Suplování:   Úterý 31.1.2017 (Pátý)

datum výpisu: 31.1.2017 (7:50)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Cihelková Jitka

 

..

               

Kalová Dagmar

         

....

       

Kunovjánková Eva

       

....

         

Navrátilová Danuše

-

-

Ří

Je

Sk

....

..

-

....

..

Puchmajerová Jitka

   

....

             

Růžičková Blanka

               

..

..

Semrádová Jaroslava

     

....

           

Vaňková Lucie

-

Ks

Hm

-

-

-

-

-

-

-

Vyhlídalová Jana

 

....

               

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LF

 

Sou

Sou

Sou

Sou

Sou

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Nosková Iva

5.hod

spojeno (Hm)

M

1.A (Aj1)

(203)

 
 

6.hod

odpadá

M

1.A (Aj1)

 

zrušeno

Benešová Věra

5.hod

odpadá

Z

2.G

 

zrušeno

Cihelková Jitka

5.hod

navíc

Th

2.G

(406)

 
 

6.hod

odpadá

Aj

6.F (Aj2)

 

zrušeno

Coubalová Lada

5.hod

odpadá

IVT

5.G (A1)

 

zrušeno

Dvořáková Jana

5.hod

změna

M

6.F

(304)

 
 

6.hod

navíc

Th

4.F

(203)

 

Fialová Jitka

6.hod

odpadá

Aj

4.F (A2)

 

zrušeno

Franc Tomáš

5.hod

navíc

Th

3.F

(206)

 
 

5.hod

odpadá

M

3.F

 

zrušeno

Hemerová Michaela

2.hod

supl. (Va)

Čj

1.F

(103)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

1.A (Aj1)

 

změna hodiny

 

6.hod

navíc

Th

1.A

(305)

 
 

6.hod

odpadá

Aj

1.A (Aj2)

 

zrušeno

Jedličková Gabriela

3.hod

supl. (Nv)

Nj

4.A (Nj)

(303)

 
 

5.hod

odpadá

Nj

4.A (Nj)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

Nj

2.A (Nj)

 

zrušeno

Jedličková Markéta

5.hod

navíc

Th

3.A

(403)

 
 

5.hod

odpadá

Bi

3.A

 

zrušeno

Kalová Dagmar

6.hod

odpadá

Šj

2.A (Šj)

 

zrušeno

 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Klínská Věra

5.hod

odpadá

Fj

7.F (Aj1)

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

Fj

4.F (A1)

 

zrušeno

Klopacz Zuzana

4.hod

výměna >>

Z

7.F

 

na 1.2. 5.hod

 

5.hod

navíc

Th

7.F

(401)

 
 

5.hod

odpadá

Z

7.G

 

zrušeno

Kosek Dagmar Inge

1.hod

supl. (Va)

Šj

5.F (Šj)

(206)

 
 

5.hod

odpadá

Nj

8.F (Nj)

 

zrušeno

Kovalovská Zdenka

5.hod

změna

Nj

6.G (Nj)

(303)

 

Krulíková Světlana

5.hod

navíc

Th

5.F

(204)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

1.F (Dív)

 

zrušeno

Kunovjánková Eva

5.hod

změna

Šj

6.G (Šj)

(404)

 
 

4. hod Obecný pedagogický dozor

Landsdorf Jiří

5.hod

odpadá

Tv

1.F (Chl)

 

zrušeno

 

6.hod

navíc

Th

2.A

(301)

 
 

6.hod

odpadá

Z

4.G

 

zrušeno

Lorenc Jan

5.hod

odpadá

Bi

5.F

 

zrušeno

Mansfeldová Jana

5.hod

navíc

Th

1.F

(103)

 
 

5.hod

odpadá

Nj

7.F (Aj2)

 

zrušeno

Nejmanová Libuše

6.hod

navíc

Th

1.G

(304)

 
 

6.hod

odpadá

Čj

1.G

 

zrušeno

Padevětová Markéta

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Fj)

 

zrušeno

Pěničková Helena

6.hod

navíc

Th

6.F

(303)

 
 

6.hod

odpadá

IVT

6.F (Aj1)

 

zrušeno

Plachý Petr

5.hod

navíc

Th

4.G

(306)

 
 

5.hod

odpadá

Čj

8.G

 

zrušeno

Puchmajerová Jitka

2. hod Obecný pedagogický dozor

Rozumová Iveta

5.hod

změna

M

2.A (Aj1)

(Bi)

 

Růžičková Blanka

5.hod

navíc

Th

8.F

(104)

 

Říhová Lenka

2.hod

supl. (Nv)

Hv

3.F

(206)

 
 

5.hod

odpadá

Hv

4.G

 

zrušeno

Semrádová Jaroslava

5.hod

navíc

Th

5.G

(201)

 
 

5.hod

odpadá

Fj

6.G (Fj)

 

zrušeno

 

3. hod Obecný pedagogický dozor

Skokanová Zuzana

4.hod

supl. (Nv)

M

4.A (Šj)

(210)

 
 

5.hod

navíc

Th

4.A

(109)

 
 

5.hod

odpadá

M

4.A (Šj)

 

zrušeno

Sobotová Lenka

5.hod

navíc

Th

8.G

(405)

 

Sůrová Jana

4.hod

výměna <<

Čj

7.F

(401)

z 1.2. 5.hod

Širl Radim

5.hod

odpadá

Aj

5.G (A2)

 

zrušeno

Vyhlídalová Jana

5.hod

navíc

Th

3.G

(210)

 
 

5.hod

odpadá

Čj

3.G

 

zrušeno

 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Wokounová Miroslava

4.hod

změna

Fy

7.G

(205)

 
 

5.hod

navíc

Th

7.G

(205)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

5.hod

M

Aj1

(203)

spojí

Nosková Iva

(Hm)

 

6.hod

Th

 

(305)

navíc

Hemerová Michaela

 
 

6.hod

M

Aj1

 

odpadá

 

(Ns)

 

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Hm)

 

9.hod

ZsV

   

odpadá

 

(Rž)

1.F

2.hod

Čj

 

(103)

supluje

Hemerová Michaela

(Va)

 

5.hod

Th

 

(103)

navíc

Mansfeldová Jana

 
 

5.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ln)

 

5.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Ká)

1.G

6.hod

Th

 

(304)

navíc

Nejmanová Libuše

 
 

6.hod

Čj

   

odpadá

 

(Ne)

2.A

5.hod

M

Aj1

(Bi)

změna

Rozumová Iveta

 
 

6.hod

Th

 

(301)

navíc

Landsdorf Jiří

 
 

6.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Je)

 

6.hod

Šj

Šj

 

odpadá

 

(Kl)

2.G

5.hod

Th

 

(406)

navíc

Cihelková Jitka

 
 

5.hod

Z

   

odpadá

 

(Be)

3.A

5.hod

Th

 

(403)

navíc

Jedličková Markéta

 
 

5.hod

Bi

   

odpadá

 

(Jm)

3.F

2.hod

Hv

 

(206)

supluje

Říhová Lenka

(Nv)

 

5.hod

Th

 

(206)

navíc

Franc Tomáš

 
 

5.hod

M

   

odpadá

 

(Fr)

3.G

5.hod

Th

 

(210)

navíc

Vyhlídalová Jana

 
 

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Vy)

4.A

3.hod

Nj

Nj

(303)

supluje

Jedličková Gabriela

(Nv)

 

4.hod

M

Šj

(210)

supluje

Skokanová Zuzana

(Nv)

 

5.hod

Th

 

(109)

navíc

Skokanová Zuzana

 
 

5.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Je)

 

5.hod

M

Šj

 

odpadá

 

(Sk)

 

6.hod

Čj

   

odpadá

 

(Nv)

4.F

6.hod

Th

 

(203)

navíc

Dvořáková Jana

 
 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Fi)

 

6.hod

Fj

A1

 

odpadá

 

(Kn)

4.G

5.hod

Th

 

(306)

navíc

Plachý Petr

 
 

5.hod

Hv

   

odpadá

 

(Ří)

 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

5.F

1.hod

Šj

Šj

(206)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Va)

 

1.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Ci)

 

5.hod

Th

 

(204)

navíc

Krulíková Světlana

 
 

5.hod

Bi

   

odpadá

 

(Lo)

5.G

5.hod

Th

 

(201)

navíc

Semrádová Jaroslava

 
 

5.hod

IVT

A1

 

odpadá

 

(Co)

 

5.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Šr)

 

9.hod

D

   

odpadá

 

(Nv)

6.F

5.hod

M

 

(304)

změna

Dvořáková Jana

 
 

6.hod

Th

 

(303)

navíc

Pěničková Helena

 
 

6.hod

IVT

Aj1

 

odpadá

 

(Pě)

 

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ci)

6.G

5.hod

Nj

Nj

(303)

změna

Kovalovská Zdenka

 
 

5.hod

Šj

Šj

(404)

změna

Kunovjánková Eva

 
 

5.hod

Fj

Fj

 

odpadá

 

(Sm)

7.F

4.hod

Čj

 

(401)

výměna <<

Sůrová Jana

z 1.2. (St) 5.hod

 

4.hod

Z

   

výměna >>

 

na 1.2. (St) 5.hod

 

5.hod

Th

 

(401)

navíc

Klopacz Zuzana

 
 

5.hod

Nj

Aj2

 

odpadá

 

(Mn)

 

5.hod

Fj

Aj1

 

odpadá

 

(Kn)

7.G

4.hod

Fy

 

(205)

změna

Wokounová Miroslava

 
 

5.hod

Th

 

(205)

navíc

Wokounová Miroslava

 
 

5.hod

Z

   

odpadá

 

(Kř)

 

8.hod

ZsV

   

odpadá

 

(Rž)

8.F

5.hod

Th

 

(104)

navíc

Růžičková Blanka

 
 

5.hod

Aj

Fj

 

odpadá

 

(Pd)

 

5.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Ks)

8.G

5.hod

Th

 

(405)

navíc

Sobotová Lenka

 
 

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Pl)

 

Zpracováno v systému Bakaláři