Žáci třídy 2.F, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu 2.G.
Žáci třídy 5.F, kteří se neúčastní LVK, se uči dle rozvrhu 5.G.

Suplování:   Úterý 23.2.2016 (Druhý)

datum výpisu: 22.2.2016 (13:37)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.F

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

5.F

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jedličková Markéta

-

-

-

Ne

....

-

..

....

..

..

Klopacz Zuzana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Landsdorf Jiří

-

..

....

-

Fr

....

Kf

..

..

..

Lorenc Jan

-

-

-

-

Pd

Pl

..

-

-

-

Sobotová Lenka

-

-

Kn

Kv

Pd

-

..

-

..

-

Šafaříková Hana

-

..

Je

Bl

Co

....

-

-

-

-

Vaňková Lucie

-

Bu

..

-

-

-

-

-

-

-

Wokounová Miroslava

-

..

Kv

Ci

..

..

..

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

6.hod

supl. (Ln)

M

2.A

(301)

 

Kučerová Olga

1.hod

přesun <<

CH

5.G

(404)

z 4.hod

 

4.hod

přesun >>

CH

5.G

 

na 1.hod

Bárta Jan

4.hod

přesun <<

D

5.G

(206)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

D

5.G

 

na 4.hod

Bartošic Vlastimil

5.hod

přesun <<

Fy

7.G

(206)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

Fy

7.G

 

na 5.hod

Benešová Věra

8.hod

odpadá

Bi

5.F

 

Lyžařský kurz

Blahušová Jana

3.hod

supl. (Šf)

M

1.F (Aj2)

(404)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

2.F (Aj 2)

 

Lyžařský kurz

Buzek Oldřich

1.hod

supl. (Va)

Čj

1.F

(204)

 

Cihelková Jitka

3.hod

supl. (Wo)

M

7.G

(205)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

5.F (Aj2)

 

Lyžařský kurz

Coubalová Lada

4.hod

supl. (Šf)

IVT

6.F (Dív)

(404)

 
 

5.hod

přesun <<

IVT

6.G (ITd)

(VT1)

z 8.hod

 

7.hod

přesun <<

IVT

5.G (Aj2)

(VT1)

z 9.hod

 

8.hod

přesun >>

IVT

6.G (ITd)

 

na 5.hod

 

9.hod

přesun >>

IVT

5.G (Aj2)

 

na 7.hod

Franc Tomáš

4.hod

supl. (Ln)

Tv

1.A (Chl)

(205)

 
 

4.hod

odpadá

M

2.F

 

Lyžařský kurz

 

5.hod

odpadá

Fy

2.F

 

Lyžařský kurz

Hemerová Michaela

5.hod

odpadá

M

5.F (Aj2)

 

Lyžařský kurz

 

6.hod

odpadá

M

5.F (Aj1)

 

Lyžařský kurz

Jedličková Gabriela

2.hod

supl. (Šf)

M

1.F (Aj1)

(404)

 
 

6.hod

odpadá

Ov

2.F

 

Lyžařský kurz

Jedličková Markéta

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Klínská Věra

2.hod

supl. (Sb)

Bi

1.G

(406)

 
 

2.hod

odpadá

Fj

5.F (Fj)

 

Lyžařský kurz

Klopacz Zuzana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

7.hod

přesun <<

Tv

6.G (Chl)

(Tv)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Tv

6.G (Chl)

 

na 7.hod

Kovalovská Zdenka

2.hod

supl. (Wo)

M

6.G

(205)

 
 

2.hod

odpadá

Nj

5.F (Nj)

 

Lyžařský kurz

 

3.hod

supl. (Sb)

Bi

6.G

(Bi)

 
 

3.hod

odpadá

Nj

2.F (Aj 1)

 

Lyžařský kurz

Krulíková Světlana

1.hod

odpadá

Tv

2.F (Dív)

 

Lyžařský kurz

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Lorenc Jan

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Nejmanová Libuše

3.hod

supl. (Jm)

Tv

1.G (Chl)

(303)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

5.F (Aj1)

 

Lyžařský kurz

 

4.hod

odpadá

Čj

5.F (Aj2)

 

Lyžařský kurz

Nováková Eliška

1.hod

přesun <<

Aj

7.G (Aj 2)

(406)

z 2.hod

 

2.hod

přesun >>

Aj

7.G (Aj 2)

 

na 1.hod

Padevětová Markéta

4.hod

supl. (Lo)

Tv

1.F (Chl)

(109)

 
 

4.hod

spojeno (Sb)

Tv

1.F (Dív)

(109)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

5.F (Aj1)

 

Lyžařský kurz

Pěničková Helena

5.hod

odpadá

IVT

5.F (Aj1)

 

Lyžařský kurz

 

6.hod

odpadá

IVT

5.F (Aj2)

 

Lyžařský kurz

Plachý Petr

2.hod

přesun <<

Čj

7.G (Aj 2)

