Suplování:   Pondělí 2.5.2016 (Šestý)

datum výpisu: 2.5.2016 (7:51)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.F

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nosková Iva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Blahušová Jana

 

Fi

Bu

Bu

Ku

Sr

       

Jedličková Gabriela

-

-

-

Sb

           

Landsdorf Jiří

-

Lo

Be

Sk

Pz

-

..

-

-

-

Patová Renata

-

-

-

Sm

           

Pěničková Helena

-

..

Šf

Vy

           

Růžičková Blanka

-

-

-

-

           

Říhová Lenka

-

-

-

-

           

Sůrová Jana

....

..

Fi

Ne

           

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

203

         

Pře

       

401

 

Mat

Mat

Mat

           

403

 

Mat

Mat

Mat

           

404

 

Mat

Mat

Mat

           

405

 

Mat

Mat

Mat

           

406

 

Mat

Mat

Mat

           

J1

 

Mat

Mat

Mat

           

J2

 

Mat

Mat

Mat

           

Bi

 

Mat

Mat

Mat

           

LBi

 

Mat

Mat

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Bartošic Vlastimil

1.hod

změna

Fy

5.G

(204)

 
 

5.hod

přesun <<

Fy

4.G

(F)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Fy

4.G

 

na 5.hod

Benešová Věra

1.hod

odpadá

CsB

8.F (CsB)+

 

Maturita

 

2.hod

supl. (Ln)

Tv

1.A (Dív)

(VT2)

 
 

2.hod

odpadá

CsB

8.F (CsB)+

 

Maturita

 

3.hod

změna

Bi

1.A

(304)

 

Buzek Oldřich

1.hod

odpadá

Ak

8.F (Ak1)

 

Maturita

 

2.hod

supl. (Bl)

Aj

2.F (Aj 2)

(204)

 
 

2.hod

odpadá

Ak

8.F (Ak1)

 

Maturita

 

3.hod

supl. (Bl)

Aj

5.G (Aj2)

(J3)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

8.F (A1)

 

Maturita

 

5.hod

odpadá

Aj

4.A (Vv)

 

Maturita

Cihelková Jitka

3.hod

změna

Aj

7.G (Aj1)

(mim)

 

Fialová Jitka

1.hod

supl. (Bl)

Aj

3.G (A1)

(306)

 
 

1.hod

odpadá

Ak

4.A (Ak2)

 

Maturita

 

2.hod

supl. (Sů)

Čj

1.G

(109)

 
 

2.hod

odpadá

Ak

4.A (Ak2)

 

Maturita

Hemerová Michaela

1.hod

změna

Aj

4.F (A2)

(Vv)

 

Jedličková Markéta

2.hod

změna

Bi

6.F

(304)

 

Kalová Dagmar

3.hod

změna

Šj

2.A (Aj 1)

(VT1)

 

Klopacz Zuzana

8.hod

výměna <<

Z

2.F

(206)

z 5.5. 1.hod

 

8.hod

odpadá

ZV

4.A (VZ)+

 

Maturita

 

9.hod

odpadá

ZV

4.A (VZ)+

 

Maturita

Knypl Jaroslav

5.hod

odpadá

Tv

8.F (Chl)

 

Maturita

 

6.hod

odpadá

Tv

8.F (Chl)

 

Maturita

Kovalovská Zdenka

5.hod

změna

Nj

2.F (Aj 2)

(204)

 
 

6.hod

odpadá

Nj

4.A (Nj)

 

Maturita

Kunovjánková Eva

3.hod

změna

Šj

3.A (Šj)

(204)

 
 

4.hod

supl. (Bl)

Aj

2.A (Aj 1)

(405)

 
 

4.hod

odpadá

Šj

8.F (A2)

 

Maturita

 

6.hod

odpadá

Šj

4.A (Šj)

 

Maturita

Lorenc Jan

1.hod

supl. (Ln)

Tv

2.G (Chl)

(Tv)

 
 

2.hod

změna

Bi

5.G

(104)

 

Navrátilová Danuše

1.hod

změna

D

1.G

(304)

 

Nejmanová Libuše

3.hod

supl. (Sů)

Hv

1.F (Aj1)

(Hv)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Maturita

Nováková Eliška

3.hod

změna

Aj

7.G (Aj 2)

(103)

 

Plachý Petr

1.hod

změna

Čj

7.G

(104)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Maturita

Pospíšilová Jitka

3.hod

změna

Fy

1.G

(201)

 

Procházková Hana

1.hod

změna

Bi

3.A

(Ch)

 
 

2.hod

změna

Bi

2.G

(210)

 
 

4.hod

supl. (Ln)

Bi

3.G

(301)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

8.F (Tvd)

 

Maturita

 

6.hod

odpadá

Tv

8.F (Tvd)

 

Maturita

 

8.hod

výměna >>

Bi

2.F

 

na 5.5. 1.hod

Semrádová Jaroslava

3.hod

supl. (Pa)

Čj

2.F (Aj 1)

(Vv)

 

Skokanová Zuzana

3.hod

supl. (Ln)

Z

4.F

(301)

 
 

3.hod

odpadá

M

4.A

 

Maturita

Sobotová Lenka

3.hod

supl. (Je)

Nj

2.A (Aj 2)

(206)

 

Stárková Pavla

5.hod

supl. (Bl)

Nj

6.F (Aj2)

(201)

 

Šafaříková Hana

1.hod

odpadá

CsM

8.F (CsM)+

 

Maturita

 

2.hod

supl. (Pě)

CH

4.F

(Ch)

 
 

2.hod

odpadá

CsM

8.F (CsM)+

 

Maturita

 

3.hod

změna

M

1.F (Aj2)

(VT2)

 

Švarcová Eva

5.hod

odpadá

Aj

4.A (Hv)

 

Maturita

Vaňková Lucie

2.hod

změna

Šj

3.G (Šj)

(Hv)

 

Vyhlídalová Jana

3.hod

supl. (Pě)

Čj

7.F

(Ch)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

Tv

Dív

(VT2)

supluje

Benešová Věra

(Ln)

 

3.hod

Bi

 

(304)

změna

Benešová Věra

 

1.F

3.hod

M

Aj2

(VT2)

změna

Šafaříková Hana

 
 

3.hod

Hv

Aj1

(Hv)

supluje

Nejmanová Libuše

(Sů)

1.G

1.hod

D

 

(304)

změna

Navrátilová Danuše

 
 

2.hod

Čj

 

(109)

supluje

Fialová Jitka

(Sů)

 

3.hod

Fy

 

(201)

změna

Pospíšilová Jitka

 

2.A

3.hod

Šj

Aj 1

(VT1)

změna

Kalová Dagmar

 
 

3.hod

Nj

Aj 2

(206)

supluje

Sobotová Lenka

(Je)

 

4.hod

Aj

Aj 1

(405)

supluje

Kunovjánková Eva

(Bl)

2.F

1.hod

CH

   

odpadá

 

(Pě)

 

2.hod

Aj

Aj 2

(204)

supluje

Buzek Oldřich

(Bl)

 

3.hod

Čj

Aj 1

(Vv)

supluje

Semrádová Jaroslava

(Pa)

 

5.hod

Nj

Aj 2

(204)

změna

Kovalovská Zdenka

 
 

8.hod

Z

 

(206)

výměna <<

Klopacz Zuzana

z 5.5. (Čt) 1.hod

 

8.hod

Bi

   

výměna >>

 

na 5.5. (Čt) 1.hod

2.G

1.hod

Tv

Chl

(Tv)

supluje

Lorenc Jan

(Ln)

 

2.hod

Bi

 

(210)

změna

Procházková Hana

 

3.A

1.hod

Bi

 

(Ch)

změna

Procházková Hana

 
 

3.hod

Šj

Šj

(204)

změna

Kunovjánková Eva

 

3.G

1.hod

Aj

A1

(306)

supluje

Fialová Jitka

(Bl)

 

2.hod

Šj

Šj

(Hv)

změna

Vaňková Lucie

 
 

4.hod

Bi

 

(301)

supluje

Procházková Hana

(Ln)

4.A

0.- 9. hod Maturita

4.F

1.hod

Aj

A2

(Vv)

změna

Hemerová Michaela

 
 

2.hod

CH

 

(Ch)

supluje

Šafaříková Hana

(Pě)

 

3.hod

Z

 

(301)

supluje

Skokanová Zuzana

(Ln)

4.G

5.hod

Fy

 

(F)

přesun <<

Bartošic Vlastimil

z 7.hod

 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

7.hod

Fy

   

přesun >>

 

na 5.hod

5.G

1.hod

Fy

 

(204)

změna

Bartošic Vlastimil

 
 

2.hod

Bi

 

(104)

změna

Lorenc Jan

 
 

3.hod

Aj

Aj2

(J3)

supluje

Buzek Oldřich

(Bl)

6.F

1.hod

Čj

Dív

 

odpadá

 

(Sů)

 

2.hod

Bi

 

(304)

změna

Jedličková Markéta

 
 

5.hod

Nj

Aj2

(201)

supluje

Stárková Pavla

(Bl)

7.F

3.hod

Čj

 

(Ch)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Pě)

7.G

1.hod

Čj

 

(104)

změna

Plachý Petr

 
 

3.hod

Aj

Aj 2

(103)

změna

Nováková Eliška

 
 

3.hod

Aj

Aj1

(mim)

změna

Cihelková Jitka

 

8.F

0.- 9. hod Maturita

 

Zpracováno v systému Bakaláři