Suplování:   Pondělí 3.4.2017 (Druhý)

datum výpisu: 3.4.2017 (7:59)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bárta Jan

-

..

..

-

..

..

Lo

-

..

-

Hemerová Michaela

-

-

Ne

-

Pl

..

-

-

-

-

Pěničková Helena

       

-

..

..

     

Šafaříková Hana

 

Mo

..

Ne

....

       

Širl Radim

-

..

..

-

....

-

Kp

-

..

..

Wokounová Miroslava

-

-

-

Ří

Fi

....

..

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Coubalová Lada

7.hod

přesun <<

IVT

6.G (Aj2)

(VT1)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

IVT

6.G (Aj2)

 

na 7.hod

Fialová Jitka

4.hod

supl. (Wo)

M

8.G

(205)

 

Hemerová Michaela

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Jedličková Gabriela

5.hod

přesun <<

Ov

4.G

(306)

z 9.hod

 

7.hod

odpadá

Ov

3.G

 

zrušeno

 

9.hod

přesun >>

Ov

4.G

 

na 5.hod

Jedličková Markéta

1.hod

přesun >>

Bi

7.F

 

na 2.hod

 

2.hod

přesun <<

Bi

7.F

(404)

z 1.hod

Knypl Jaroslav

6.hod

supl. (Šr)

Ov

1.G

(304)

 

Landsdorf Jiří

6.hod

přesun <<

Z

6.G

(404)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Z

6.G

 

na 6.hod

Lorenc Jan

4.hod

přesun <<

Bi

6.G

(Bi)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

Bi

6.G

 

na 4.hod

 

6.hod

supl. (Br)

Bi

5.F

(204)

 

Moravcová Renata

1.hod

supl. (Šf)

M

6.G (Aj2)

(404)

 
 

8.hod

odpadá

Hv

3.G

 

zrušeno

Nejmanová Libuše

2.hod

spojeno (Hm)

Čj

1.A (Aj2)

(305)

 
 

4.hod

supl. (Šf)

Čj

1.G

(404)

 

Pěničková Helena

3.hod

supl. (Šf)

M

6.G (Aj1)

(404)

 

Plachý Petr

4.hod

supl. (Hm)

Aj

6.F (Aj1)

(303)

 

Říhová Lenka

3.hod

supl. (Wo)

M

7.G (Aj1)

(205)

 

Širl Radim

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Vyhlídalová Jana

7.hod

navíc

Před

3.G

(210)

 
 

8.hod

navíc

Před

3.G

(210)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

Čj

Aj2

(305)

spojí

Nejmanová Libuše

(Hm)

1.G

4.hod

Čj

 

(404)

supluje

Nejmanová Libuše

(Šf)

 

6.hod

Ov

 

(304)

supluje

Knypl Jaroslav

(Šr)

3.A

8.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

3.G

7.hod

Před

 

(210)

navíc

Vyhlídalová Jana

 
 

7.hod

Ov

   

odpadá

 

(Je)

 

8.hod

Před

 

(210)

navíc

Vyhlídalová Jana

 
 

8.hod

Hv

   

odpadá

 

(Mo)

4.A

1.hod

DS

DS

 

odpadá

 

(Br)

 

1.hod

NDS

NDS

 

odpadá

 

(Br)

 

1.hod

CsSV

CsV2

 

odpadá

 

(Šr)

 

2.hod

DS

DS

 

odpadá

 

(Br)

 

2.hod

NDS

NDS

 

odpadá

 

(Br)

 

2.hod

CsSV

CsV2

 

odpadá

 

(Šr)

 

5.hod

Aj

Nj

 

odpadá

 

(Hm)

 

8.hod

CsSV

CsV1

 

odpadá

 

(Šr)

 

9.hod

CsSV

CsV1

 

odpadá

 

(Šr)

4.G

5.hod

Ov

 

(306)

přesun <<

Jedličková Gabriela

z 9.hod

 

5.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

 

9.hod

Ov

   

přesun >>

 

na 5.hod

5.F

6.hod

Bi

 

(204)

supluje

Lorenc Jan

(Br)

6.F

4.hod

Aj

Aj1

(303)

supluje

Plachý Petr

(Hm)

 

5.hod

CH

L3

 

odpadá

 

(Pě)

 

6.hod

CH

L3

 

odpadá

 

(Pě)

6.G

1.hod

M

Aj2

(404)

supluje

Moravcová Renata

(Šf)

 

3.hod

M

Aj1

(404)

supluje

Pěničková Helena

(Šf)

 

4.hod

Bi

 

(Bi)

přesun <<

Lorenc Jan

z 5.hod

 

4.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

 

5.hod

Bi

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

6.hod

Z

 

(404)

přesun <<

Landsdorf Jiří

z 7.hod

 

7.hod

IVT

Aj2

(VT1)

přesun <<

Coubalová Lada

z 9.hod

 

7.hod

Z

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

9.hod

IVT

Aj2

 

přesun >>

 

na 7.hod

7.F

1.hod

Bi

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

Bi

 

(404)

přesun <<

Jedličková Markéta

z 1.hod

 

2.hod

M

   

odpadá

 

(Šf)

7.G

3.hod

M

Aj1

(205)

supluje

Říhová Lenka

(Wo)

 

6.hod

M

   

odpadá

 

(Wo)

8.F

1.hod

DS

DS

 

odpadá

 

(Br)

 

1.hod

CsSV

CsV2

 

odpadá

 

(Šr)

 

2.hod

DS

DS

 

odpadá

 

(Br)

 

2.hod

CsSV

CsV2

 

odpadá

 

(Šr)

 

8.hod

CsSV

CsV1

 

odpadá

 

(Šr)

 

9.hod

CsSV

CsV1

 

odpadá

 

(Šr)

8.G

1.hod

DS

DS

 

odpadá

 

(Br)

 

1.hod

CsSV

CsV2

 

odpadá

 

(Šr)

 

2.hod

DS

DS

 

odpadá

 

(Br)

 

2.hod

CsSV

CsV2

 

odpadá

 

(Šr)

 

4.hod

M

 

(205)

supluje

Fialová Jitka

(Wo)

 

8.hod

CsSV

CsV1

 

odpadá

 

(Šr)

 

9.hod

CsSV

CsV1

 

odpadá

 

(Šr)

 

Zpracováno v systému Bakaláři