(405)

z 4.hod

 

4.hod

přesun >>

Čj

7.G (Aj 2)

 

na 2.hod

 

5.hod

spojeno (Lo)

Čj

4.A (Tvd)

(103)

 

Procházková Hana

2.hod

odpadá

Bi

2.F

 

Lyžařský kurz

Rozumová Iveta

7.hod

přesun <<

IVT

5.G (Aj1)

(VT2)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

IVT

5.G (Aj1)

 

na 7.hod

Růžičková Blanka

4.hod

přesun <<

ZsV

7.G

(303)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

ZsV

7.G

 

na 4.hod

Sobotová Lenka

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Stárková Pavla

9.hod

přesun <<

D

1.A

(104)

z (19.2. 6.hod)

Šafaříková Hana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

4.hod

Tv

Chl

(205)

supluje

Franc Tomáš

(Ln)

 

9.hod

D

 

(104)

přesun <<

Stárková Pavla

z (19.2. 6.hod)

 

9.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

1.F

1.hod

Čj

 

(204)

supluje

Buzek Oldřich

(Va)

 

2.hod

M

Aj1

(404)

supluje

Jedličková Gabriela

(Šf)

 

3.hod

M

Aj2

(404)

supluje

Blahušová Jana

(Šf)

 

4.hod

Tv

Chl

(109)

supluje

Padevětová Markéta

(Lo)

 

4.hod

Tv

Dív

(109)

spojí

Padevětová Markéta

(Sb)

1.G

2.hod

Bi

 

(406)

supluje

Klínská Věra

(Sb)

 

3.hod

Tv

Chl

(303)

supluje

Nejmanová Libuše

(Jm)

2.A

6.hod

M

 

(301)

supluje

Kaufmann Marek

(Ln)

2.F

0.- 9. hod Lyžařský kurz

2.G

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ln)

4.A

5.hod

Čj

Tvd

(103)

spojí

Plachý Petr

(Lo)

 

6.hod

Tv

Tvd

 

odpadá

 

(Lo)

 

8.hod

Ban

BiA

 

odpadá

 

(Jm)

 

9.hod

Ban

BiA

 

odpadá

 

(Jm)

5.F

0.- 9. hod Lyžařský kurz

5.G

1.hod

CH

 

(404)

přesun <<

Kučerová Olga

z 4.hod

 

1.hod

M

   

odpadá

 

(Šf)

 

4.hod

D

 

(206)

přesun <<

Bárta Jan

z 7.hod

 

4.hod

CH

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

7.hod

IVT

Aj1

(VT2)

přesun <<

Rozumová Iveta

z 9.hod

 

7.hod

IVT

Aj2

(VT1)

přesun <<

Coubalová Lada

z 9.hod

 

7.hod

D

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

8.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

9.hod

IVT

Aj1

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

9.hod

IVT

Aj2

 

přesun >>

 

na 7.hod

6.F

4.hod

IVT

Dív

(404)

supluje

Coubalová Lada

(Šf)

6.G

2.hod

M

 

(205)

supluje

Kovalovská Zdenka

(Wo)

 

3.hod

Bi

 

(Bi)

supluje

Kovalovská Zdenka

(Sb)

 

5.hod

IVT

ITd

(VT1)

přesun <<

Coubalová Lada

z 8.hod

 

5.hod

Fy

   

odpadá

 

(Wo)

 

6.hod

M

Dív

 

odpadá

 

(Wo)

 

7.hod

Tv

Chl

(Tv)

přesun <<

Knypl Jaroslav

z 8.hod

 

8.hod

Tv

Chl

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

8.hod

IVT

ITd

 

přesun >>

 

na 5.hod

7.F

6.hod

Bi

   

odpadá

 

(Jm)

7.G

1.hod

Aj

Aj 2

(406)

přesun <<

Nováková Eliška

z 2.hod

 

1.hod

M

Šj

 

odpadá

 

(Wo)

 

2.hod

Čj

Aj 2

(405)

přesun <<

Plachý Petr

z 4.hod

 

2.hod

Aj

Aj 2

 

přesun >>

 

na 1.hod

 

3.hod

M

 

(205)

supluje

Cihelková Jitka

(Wo)

 

4.hod

ZsV

 

(303)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 5.hod

 

4.hod

Čj

Aj 2

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

4.hod

M

Nj

 

odpadá

 

(Wo)

 

5.hod

Fy

 

(206)

přesun <<

Bartošic Vlastimil

z 9.hod

 

5.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

6.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Sb)

 

8.hod

Bi

   

odpadá

 

(Sb)

 

9.hod

Fy

   

přesun >>

 

na 5.hod

8.F

8.hod

Ban

BiA

 

odpadá

 

(Jm)

 

9.hod

Ban

BiA

 

odpadá

 

(Jm)

 

Zpracováno v systému Bakaláři