Suplování:   Pátek 17.6.2016 (Šestý)

datum výpisu: 16.6.2016 (12:07)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

7.F

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Blahušová Jana

-

....

Kp

-

Šv

..

..

-

-

-

Cihelková Jitka

 

..

               

Jedličková Markéta

-

-

-

-

Kf

-

..

-

-

-

Klopacz Zuzana

-

....

Dv

....

Wo

Nv

..

-

-

-

Landsdorf Jiří

..

-

Pd

Bu

Vy

....

-

-

-

Šafaříková Hana

-

Pl

Ks

-

-

-

..

-

-

-

Šašková Vlasta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vaňková Lucie

-

..

Vy

Pl

Sr

Ku

..

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

206

   

Absc

Absc

Absc

Absc

       

403

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

4.hod

supl. (Jm)

M

2.A

(Bi)

 

Kučerová Olga

5.hod

změna

CH

5.G

(304)

 

Nosková Iva

4.hod

odpadá

M

8.F (M2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

M

8.F (M1)

 

Absolventi

Blahušová Jana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Buzek Oldřich

1.hod

odpadá

Aj

8.F (A1)

 

Absolventi

 

4.hod

supl. (Ln)

Tv

1.A (Chl)

(VT2)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

4.A (Vv)

 

Absolventi

Cihelková Jitka

2.hod

odpadá

Aj

8.F (A2)

 

Absolventi

 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Dvořáková Jana

2.hod

supl. (Kř)

M

3.F

(401)

 
 

2.hod

odpadá

M

7.F (Fj)

 

Sportovní kurz

 

4.hod

odpadá

M

7.F (Nj)

 

Sportovní kurz

Fialová Jitka

4.hod

změna

Aj

3.A (Šj)

(103)

 

Franc Tomáš

7.hod

odpadá

FV

4.A (VF)+

 

Absolventi

 

8.hod

odpadá

FV

4.A (VF)+

 

Absolventi

Jedličková Markéta

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Kalová Dagmar

2.hod

změna

Šj

2.A (Aj 1)

(303)

 

Klínská Věra

5.hod

odpadá

Fj

7.F (Fj)

 

Sportovní kurz

Klopacz Zuzana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

0.hod

odpadá

Tv

7.F (Chl)

 

Sportovní kurz

 

1.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Bl)

Aj

5.G (Aj2)

(Hv)

 
 

2.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

Absolventi

Kosek Dagmar Inge

2.hod

supl. (Šf)

M

5.G (Aj1)

(404)

 
 

2.hod

odpadá

Nj

8.F (A1)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Nj

7.F (Nj)

 

Sportovní kurz

Kovalovská Zdenka

5.hod

odpadá

Nj

4.A (Nj)

 

Absolventi

Krajčová Jitka

3.hod

změna

CH

6.F

(305)

 

Kunovjánková Eva

1.hod

odpadá

Šj

8.F (A2)

 

Absolventi

 

5.hod

supl. (Va)

Čj

1.F (Aj2)

(405)

 
 

5.hod

odpadá

Šj

4.A (Šj)

 

Absolventi

 

7.hod

odpadá

Šk

8.F (Šk)+

 

Absolventi

 

8.hod

odpadá

Šk

8.F (Šk)+

 

Absolventi

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Navrátilová Danuše

3.hod

odpadá

D

7.F

 

Sportovní kurz

 

5.hod

supl. (Kř)

Čj

3.A

(401)

 

Nejmanová Libuše

0.hod

přesun <<

Čj

5.F (Aj1)

(303)

z 6.hod

 

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

 

4.hod

odpadá

Čj

8.F (M1)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Čj

8.F (M2)

 

Absolventi

 

6.hod

přesun >>

Čj

5.F (Aj1)

 

na 0.hod

Nováková Eliška

6.hod

změna

ZsV

2.A

(401)

 

Padevětová Markéta

3.hod

supl. (Ln)

Z

4.G

(301)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

7.F (Fj)

 

Sportovní kurz

Pěničková Helena

1.hod

odpadá

CH

7.F

 

Sportovní kurz

 

2.hod

supl. (Ln)

CH

4.F

(301)

 

Plachý Petr

1.hod

supl. (Šf)

M

6.F

(404)

