Žáci 2.F, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu třídy 2.G.

Suplování:   Pátek 13.1.2017 (Druhý)

datum výpisu: 13.1.2017 (11:00)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.F

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kučerová Olga (NemN)

-

-

Ne

-

-

-

-

-

-

-

Nosková Iva (PedD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bátrlová Jana (NemN)

-

-

-

-

....

Pd

..

-

-

-

Franc Tomáš (NemN)

 

Bt

Hm

....

-

Wo

..

     

Hemerová Michaela (NemN)

-

..

               

Klopacz Zuzana (PedD)

-

....

Pz

..

Pl

..

..

-

-

-

Kosek Dagmar Inge (SM)

       

Dv

..

       

Kovalovská Zdenka (SM)

       

Kf

..

       

Mansfeldová Jana (SM)

     

Dv

Pa

       

Puchmajerová Jitka (Nahr)

-

Bu

Ks

Kj

Nk

Kn

..

-

-

-

Rozumová Iveta (NemN)

-

..

..

Kp

-

-

-

-

-

-

Šafaříková Hana (PedD)

-

..

Pz

..

Kl

-

-

-

-

Vaňková Lucie (Lék)

       

Sm

-

Bu

     

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

103

     

Sou

           

J3

       

Sou

Sou

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

4.hod

supl. (Kv SM)

Nj

6.F (Nj)

(VT2)

dozor

Nosková Iva

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Bartošic Vlastimil

1.hod

supl. (Fr NemN)

Fy

3.F

(F)

přespočetná hod.

 

1.hod

přesun >>

Fy

2.A

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

Fy

2.A

(305)

z 1.hod

Buzek Oldřich

1.hod

supl. (Ph Nahr)

Fy

4.F

(104)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

Aj

2.F (Aj1)

 

Lyžařský kurz

 

6.hod

supl. (Va Lék)

Aj

1.F (Aj1)

(401)

za odpadlou

 

6.hod

odpadá

Aj

2.F (Aj2)

 

Lyžařský kurz

Dvořáková Jana

4.hod

spojeno (Mn SM)

M

4.F (A1)

(204)

 
 

4.hod

supl. (Ks SM)

M

4.F (A2)

(204)

dozor

Hemerová Michaela

2.hod

supl. (Fr NemN)

Fy

6.F

(F)

za odpadlou

Jedličková Gabriela

1.hod

přesun >>

Nj

8.G (Nj)

 

na 20.1. 0.hod

Kalová Dagmar

5.hod

spojeno (Šf PedD)

Aj

1.G (Aj2)

(403)

 

Klínská Věra

5.hod

supl. (Ph Nahr)

Fy

2.G

(F)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Fj

2.F (Fj)

 

Lyžařský kurz

Klopacz Zuzana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

3.hod

supl. (Ro NemN)

M

2.A (Aj1)

(306)

dozor

Kosek Dagmar Inge

2.hod

supl. (Ph Nahr)

Nj

4.F (A2)

(LF)

za odpadlou

Krajčová Jitka

1.hod

přesun <<

CH

2.A

(301)

z 5.hod

 

3.hod

supl. (Ph Nahr)

M

4.G (A2)

(LF)

dozor

 

5.hod

přesun >>

CH

2.A

 

na 1.hod

Landsdorf Jiří

4.hod

přesun <<

Z

6.G

(403)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Z

6.G

 

na 4.hod

Nejmanová Libuše

2.hod

supl. (Kč NemN)

CH

3.G

(Ch)

dozor

Nováková Eliška

4.hod

supl. (Ph Nahr)

M

4.G (A1)

(306)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

D

2.F

 

Lyžařský kurz

Padevětová Markéta

5.hod

supl. (Ba NemN)

Aj

7.G (Aj1)

(104)

přespočetná hod.

Patová Renata

5.hod

spojeno (Mn SM)

Vv

1.F (Aj2)

(306)

 
 

5.hod

změna

Vv

1.F (Aj1)

(306)

 

Plachý Petr

4.hod

supl. (Kř PedD)

Vv

3.G

(401)

za odpadlou

Růžičková Blanka

5.hod

přesun <<

ZsV

2.A

(205)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

ZsV

2.A

 

na 5.hod

Semrádová Jaroslava

4.hod

supl. (Va Lék)

Čj

2.A

(301)

dozor

Skokanová Zuzana

3.hod

změna

M

4.A

(401)

 

Sůrová Jana

2.hod

supl. (Šf PedD)

M

1.G (Aj1)

(404)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Čj

2.F

 

Lyžařský kurz

 

3.hod

spojeno (Mn SM)

Čj

6.G (Aj2)

(406)

 

Šafaříková Hana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Vrbecká Procházková Hana

2.hod

supl. (Kř PedD)

Bi

3.F

(401)

přespočetná hod.

 

3.hod

supl. (Šf PedD)

M

7.F

(404)

přespočetná hod.

Wokounová Miroslava

0.hod

přesun <<

M

8.G

(205)

z 5.hod

 

1.hod

navíc

M

8.G

(205)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

M

8.G (Šj)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

M

8.G (Nj)

 

zrušeno

 

5.hod

supl. (Fr NemN)

M

3.F

(206)

za odpadlou

 

5.hod

přesun >>

M

8.G

 

na 0.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.F

5.hod

Vv

Aj2

(306)

spojí

Patová Renata

(Mn)

 

5.hod

Vv

Aj1

(306)

změna

Patová Renata

 
 

6.hod

Aj

Aj1

(401)

supluje

Buzek Oldřich

(Va)

1.G

2.hod

M

Aj1

(404)

supluje

Sůrová Jana

(Šf)

 

5.hod

Aj

Aj2

(403)

spojí

Kalová Dagmar

(Šf)

2.A

1.hod

CH

 

(301)

přesun <<

Krajčová Jitka

z 5.hod

 

1.hod

Fy

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

Fy

 

(305)

přesun <<

Bartošic Vlastimil

z 1.hod

 

2.hod

M

   

odpadá

 

(Ro)

 

3.hod

M

Aj1

(306)

supluje

Knypl Jaroslav

(Ro)

 

4.hod

Čj

 

(301)

supluje

Semrádová Jaroslava

(Va)

 

5.hod

ZsV

 

(205)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 6.hod

 

5.hod

CH

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 5.hod

2.F

0.- 9. hod Lyžařský kurz

2.G

5.hod

Fy

 

(F)

supluje

Klínská Věra

(Ph)

3.A

6.hod

Šj

Aj 1

 

odpadá

 

(Ba)

3.F

1.hod

Fy

 

(F)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Fr)

 

2.hod

Bi

 

(401)

supluje

Vrbecká Procházková Hana

(Kř)

 

5.hod

M

 

(206)

supluje

Wokounová Miroslava

(Fr)

3.G

2.hod

CH

 

(Ch)

supluje

Nejmanová Libuše

(Kč)

 

4.hod

Vv

 

(401)

supluje

Plachý Petr

(Kř)

4.A

3.hod

M

 

(401)

změna

Skokanová Zuzana

 

4.F

1.hod

Fy

 

(104)

supluje

Buzek Oldřich

(Ph)

 

2.hod

Nj

A2

(LF)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Ph)

 

4.hod

M

A1

(204)

spojí

Dvořáková Jana

(Mn)

 

4.hod

M

A2

(204)

supluje

Dvořáková Jana

(Ks)

4.G

3.hod

M

A2

(LF)

supluje

Krajčová Jitka

(Ph)

 

4.hod

M

A1

(306)

supluje

Nováková Eliška

(Ph)

 

6.hod

Fy

   

odpadá

 

(Ph)

5.F

6.hod

Fy

   

odpadá

 

(Fr)

5.G

1.hod

M

A2

 

odpadá

 

(Ro)

 

5.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Kv)

6.F

2.hod

Fy

 

(F)

supluje

Hemerová Michaela

(Fr)

 

4.hod

Nj

Nj

(VT2)

supluje

Kaufmann Marek

(Kv)

6.G

1.hod

M

Aj2

 

odpadá

 

(Šf)

 

3.hod

Čj

Aj2

(406)

spojí

Sůrová Jana

(Mn)

 

4.hod

Z

 

(403)

přesun <<

Landsdorf Jiří

z 6.hod

 

4.hod

M

   

odpadá

 

(Šf)

 

6.hod

Z

   

přesun >>

 

na 4.hod

7.F

3.hod

M

 

(404)

supluje

Vrbecká Procházková Hana

(Šf)

 

5.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Kř)

 

6.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Kř)

7.G

5.hod

Aj

Aj1

(104)

supluje

Padevětová Markéta

(Ba)

8.G

0.hod

M

 

(205)

přesun <<

Wokounová Miroslava

z 5.hod

 

1.hod

M

 

(205)

navíc

Wokounová Miroslava

 
 

1.hod

M

Šj

 

odpadá

 

(Wo)

 

1.hod

Nj

Nj

 

přesun >>

 

na 20.1. (Pá) 0.hod

 

4.hod

M

Nj

 

odpadá

 

(Wo)

 

5.hod

M

   

přesun >>

 

na 0.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři