

M

7.G

 

Výlet

 

4.hod

supl. (Pě NemN)

IVT

1.A (Dív)

(VT1)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

M

7.G (Nj)

 

Výlet

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

Aj

Aj1

(J3)

supluje

Švarcová Eva

(Fi)

 

4.hod

IVT

Dív

(VT1)

supluje

Wokounová Miroslava

(Pě)

 

4.hod

Tv

Chl

(VT2)

supluje

Klínská Věra

(Ln)

 

9.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

1.F

1.hod

Čj

 

(105)

změna

Vaňková Lucie

 
 

4.hod

Tv

Dív

(105)

supluje

Kovalovská Zdenka

(Sb)

1.G

2.hod

M

 

(406)

supluje

Skokanová Zuzana

(Sb)

2.A

1.hod

Aj

Aj 2

(103)

změna

Padevětová Markéta

 
 

5.hod

M

 

(403)

navíc

Kaufmann Marek

 
 

5.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

 

6.hod

M

 

(403)

navíc

Kaufmann Marek

 
 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

2., 3. hod Přednáška

2.F

3.hod

Aj

Aj 2

(J3)

změna

Blahušová Jana

 

2.G

2.hod

Čj

 

(401)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Sr)

 

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ln)

3.A

4.hod

Aj

Šj

(J3)

supluje

Plachý Petr

(Fi)

 

2., 3. hod Přednáška

3.F

1.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Fi)

 

2.hod

Čj

 

(206)

změna

Semrádová Jaroslava

 
 

3.hod

Ov

 

(109)

supluje

Švarcová Eva

(Rž)

3.G

3.hod

Čj

 

(103)

supluje

Plachý Petr

(Br)

 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Pd)

4.A

1.hod

DS

DS

 

odpadá

 

(Br)

 

1.hod

CV

VCH

 

odpadá

 

(Pě)

 

8.hod

DV

VD

 

odpadá

 

(Br)

 

9.hod

DV

VD

 

odpadá

 

(Br)

 

2., 3. hod Přednáška

4.G

1.hod

Fj

Fj

(301)

změna

Semrádová Jaroslava

 
 

3.hod

Čj

 

(301)

změna

Semrádová Jaroslava

 

5.F

1.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

5.hod

M

Aj1

(303)

spojí

Hemerová Michaela

(Pě)

 

6.hod

M

Aj2

(303)

spojí

Hemerová Michaela

(Pě)

 

2., 3. hod Přednáška

5.G

5.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Fi)

 

7.hod

IVT

Aj1

(VT2)

přesun <<

Rozumová Iveta

z 9.hod

 

7.hod

IVT

Aj2

(VT1)

přesun <<

Coubalová Lada

z 9.hod

 

7.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

 

8.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

9.hod

IVT

Aj1

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

9.hod

IVT

Aj2

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

2., 3. hod Přednáška

6.F

2., 3. hod Přednáška

6.G

2., 3. hod Přednáška

7.F

1.hod

M

 

(206)

změna

Dvořáková Jana

 
 

2., 3. hod Přednáška

7.G

0.- 9. hod Výlet

8.F

1.hod

CV

VCH

 

odpadá

 

(Pě)

 

8.hod

DV

VD

 

odpadá

 

(Br)

 

9.hod

DV

VD

 

odpadá

 

(Br)

 

2., 3. hod Přednáška

 

Zpracováno v systému Bakaláři