Žáci 7.G, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu třídy 3.A.
Žáci 2.A, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu třídy 6.F.

Suplování:   Pátek 27.1.2017 (Čtvrtý)

datum výpisu: 26.1.2017 (11:33)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.A

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

7.G

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kaufmann Marek

-

..

Bt

-

-

..

-

-

-

-

Nosková Iva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bátrlová Jana

-

-

-

-

....

..

..

-

-

-

Jedličková Markéta

-

-

Šv

-

..

-

-

-

-

-

Landsdorf Jiří

..

....

..

Kp

-

..

..

-

-

-

Navrátilová Danuše

-

-

-

Nk

Šv

Kj

-

-

-

-

Vyhlídalová Jana

-

..

Bt

....

Va

....

..

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Nosková Iva

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Bartošic Vlastimil

1.hod

odpadá

Fy

2.A

 

Lyžařský kurz

 

2.hod

spojeno (Vy)

Fy

3.A (Aj 1)

(203)

 
 

2.hod

supl. (Kf)

Fy

3.A (Aj 2)

(203)

 

Cihelková Jitka

4.hod

přesun <<

Aj

3.A (Aj 2)

(403)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Aj

3.A (Aj 2)

 

na 4.hod

Fialová Jitka

5.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj2)

 

Lyžařský kurz

Jedličková Markéta

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

3.hod

supl. (Ln)

Tv

1.F (Chl)

(Tv)

 
 

4.hod

odpadá

Tv

7.G (Chl)

 

Lyžařský kurz

Krajčová Jitka

2.hod

navíc

CH

4.F (A2)

(LCh)

 
 

2.hod

odpadá

CH

4.F (A1)

 

zrušeno

 

5.hod

supl. (Nv)

Čj

5.F

(204)

 
 

5.hod

odpadá

CH

2.A

 

Lyžařský kurz

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Nováková Eliška

3.hod

supl. (Nv)

D

3.G

(210)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

2.A (Aj2)

 

Lyžařský kurz

Padevětová Markéta

3.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj1)

 

Lyžařský kurz

Puchmajerová Jitka

2.hod

navíc

Fy

4.F (A1)

(LF)

 
 

2.hod

odpadá

Fy

4.F (A2)

 

zrušeno

Ročková Jana

1.hod

odpadá

CH

7.G

 

Lyžařský kurz

Rozumová Iveta

2.hod

odpadá

M

2.A

 

Lyžařský kurz

 

3.hod

odpadá

M

2.A (Aj1)

 

Lyžařský kurz

Růžičková Blanka

6.hod

odpadá

ZsV

2.A

 

Lyžařský kurz

Švarcová Eva

2.hod

supl. (Jm)

Tv

1.A (Dív)

(Tm)

 
 

4.hod

supl. (Nv)

Čj

4.A

(109)

 
 

4.hod

odpadá

Tv

7.G (Dív)

 

Lyžařský kurz

Vaňková Lucie

4.hod

supl. (Vy)

Čj

8.F

(104)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

2.A

 

Lyžařský kurz

Vrbecká Procházková Hana

2.hod

přesun <<

Bi

4.G

(Bi)

z 30.1. 2.hod

Wokounová Miroslava

2.hod

odpadá

M

7.G

 

Lyžařský kurz

 

3.hod

odpadá

M

7.G (Aj2)

 

Lyžařský kurz

 

6.hod

odpadá

Fy

7.G

 

Lyžařský kurz

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

Tv

Dív

(Tm)

supluje

Švarcová Eva

(Jm)

1.F

3.hod

Tv

Chl

(Tv)

supluje

Knypl Jaroslav

(Ln)

2.A

0.- 9. hod Lyžařský kurz

3.A

1.hod

Čj

Aj 2

 

odpadá

 

(Vy)

 

1.hod

M

Aj 1

 

odpadá

 

(Kf)

 

2.hod

Fy

Aj 1

(203)

spojí

Bartošic Vlastimil

(Vy)

 

2.hod

Fy

Aj 2

(203)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Kf)

 

4.hod

Aj

Aj 2

(403)

přesun <<

Cihelková Jitka

z 6.hod

 

4.hod

Bi

   

odpadá

 

(Jm)

 

5.hod

M

   

odpadá

 

(Kf)

 

6.hod

Aj

Aj 2

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

6.hod

Šj

Aj 1

 

odpadá

 

(Ba)

3.G

3.hod

D

 

(210)

supluje

Nováková Eliška

(Nv)

 

6.hod

Čj

Aj 2

 

odpadá

 

(Vy)

4.A

4.hod

Čj

 

(109)

supluje

Švarcová Eva

(Nv)

4.F

2.hod

Fy

A1

(LF)

navíc

Puchmajerová Jitka

 
 

2.hod

CH

A2

(LCh)

navíc

Krajčová Jitka

 
 

2.hod

Fy

A2

 

odpadá

 

(Ph)

 

2.hod

CH

A1

 

odpadá

 

(Kj)

4.G

2.hod

Bi

 

(Bi)

přesun <<

Vrbecká Procházková Hana

z 30.1. (Po) 2.hod

 

2.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

5.F

5.hod

Čj

 

(204)

supluje

Krajčová Jitka

(Nv)

6.F

5.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

6.G

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

7.G

0.- 9. hod Lyžařský kurz

8.F

4.hod

Čj

 

(104)

supluje

Vaňková Lucie

(Vy)

 

Zpracováno v systému Bakaláři