Suplování:   Pátek 19.2.2016 (První)

datum výpisu: 19.2.2016 (8:30)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.G

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dvořáková Jana

 

..

               

Knypl Jaroslav

..

..

Je

-

-

-

-

-

-

Krulíková Světlana

-

-

Kn

Pl

..

-

-

-

-

Patová Renata

         

Ln

..

     

Procházková Hana

..

..

Bt

....

Pl

-

-

-

-

-

Rozumová Iveta

   

....

             

Sobotová Lenka

 

..

..

..

           

Stárková Pavla

-

-

-

>>

....

Ro

>>

-

-

-

Wokounová Miroslava

....

..

..

-

....

..

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

F

 

Sou

Sou

             

LF

 

Sou

Sou

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Bartošic Vlastimil

1.hod

změna

Fy

3.G

(306)

 
 

2.hod

supl. (Pz)

Fy

3.G

(Bi)

 

Buzek Oldřich

3.hod

navíc

Ov

1.G

(406)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

2.G (Aj 2)

 

Lyžařský kurz

Dvořáková Jana

1. hod Obecný pedagogický dozor

Franc Tomáš

2.hod

změna

Fy

2.F

(206)

 

Jedličková Gabriela

2.hod

supl. (Kp)

Tv

4.A (Chl)

(210)

 
 

6.hod

odpadá

Ov

2.G

 

Lyžařský kurz

Kalová Dagmar

3.hod

odpadá

Aj

2.G (Aj 1)

 

Lyžařský kurz

Klínská Věra

2.hod

supl. (Ká)

Tv

5.F (Dív)

(105)

 
 

2.hod

odpadá

Fj

2.G (Aj 2)

 

Lyžařský kurz

Klopacz Zuzana

3.hod

spojeno (Ká)

Z

2.F (Dív)

(303)

 
 

3.hod

supl. (Kp)

Z

2.F (Chl)

(303)

 

Knypl Jaroslav

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Krulíková Světlana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Kunovjánková Eva

2.hod

odpadá

Šj

2.G (Aj 1)

 

Lyžařský kurz

Landsdorf Jiří

5.hod

supl. (Pa)

Vv

3.F

(203)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

2.G (Chl)

 

Lyžařský kurz

Plachý Petr

1.hod

navíc

Čj

4.A (Chl)

(104)

 
 

4.hod

spojeno (Pz)

Čj

3.G (Chl)

(306)

 
 

4.hod

supl. (Ká)

Čj

3.G (Dív)

(306)

 

Procházková Hana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Rozumová Iveta

5.hod

spojeno (Sr)

M

4.G (A2)

(301)

 
 

2. hod Obecný pedagogický dozor

Růžičková Blanka

5.hod

supl. (Wo)

ZsV

7.G

(306)

 

Šafaříková Hana

3.hod

přesun <<

M

1.F

(401)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

M

1.F

 

na 3.hod

Vyhlídalová Jana

4.hod

odpadá

Čj

2.G

 

Lyžařský kurz

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

6.hod

D

   

přesun >>

 

na 23.2. (Út) 9.hod

1.F

3.hod

M

 

(401)

přesun <<

Šafaříková Hana

z 6.hod

 

3.hod

Bi

   

odpadá

 

(Sb)

 

6.hod

M

   

přesun >>

 

na 3.hod

1.G

0.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Pz)

 

3.hod

Ov

 

(406)

navíc

Buzek Oldřich

 
 

3.hod

Ov

   

přesun >>

 

na 24.2. (St) 4.hod

2.F

2.hod

Fy

 

(206)

změna

Franc Tomáš

 
 

3.hod

Z

Dív

(303)

spojí

Klopacz Zuzana

(Ká)

 

3.hod

Z

Chl

(303)

supluje

Klopacz Zuzana

(Kp)

2.G

0.- 9. hod Lyžařský kurz

3.F

1.hod

Bi

Chl

 

odpadá

 

(Pz)

 

5.hod

Vv

 

(203)

supluje

Landsdorf Jiří

(Pa)

3.G

1.hod

Fy

 

(306)

změna

Bartošic Vlastimil

 
 

2.hod

Fy

 

(Bi)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Pz)

 

4.hod

Čj

Chl

(306)

spojí

Plachý Petr

(Pz)

 

4.hod

Čj

Dív

(306)

supluje

Plachý Petr

(Ká)

4.A

1.hod

Čj

Chl

(104)

navíc

Plachý Petr

 
 

1.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Kp)

 

2.hod

Tv

Chl

(210)

supluje

Jedličková Gabriela

(Kp)

4.G

5.hod

M

A2

(301)

spojí

Rozumová Iveta

(Sr)

5.F

2.hod

Tv

Dív

(105)

supluje

Klínská Věra

(Ká)

6.F

6.hod

Vv

S2

 

odpadá

 

(Pa)

6.G

1.hod

Fy

F1

 

odpadá

 

(Wo)

 

1.hod

Bi

B3

 

odpadá

 

(Sb)

 

2.hod

Fy

F1

 

odpadá

 

(Wo)

 

2.hod

Bi

B3

 

odpadá

 

(Sb)

 

6.hod

M

Chl

 

odpadá

 

(Wo)

7.F

0.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Kp)

7.G

5.hod

ZsV

 

(306)

supluje

Růžičková Blanka

(Wo)

 

Zpracováno v systému Bakaláři