Suplování:   Pátek 10.6.2016 (Pátý)

datum výpisu: 9.6.2016 (13:13)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cihelková Jitka

 

..

..

Pl

           

Coubalová Lada

       

....

-

>>

     

Franc Tomáš

-

Je

-

-

..

-

..

..

-

Procházková Hana

..

..

Ks

....

Bu

-

-

-

-

-

Sobotová Lenka

 

Wo

Wo

..

....

         

Šašková Vlasta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

404

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Změny v rozvrzích učitelů:

Nosková Iva

4.hod

odpadá

M

8.F (M2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

M

8.F (M1)

 

Absolventi

Buzek Oldřich

1.hod

odpadá

Aj

8.F (A1)

 

Absolventi

 

4.hod

supl. (Pz)

Bi

3.G (Chl)

(306)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

4.A (Vv)

 

Absolventi

 

5.hod

změna

Aj

1.F (Aj1)

(103)

 

Fialová Jitka

4.hod

změna

Aj

3.A (Šj)

(103)

 

Jedličková Gabriela

2.hod

supl. (Fr)

Ov

2.F

(F)

 

Klopacz Zuzana

1.hod

supl. (Fr)

Z

2.F

(206)

 

Knypl Jaroslav

1.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

Absolventi

Kosek Dagmar Inge

2.hod

supl. (Pz)

Bi

3.G

(Bi)

 
 

2.hod

odpadá

Nj

8.F (A1)

 

Absolventi

Kovalovská Zdenka

5.hod

odpadá

Nj

4.A (Nj)

 

Absolventi

Kunovjánková Eva

1.hod

odpadá

Šj

8.F (A2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Šj

4.A (Šj)

 

Absolventi

 

7.hod

odpadá

Šk

8.F (Šk)+

 

Absolventi

 

8.hod

odpadá

Šk

8.F (Šk)+

 

Absolventi

Navrátilová Danuše

4.hod

změna

Čj

5.G

(305)

 

Nejmanová Libuše

0.hod

přesun <<

Čj

5.F (Aj1)

(303)

z 6.hod

 

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

 

4.hod

odpadá

Čj

8.F (M1)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Čj

8.F (M2)

 

Absolventi

 

6.hod

přesun >>

Čj

5.F (Aj1)

 

na 0.hod

Plachý Petr

1.hod

odpadá

Čj

4.A (Dív)

 

Absolventi

 

3.hod

supl. (Ci)

Čj

7.G (Aj1)

(304)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Absolventi

Růžičková Blanka

7.hod

odpadá

SV

4.A (VSV1)

 

Absolventi

 

8.hod

odpadá

SV

4.A (VSV1)

 

Absolventi

Skokanová Zuzana

0.hod

odpadá

M

4.A (Chl)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

M

4.A (Dív)

 

Absolventi

 

3.hod

změna

M

3.A

(103)

 

Šafaříková Hana

1.hod

změna

M

6.F

(401)

 
 

2.hod

změna

M

5.G (Aj1)

(103)

 
 

3.hod

přesun <<

M

1.F

(401)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

M

1.F

 

na 3.hod

Švarcová Eva

4.hod

odpadá

Aj

4.A (Hv)

 

Absolventi

Wokounová Miroslava

1.hod

spojeno (Sb)

Fy

6.G (B1)

(LF)

 
 

2.hod

spojeno (Sb)

Fy

6.G (B1)

(LF)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.F

3.hod

M

 

(401)

přesun <<

Šafaříková Hana

z 6.hod

 

3.hod

Bi

   

odpadá

 

(Sb)

 

5.hod

Aj

Aj1

(103)

změna

Buzek Oldřich

 
 

6.hod

M

   

přesun >>

 

na 3.hod

1.G

0.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Pz)

 

1.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ci)

2.F

1.hod

Z

 

(206)

supluje

Klopacz Zuzana

(Fr)

 

2.hod

Ov

 

(F)

supluje

Jedličková Gabriela

(Fr)

3.A

3.hod

M

 

(103)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

4.hod

Aj

Šj

(103)

změna

Fialová Jitka

 

3.F

1.hod

Bi

Chl

 

odpadá

 

(Pz)

3.G

2.hod

Bi

 

(Bi)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Pz)

 

4.hod

Bi

Chl

(306)

supluje

Buzek Oldřich

(Pz)

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.F

5.hod

Fy

   

odpadá

 

(Fr)

 

6.hod

IVT

VT1

 

přesun >>

 

na 14.6. (Út) 7.hod

5.F

0.hod

Čj

Aj1

(303)

přesun <<

Nejmanová Libuše

z 6.hod

 

6.hod

Čj

Aj1

 

přesun >>

 

na 0.hod

5.G

2.hod

M

Aj1

(103)

změna

Šafaříková Hana

 
 

4.hod

Čj

 

(305)

změna

Navrátilová Danuše

 

6.F

1.hod

M

 

(401)

změna

Šafaříková Hana

 

6.G

1.hod

Fy

B1

(LF)

spojí

Wokounová Miroslava

(Sb)

 

2.hod

Fy

B1

(LF)

spojí

Wokounová Miroslava

(Sb)

7.G

3.hod

Čj

Aj1

(304)

supluje

Plachý Petr

(Ci)

8.F

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři