Suplování:   Pátek 20.5.2016 (Druhý)

datum výpisu: 19.5.2016 (22:39)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

4.F

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

4.G

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

MaM

8.F

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Franc Tomáš

-

Bl

Je

-

-

..

-

..

..

-

Jedličková Markéta

         

-

       

Knypl Jaroslav

..

..

..

Ne

-

-

-

-

-

-

Kovalovská Zdenka

-

-

-

-

Bu

..

..

....

-

-

Krajčová Jitka

-

-

-

<>

..

<>

<>

-

-

-

Kunovjánková Eva

         

..

       

Nejmanová Libuše

       

..

         

Plachý Petr

       

....

         

Procházková Hana

..

..

Ln

....

Hm

-

-

-

-

-

Ročková Jana

       

....

         

Růžičková Blanka

         

....

       

Sobotová Lenka

       

....

         

Stárková Pavla

         

..

       

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

       

MaM

MaM

       

403

       

MaM

MaM

       

404

       

MaM

MaM

       

405

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

406

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

J1

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

J2

       

MaM

MaM

       

Bi

       

MaM

MaM

       

LBi

     

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

5.hod

výměna <<

M

2.A

(301)

z 23.5. 2.hod

Kučerová Olga

5.hod

změna

CH

5.G

(304)

 

Nosková Iva

4.hod

odpadá

M

8.F (M2)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

M

8.F (M1)

 

Obecná absence třídy

Blahušová Jana

1.hod

supl. (Fr)

M

2.F

(206)

 
 

5.hod

změna

NNj

1.G (Nj)

(Vv)

 

Buzek Oldřich

1.hod

odpadá

Aj

8.F (A1)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

supl. (Kv)

Nj

2.F (Aj 2)

(105)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

4.A (Vv)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

změna

Aj

1.F (Aj1)

(J3)

 

Cihelková Jitka

2.hod

odpadá

Aj

8.F (A2)

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

změna

Aj

1.G (Aj1)

(109)

 

Coubalová Lada

6.hod

odpadá

IVT

4.F (VT1)

 

Malá maturita

Franc Tomáš

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Hemerová Michaela

3.hod

odpadá

Aj

4.F (A2)

 

Malá maturita

 

4.hod

supl. (Pz)

Bi

3.G (Dív)

(306)

 
 

4.hod

odpadá

M

4.F

 

Malá maturita

Jedličková Gabriela

2.hod

supl. (Fr)

Ov

2.F

(F)

 
 

4.hod

změna

Nj

3.A (Nj)

(VT2)

 

Jedličková Markéta

4.hod

změna

Bi

2.A

(Ch)

 
 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Klopacz Zuzana

4.hod

změna

Z

7.G

(304)

 
 

5.hod

změna

Z

3.A

(305)

 

Kosek Dagmar Inge

2.hod

odpadá

Nj

8.F (A1)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

odpadá

Nj

4.G (Nj)

 

Malá maturita

Kunovjánková Eva

1.hod

odpadá

Šj

8.F (A2)

 

Obecná absence třídy

 

7.hod

odpadá

Šk

8.F (Šk)+

 

Obecná absence třídy

 

8.hod

odpadá

Šk

8.F (Šk)+

 

Obecná absence třídy

 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Landsdorf Jiří

2.hod

supl. (Pz)

Z

3.G

(Bi)

 
 

2.hod

odpadá

Z

4.F

 

Malá maturita

 

3.hod

odpadá

Z

4.G

 

Malá maturita

Navrátilová Danuše

4.hod

změna

Čj

5.G

(103)

 

Nejmanová Libuše

0.hod

přesun <<

Čj

5.F (Aj1)

(303)

z 6.hod

 

3.hod

supl. (Kp)

Tv

2.F (Chl)

(301)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Čj

8.F (M2)

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

přesun >>

Čj

5.F (Aj1)

 

na 0.hod

 

4. hod Obecný pedagogický dozor

Nováková Eliška

2.hod

odpadá

Aj

4.G (A2)

 

Malá maturita

 

3.hod

změna

Aj

7.G (Aj 2)

(J2)

 
 

4.hod

změna

Aj

2.F (Aj 1)

(Vv)

 

Padevětová Markéta

1.hod

změna

Aj

5.F (Aj1)

(401)

 
 

2.hod

odpadá

Aj

4.G (A1)

 

Malá maturita

 

4.hod

změna

Aj

7.F (Fj)

(J3)

 
 

5.hod

změna

Aj

6.G (Aj1)

(VT2)

 

Plachý Petr

1.hod

odpadá

Čj

4.A (Dív)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

změna

Čj

7.G

(103)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Obecná absence třídy

 

4. hod Obecný pedagogický dozor

Ročková Jana

4. hod Obecný pedagogický dozor

Rozumová Iveta

1.hod

odpadá

M

4.G (A2)

 

Malá maturita

 

5.hod

odpadá

M

4.G (A1)

 

Malá maturita

Růžičková Blanka

6.hod

výměna <<

Ov

3.F

(203)

z 24.5. 3.hod

 

7.hod

odpadá

SV

4.A (VSV1)

 

Obecná absence třídy

 

8.hod

odpadá

SV

4.A (VSV1)

 

Obecná absence třídy

 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Semrádová Jaroslava

1.hod

odpadá

Čj

4.G (A1)

 

Malá maturita

 

6.hod

odpadá

Fj

4.G (Fj)

 

Malá maturita

Skokanová Zuzana

0.hod

odpadá

M

4.A (Chl)

 

Obecná absence třídy

 

1.hod

změna

M

1.G (Aj1)

(104)

 
 

2.hod

odpadá

M

4.A (Dív)

 

Obecná absence třídy

Sobotová Lenka

4. hod Obecný pedagogický dozor

Stárková Pavla

3.hod

změna

Ov

1.G

(105)

 
 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Sůrová Jana

1.hod

odpadá

Hv

4.F

 

Malá maturita

 

2.hod

změna

Čj

1.G

(104)

 
 

3.hod

výměna <<

Čj

6.F

(201)

z 24.5. 2.hod

Švarcová Eva

3.hod

odpadá

Aj

4.F (A1)

 

Malá maturita

 

4.hod

odpadá

Aj

4.A (Hv)

 

Obecná absence třídy

Vaňková Lucie

1.hod

změna

Šj

7.G (Šj)

(J3)

 
 

3.hod

změna

Šj

3.G (Šj)

(Hv)

 
 

5.hod

změna

Čj

1.F (Aj2)

(Hv)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.F

5.hod

Čj

Aj2

(Hv)

změna

Vaňková Lucie

 
 

5.hod

Aj

Aj1

(J3)

změna

Buzek Oldřich

 

1.G

0.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Pz)

 

1.hod

M

Aj1

(104)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

2.hod

Čj

 

(104)

změna

Sůrová Jana

 
 

3.hod

Ov

 

(105)

změna

Stárková Pavla

 
 

4.hod

Aj

Aj1

(109)

změna

Cihelková Jitka

 
 

5.hod

NNj

Nj

(Vv)

změna

Blahušová Jana

 

2.A

4.hod

Bi

 

(Ch)

změna

Jedličková Markéta

 
 

5.hod

M

 

(301)

výměna <<

Kaufmann Marek

z 23.5. (Po) 2.hod

 

5.hod

CH

   

výměna >>

 

na 23.5. (Po) 2.hod

2.F

1.hod

M

 

(206)

supluje

Blahušová Jana

(Fr)

 

2.hod

Ov

 

(F)

supluje

Jedličková Gabriela

(Fr)

 

3.hod

Tv

Chl

(301)

supluje

Nejmanová Libuše

(Kp)

 

4.hod

Nj

Aj 2

(105)

supluje

Buzek Oldřich

(Kv)

 

4.hod

Aj

Aj 1

(Vv)

změna

Nováková Eliška

 

3.A

4.hod

Nj

Nj

(VT2)

změna

Jedličková Gabriela

 
 

5.hod

Z

 

(305)

změna

Klopacz Zuzana

 

3.F

1.hod

Bi

Dív

 

odpadá

 

(Pz)

 

6.hod

Ov

 

(203)

výměna <<

Růžičková Blanka

z 24.5. (Út) 3.hod

 

6.hod

CH

   

výměna >>

 

na 24.5. (Út) 3.hod

3.G

2.hod

Z

 

(Bi)

supluje

Landsdorf Jiří

(Pz)

 

3.hod

Šj

Šj

(Hv)

změna

Vaňková Lucie

 
 

4.hod

Bi

Dív

(306)

supluje

Hemerová Michaela

(Pz)

4.A

0.- 9. hod Obecná absence třídy

4.F

0.- 9. hod Malá maturita

4.G

0.- 9. hod Malá maturita

5.F

0.hod

Čj

Aj1

(303)

přesun <<

Nejmanová Libuše

z 6.hod

 

1.hod

Aj

Aj1

(401)

změna

Padevětová Markéta

 
 

6.hod

Čj

Aj1

 

přesun >>

 

na 0.hod

5.G

4.hod

Čj

 

(103)

změna

Navrátilová Danuše

 
 

5.hod

CH

 

(304)

změna

Kučerová Olga

 
 

6.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Kv)

6.F

3.hod

Čj

 

(201)

výměna <<

Sůrová Jana

z 24.5. (Út) 2.hod

 

3.hod

CH

   

výměna >>

 

na 24.5. (Út) 2.hod

6.G

5.hod

Aj

Aj1

(VT2)

změna

Padevětová Markéta

 

7.F

0.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Kp)

 

4.hod

Aj

Fj

(J3)

změna

Padevětová Markéta

 

7.G

1.hod

Šj

Šj

(J3)

změna

Vaňková Lucie

 
 

2.hod

Čj

 

(103)

změna

Plachý Petr

 
 

3.hod

Aj

Aj 2

(J2)

změna

Nováková Eliška

 
 

4.hod

Z

 

(304)

změna

Klopacz Zuzana

 

8.F

0.- 9. hod Obecná absence třídy

 

Zpracováno v systému Bakaláři