Suplování:   Úterý 28.3.2017 (První)

datum výpisu: 28.3.2017 (7:55)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bárta Jan

-

..

-

-

Ku

-

..

....

..

..

Cihelková Jitka

           

Dv

     

Jedličková Gabriela

....

..

               

Pěničková Helena

-

-

..

-

....

-

Dv

-

..

-

Širl Radim

-

..

..

-

....

Kl

....

-

..

-

Vaňková Lucie

 

..

..

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Bátrlová Jana

2.hod

změna

Šj

4.G (Šj)

(103)

 

Coubalová Lada

2.hod

přesun <<

IVT

5.F (Chl)

(VT1)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

IVT

5.F (Chl)

 

na 2.hod

Dvořáková Jana

6.hod

spojeno (Pě)

M

6.F (Aj1)

(104)

 
 

6.hod

supl. (Ci)

M

6.F (Aj2)

(104)

 

Jedličková Gabriela

3.hod

výměna <<

Nj

8.G (Nj)

(304)

z 31.3. 1.hod

 

0., 1. hod Obecný pedagogický dozor

Kalová Dagmar

5.hod

supl. (Šr)

Aj

5.G (A2)

(303)

 

Krulíková Světlana

2.hod

přesun <<

Tv

5.F (Dív)

(Tps)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

Tv

5.F (Dív)

 

na 2.hod

Kunovjánková Eva

4.hod

supl. (Br)

D

2.A

(301)

 

Navrátilová Danuše

5.hod

výměna <<

D

3.G

(210)

z 31.3. 3.hod

 

7.hod

přesun <<

Čj

4.A

(303)

z 31.3. 4.hod

Patová Renata

2.hod

přesun <<

Vv

1.F (Aj2)

(Vv)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Vv

1.F (Aj2)

 

na 2.hod

Růžičková Blanka

1.hod

přesun <<

ZsV

7.G

(206)

z 8.hod

 

8.hod

přesun <<

ZsV

1.A

(305)

z 9.hod

 

8.hod

přesun >>

ZsV

7.G

 

na 1.hod

 

9.hod

přesun >>

ZsV

1.A

 

na 8.hod

Říhová Lenka

2.hod

přesun <<

Hv

1.F (Aj1)

(109)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Hv

1.F (Aj1)

 

na 2.hod

Vyhlídalová Jana

5.hod

výměna >>

Čj

3.G

 

na 31.3. 3.hod

Wokounová Miroslava

3.hod

výměna <<

M

8.G (Šj)

(205)

z 31.3. 1.hod

 

3.hod

výměna >>

M

8.G

 

na 31.3. 1.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

8.hod

ZsV

 

(305)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 9.hod

 

8.hod

CH

   

odpadá

 

(Pě)

 

9.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 8.hod

1.F

2.hod

Hv

Aj1

(109)

přesun <<

Říhová Lenka

z 8.hod

 

2.hod

Vv

Aj2

(Vv)

přesun <<

Patová Renata

z 8.hod

 

2.hod

Čj

   

odpadá

 

(Va)

 

8.hod

Hv

Aj1

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

8.hod

Vv

Aj2

 

přesun >>

 

na 2.hod

2.A

4.hod

D

 

(301)

supluje

Kunovjánková Eva

(Br)

3.A

1.hod

Nj

Aj 2

 

odpadá

 

(Je)

3.G

5.hod

D

 

(210)

výměna <<

Navrátilová Danuše

z 31.3. (Pá) 3.hod

 

5.hod

Čj

   

výměna >>

 

na 31.3. (Pá) 3.hod

4.A

1.hod

SVps

Sps2

 

odpadá

 

(Šr)

 

2.hod

SVps

Sps2

 

odpadá

 

(Šr)

 

7.hod

Čj

 

(303)

přesun <<

Navrátilová Danuše

z 31.3. (Pá) 4.hod

 

8.hod

DV

DV2

 

odpadá

 

(Br)

 

9.hod

DV

DV2

 

odpadá

 

(Br)

4.G

2.hod

Šj

Šj

(103)

změna

Bátrlová Jana

 

5.F

1.hod

Šj

Šj

 

odpadá

 

(Va)

 

2.hod

IVT

Chl

(VT1)

přesun <<

Coubalová Lada

z 9.hod

 

2.hod

Tv

Dív

(Tps)

přesun <<

Krulíková Světlana

z 9.hod

 

2.hod

CH

   

odpadá

 

(Pě)

 

8.hod

ZsV

   

odpadá

 

(Šr)

 

9.hod

IVT

Chl

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

9.hod

Tv

Dív

 

přesun >>

 

na 2.hod

5.G

5.hod

Aj

A2

(303)

supluje

Kalová Dagmar

(Šr)

6.F

6.hod

M

Aj1

(104)

spojí

Dvořáková Jana

(Pě)

 

6.hod

M

Aj2

(104)

supluje

Dvořáková Jana

(Ci)

7.F

6.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

7.G

1.hod

ZsV

 

(206)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 8.hod

 

1.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

 

8.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 1.hod

8.F

1.hod

SVps

Sps2

 

odpadá

 

(Šr)

 

2.hod

SVps

Sps2

 

odpadá

 

(Šr)

 

8.hod

DV

DV2

 

odpadá

 

(Br)

 

9.hod

DV

DV2

 

odpadá

 

(Br)

8.G

1.hod

SVps

Sps2

 

odpadá

 

(Šr)

 

2.hod

SVps

Sps2

 

odpadá

 

(Šr)

 

3.hod

M

Šj

(205)

výměna <<

Wokounová Miroslava

z 31.3. (Pá) 1.hod

 

3.hod

Nj

Nj

(304)

výměna <<

Jedličková Gabriela

z 31.3. (Pá) 1.hod

 

3.hod

M

   

výměna >>

 

na 31.3. (Pá) 1.hod

 

8.hod

DV

DV2

 

odpadá

 

(Br)

 

9.hod

DV

DV2

 

odpadá

 

(Br)

 

Zpracováno v systému Bakaláři