 
 

1.hod

odpadá

Čj

4.A (Dív)

 

Absolventi

 

3.hod

supl. (Va)

Šj

3.G (Šj)

(J1)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Absolventi

Růžičková Blanka

7.hod

odpadá

SV

4.A (VSV1)

 

Absolventi

 

8.hod

odpadá

SV

4.A (VSV1)

 

Absolventi

Semrádová Jaroslava

5.hod

změna

Čj

2.F

(210)

 

Skokanová Zuzana

0.hod

odpadá

M

4.A (Chl)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

M

4.A (Dív)

 

Absolventi

 

3.hod

změna

M

3.A

(103)

 

Stárková Pavla

4.hod

supl. (Va)

Ov

1.F

(201)

 

Švarcová Eva

4.hod

supl. (Bl)

Aj

6.F (Aj2)

(301)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

4.A (Hv)

 

Absolventi

Vaňková Lucie

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Vyhlídalová Jana

1.hod

změna

Čj

2.A

(204)

 
 

2.hod

supl. (Va)

Čj

1.F (Aj1)

(204)

 
 

2.hod

odpadá

Čj

7.F (Nj)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

změna

Čj

6.G

(303)

 
 

5.hod

supl. (Ln)

Tv

2.G (Chl)

(104)

 

Wokounová Miroslava

4.hod

supl. (Kř)

M

7.G

(401)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

4.hod

Tv

Chl

(VT2)

supluje

Buzek Oldřich

(Ln)

1.F

2.hod

Čj

Aj1

(204)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Va)

 

4.hod

Ov

 

(201)

supluje

Stárková Pavla

(Va)

 

5.hod

Čj

Aj2

(405)

supluje

Kunovjánková Eva

(Va)

 

6.hod

M

   

odpadá

 

(Šf)

1.G

1.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ci)

 

5.hod

NNj

Nj

 

odpadá

 

(Bl)

 

6.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Jm)

2.A

1.hod

Čj

 

(204)

změna

Vyhlídalová Jana

 
 

2.hod

Šj

Aj 1

(303)

změna

Kalová Dagmar

 
 

4.hod

M

 

(Bi)

supluje

Kaufmann Marek

(Jm)

 

6.hod

ZsV

 

(401)

změna

Nováková Eliška

 

2.F

5.hod

Čj

 

(210)

změna

Semrádová Jaroslava

 

2.G

5.hod

Tv

Chl

(104)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Ln)

3.A

3.hod

M

 

(103)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

4.hod

Aj

Šj

(103)

změna

Fialová Jitka

 
 

5.hod

Čj

 

(401)

supluje

Navrátilová Danuše

(Kř)

3.F

2.hod

M

 

(401)

supluje

Dvořáková Jana

(Kř)

3.G

3.hod

Šj

Šj

(J1)

supluje

Plachý Petr

(Va)

 

6.hod

Aj

A1

 

odpadá

 

(Bl)

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.F

2.hod

CH

 

(301)

supluje

Pěničková Helena

(Ln)

4.G

3.hod

Z

 

(301)

supluje

Padevětová Markéta

(Ln)

5.F

0.hod

Čj

Aj1

(303)

přesun <<

Nejmanová Libuše

z 6.hod

 

6.hod

Čj

Aj1

 

přesun >>

 

na 0.hod

5.G

0.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

2.hod

Aj

Aj2

(Hv)

supluje

Knypl Jaroslav

(Bl)

 

2.hod

M

Aj1

(404)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Šf)

 

5.hod

CH

 

(304)

změna

Kučerová Olga

 
 

6.hod

Šj

Šj

 

odpadá

 

(Va)

6.F

1.hod

M

 

(404)

supluje

Plachý Petr

(Šf)

 

3.hod

CH

 

(305)

změna

Krajčová Jitka

 
 

4.hod

Aj

Aj2

(301)

supluje

Švarcová Eva

(Bl)

6.G

3.hod

Čj

 

(303)

změna

Vyhlídalová Jana

 

7.F

0.- 9. hod Sportovní kurz

7.G

1.hod

Šj

Šj

 

odpadá

 

(Va)

 

4.hod

M

 

(401)

supluje

Wokounová Miroslava

(Kř)

8.F

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři