Suplování:   Pátek 31.3.2017 (První)

datum výpisu: 30.3.2017 (12:45)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

 

OD

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bárta Jan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Krulíková Světlana

..

..

-

Kp

Pa

..

..

-

-

-

Nejmanová Libuše

 

Ln

....

             

Sobotová Lenka

 

..

               

Švarcová Eva

-

-

....

Kj

Ba

-

-

-

-

-

Vrbecká Procházková Hana

-

-

....

Pl

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

201

 

Absc

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Bátrlová Jana

4.hod

supl. (Šv)

Tv

7.G (Dív)

(206)

 

Dvořáková Jana

0.hod

navíc

M

8.F

(104)

 

Hemerová Michaela

4.hod

přesun <<

Aj

4.A (Nj)

(109)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

Aj

4.A (Nj)

 

na 4.hod

Jedličková Gabriela

1.hod

výměna >>

Nj

8.G (Nj)

 

na 28.3. 3.hod

Klopacz Zuzana

1.hod

supl. (Pz)

Z

3.G

(Bi)

 

Knypl Jaroslav

3.hod

supl. (Ká)

Tv

1.F (Dív)

(Tm)

 

Krajčová Jitka

3.hod

supl. (Šv)

Aj

5.F (A1)

(J1)

 

Krulíková Světlana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Landsdorf Jiří

1.hod

supl. (Ne)

Z

6.F

(303)

 

Navrátilová Danuše

3.hod

výměna >>

D

3.G

 

na 28.3. 5.hod

 

4.hod

přesun >>

Čj

4.A

 

na 28.3. 7.hod

 

5.hod

přesun >>

Čj

5.F

 

na 30.3. 0.hod

Patová Renata

4.hod

supl. (Ká)

Tv

5.F (Dív)

(Vv)

 

Plachý Petr

4.hod

supl. (Pz)

Bi

1.A

(305)

 

Semrádová Jaroslava

1.hod

změna

Čj

5.G (A1)

(J3)

 

Skokanová Zuzana

0.hod

navíc

M

4.A

(103)

 

Sobotová Lenka

1. hod Obecný pedagogický dozor

Vrbecká Procházková Hana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Vyhlídalová Jana

3.hod

výměna <<

Čj

3.G

(210)

z 28.3. 5.hod

Wokounová Miroslava

0.hod

navíc

M

8.G

(205)

 
 

1.hod

výměna <<

M

8.G

(205)

z 28.3. 3.hod

 

1.hod

výměna >>

M

8.G (Šj)

 

na 28.3. 3.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

4.hod

Bi

 

(305)

supluje

Plachý Petr

(Pz)

1.F

3.hod

Tv

Dív

(Tm)

supluje

Knypl Jaroslav

(Ká)

3.G

1.hod

Z

 

(Bi)

supluje

Klopacz Zuzana

(Pz)

 

3.hod

Čj

 

(210)

výměna <<

Vyhlídalová Jana

z 28.3. (Út) 5.hod

 

3.hod

D

   

výměna >>

 

na 28.3. (Út) 5.hod

4.A

0.hod

M

 

(103)

navíc

Skokanová Zuzana

 
 

4.hod

Aj

Nj

(109)

přesun <<

Hemerová Michaela

z 5.hod

 

4.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 28.3. (Út) 7.hod

 

5.hod

Aj

Nj

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

1. hod Organizační důvody.

5.F

0.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Ká)

 

3.hod

Aj

A1

(J1)

supluje

Krajčová Jitka

(Šv)

 

4.hod

Tv

Dív

(Vv)

supluje

Patová Renata

(Ká)

 

5.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 30.3. (Čt) 0.hod

5.G

1.hod

Čj

A1

(J3)

změna

Semrádová Jaroslava

 

6.F

1.hod

Z

 

(303)

supluje

Landsdorf Jiří

(Ne)

 

6.hod

Tv

Tvd

 

odpadá

 

(Ká)

7.G

4.hod

Tv

Dív

(206)

supluje

Bátrlová Jana

(Šv)

8.F

0.hod

M

 

(104)

navíc

Dvořáková Jana

 
 

5.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Ká)

8.G

0.hod

M

 

(205)

navíc

Wokounová Miroslava

 
 

1.hod

M

 

(205)

výměna <<

Wokounová Miroslava

z 28.3. (Út) 3.hod

 

1.hod

M

Šj

 

výměna >>

 

na 28.3. (Út) 3.hod

 

1.hod

Nj

Nj

 

výměna >>

 

na 28.3. (Út) 3.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři