Suplování:   Úterý 1.11.2016 (Čtvrtý)

datum výpisu: 31.10.2016 (15:50)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bartošic Vlastimil

-

..

..

..

..

-

-

..

..

-

Dvořáková Jana

-

Po

....

..

..

Po

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ch

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Změny v rozvrzích učitelů:

Kučerová Olga

1.hod

změna

CH

2.F

(201)

 

Benešová Věra

3.hod

navíc

M

4.F (A2)

(203)

 

Fialová Jitka

4.hod

přesun <<

Aj

4.F (A2)

(203)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Aj

4.F (A2)

 

na 4.hod

Jedličková Markéta

4.hod

přesun <<

Bi

3.A

(206)

z 5.hod

 

5.hod

přesun <<

Tv

3.A (Dív)

(mim)

z 9.hod

 

5.hod

přesun >>

Bi

3.A

 

na 4.hod

 

9.hod

přesun >>

Tv

3.A (Dív)

 

na 5.hod

Klínská Věra

7.hod

navíc

Fj

7.F (Aj1)

(Hv)

 

Krajčová Jitka

5.hod

změna

CH

4.F

(304)

 
 

9.hod

změna

CH

2.A

(301)

 

Nejmanová Libuše

3.hod

přesun <<

Čj

1.G

(304)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Čj

1.G

 

na 3.hod

Pěničková Helena

2.hod

změna

CH

5.F

(403)

 
 

8.hod

změna

CH

1.A

(305)

 

Pospíšilová Jitka

1.hod

supl. (Dv)

M

6.F (Aj2)

(205)

 
 

5.hod

supl. (Dv)

M

6.F

(205)

 

Rozumová Iveta

6.hod

přesun <<

IVT

4.F (A2)

(VT1)

z 31.10. 6.hod

Růžičková Blanka

1.hod

přesun <<

ZsV

1.A

(F)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

ZsV

1.A

 

na 1.hod

Semrádová Jaroslava

1.hod

přesun >>

Čj

5.G

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

Čj

5.G

(201)

z 1.hod

Sůrová Jana

4.hod

navíc

M

4.F (A1)

(404)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

ZsV

 

(F)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 9.hod

 

1.hod

Fy

   

odpadá

 

(Bt)

 

8.hod

CH

 

(305)

změna

Pěničková Helena

 
 

9.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 1.hod

1.G

3.hod

Čj

 

(304)

přesun <<

Nejmanová Libuše

z 6.hod

 

3.hod

Fy

   

odpadá

 

(Bt)

 

6.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 3.hod

2.A

9.hod

CH

 

(301)

změna

Krajčová Jitka

 

2.F

1.hod

CH

 

(201)

změna

Kučerová Olga

 

3.A

4.hod

Bi

 

(206)

přesun <<

Jedličková Markéta

z 5.hod

 

4.hod

Fy

   

odpadá

 

(Bt)

 

5.hod

Tv

Dív

(mim)

přesun <<

Jedličková Markéta

z 9.hod

 

5.hod

Bi

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

7.hod

Fy

F1

 

odpadá

 

(Bt)

 

8.hod

Fy

F1

 

odpadá

 

(Bt)

 

9.hod

Tv

Dív

 

přesun >>

 

na 5.hod

4.F

3.hod

M

A2

(203)

navíc

Benešová Věra

 
 

3.hod

M

A2

 

odpadá

 

(Dv)

 

4.hod

M

A1

(404)

navíc

Sůrová Jana

 
 

4.hod

Aj

A2

(203)

přesun <<

Fialová Jitka

z 6.hod

 

4.hod

M

   

odpadá

 

(Dv)

 

5.hod

CH

 

(304)

změna

Krajčová Jitka

 
 

6.hod

IVT

A2

(VT1)

přesun <<

Rozumová Iveta

z 31.10. (Po) 6.hod

 

6.hod

Aj

A2

 

přesun >>

 

na 4.hod

5.F

2.hod

CH

 

(403)

změna

Pěničková Helena

 

5.G

1.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

Čj

 

(201)

přesun <<

Semrádová Jaroslava

z 1.hod

 

2.hod

Fy

   

odpadá

 

(Bt)

6.F

1.hod

M

Aj2

(205)

supluje

Pospíšilová Jitka

(Dv)

 

5.hod

M

 

(205)

supluje

Pospíšilová Jitka

(Dv)

7.F

7.hod

Fj

Aj1

(Hv)

navíc

Klínská Věra

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři