Suplování:   Pátek 2.12.2016 (Druhý)

datum výpisu: 1.12.2016 (12:43)

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

203

   

Absc

Absc

           

Ch

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

2.hod

změna

M

3.A (Aj 2)

(306)

 

Kučerová Olga

2.hod

změna

CH

3.G

(Bi)

 

Bartošic Vlastimil

1.hod

přesun >>

Fy

2.A

 

na 6.hod

 

6.hod

přesun <<

Fy

2.A

(205)

z 1.hod

Buzek Oldřich

3.hod

změna

Aj

3.A (Aj 1)

(LBi)

 

Dvořáková Jana

0.hod

přesun <<

M

8.F

(mim)

z 9.12. 1.hod

 

1.hod

změna

M

8.F

(mim)

 
 

3.hod

změna

M

8.F (Fj)

(403)

 

Franc Tomáš

6.hod

výměna >>

Fy

5.F

 

na 1.12. 1.hod

Jedličková Gabriela

1.hod

přesun >>

Nj

8.G (Nj)

 

na 30.11. 4.hod

Jedličková Markéta

5.hod

navíc

Bi

7.F

(405)

 

Klopacz Zuzana

5.hod

přesun >>

Tv

7.F (Dív)

 

na 6.hod

 

6.hod

přesun <<

Tv

7.F (Dív)

(Tv)

z 5.hod

 

6.hod

přesun >>

Tv

7.F (Chl)

 

na 7.hod

 

7.hod

přesun <<

Tv

7.F (Chl)

(Tv)

z 6.hod

Krajčová Jitka

1.hod

přesun <<

CH

2.A

(210)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

CH

2.A

 

na 1.hod

 

6.hod

výměna >>

CH

5.G

 

na 30.11. 2.hod

Navrátilová Danuše

6.hod

výměna <<

Čj

5.F

(204)

z 1.12. 1.hod

Pěničková Helena

4.hod

změna

CH

3.F

(206)

 

Ročková Jana

1.hod

změna

CH

7.G

(205)

 

Růžičková Blanka

5.hod

přesun <<

ZsV

2.A

(401)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

ZsV

2.A

 

na 5.hod

Semrádová Jaroslava

6.hod

výměna <<

Čj

5.G

(201)

z 30.11. 2.hod

Sobotová Lenka

6.hod

výměna >>

Bi

1.G

 

na 1.12. 4.hod

Šafaříková Hana

6.hod

výměna <<

M

1.G

(404)

z 1.12. 4.hod

Wokounová Miroslava

0.hod

navíc

M

8.G

(mim)

 
 

1.hod

navíc

M

8.G

(mim)

 
 

1.hod

odpadá

M

8.G (Šj)

 

zrušeno

 

4.hod

změna

M

8.G (Nj)

(VT2)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.G

6.hod

M

 

(404)

výměna <<

Šafaříková Hana

z 1.12. (Čt) 4.hod

 

6.hod

Bi

   

výměna >>

 

na 1.12. (Čt) 4.hod

2.A

1.hod

CH

 

(210)

přesun <<

Krajčová Jitka

z 5.hod

 

1.hod

Fy

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

5.hod

ZsV

 

(401)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 6.hod

 

5.hod

CH

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

Fy

 

(205)

přesun <<

Bartošic Vlastimil

z 1.hod

 

6.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 5.hod

3.A

2.hod

M

Aj 2

(306)

změna

Kaufmann Marek

 
 

3.hod

Aj

Aj 1

(LBi)

změna

Buzek Oldřich

 

3.F

4.hod

CH

 

(206)

změna

Pěničková Helena

 

3.G

2.hod

CH

 

(Bi)

změna

Kučerová Olga

 

5.F

6.hod

Čj

 

(204)

výměna <<

Navrátilová Danuše

z 1.12. (Čt) 1.hod

 

6.hod

Fy

   

výměna >>

 

na 1.12. (Čt) 1.hod

5.G

6.hod

Čj

 

(201)

výměna <<

Semrádová Jaroslava

z 30.11. (St) 2.hod

 

6.hod

CH

   

výměna >>

 

na 30.11. (St) 2.hod

7.F

5.hod

Bi

 

(405)

navíc

Jedličková Markéta

 
 

5.hod

Tv

Dív

 

přesun >>

 

na 6.hod

 

6.hod

Tv

Dív

(Tv)

přesun <<

Klopacz Zuzana

z 5.hod

 

6.hod

Tv

Chl

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

7.hod

Tv

Chl

(Tv)

přesun <<

Klopacz Zuzana

z 6.hod

7.G

1.hod

CH

 

(205)

změna

Ročková Jana

 

8.F

0.hod

M

 

(mim)

přesun <<

Dvořáková Jana

z 9.12. (Pá) 1.hod

 

1.hod

M

 

(mim)

změna

Dvořáková Jana

 
 

3.hod

M

Fj

(403)

změna

Dvořáková Jana

 

8.G

0.hod

M

 

(mim)

navíc

Wokounová Miroslava

 
 

1.hod

M

 

(mim)

navíc

Wokounová Miroslava

 
 

1.hod

M

Šj

 

odpadá

 

(Wo)

 

1.hod

Nj

Nj

 

přesun >>

 

na 30.11. (St) 4.hod

 

4.hod

M

Nj

(VT2)

změna

Wokounová Miroslava

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři