Suplování:   Pondělí 24.4.2017 (Pátý)

datum výpisu: 24.4.2017 (7:49)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.F

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.G

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bátrlová Jana

-

..

Pd

Sk

-

-

-

-

-

Benešová Věra

 

....

Br

Fr

-

   

-

-

-

Buzek Oldřich

           

..

-

-

-

Cihelková Jitka

           

..

-

-

-

Coubalová Lada

             

....

   

Jedličková Gabriela

               

....

 

Jedličková Markéta

 

>>

 

..

     

..

-

 

Klopacz Zuzana

 

-

-

-

-

   

..

-

-

Kovalovská Zdenka

           

....

-

..

-

Krajčová Jitka

             

..

..

....

Kunovjánková Eva

 

..

Va

Pl

           

Kutálek Jaroslav

 

-

-

-

           

Lorenc Jan

                 

..

Navrátilová Danuše

             

-

-

-

Nejmanová Libuše

 

Dv

Kp

             

Rozumová Iveta

 

-

-

Nv

           

Růžičková Blanka

 

..

..

             

Sobotová Lenka

 

Br

-

           

Šafaříková Hana

 

..

..

             

Širl Radim

-

..

..

-

....

-

 

-

..

..

Švarcová Eva

             

-

..

-

Vrbecká Procházková Hana

 

..

Bu

   

Hm

       

Vrbecká Procházková Hana

             

-

-

 

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

           

Mat

Mat

Mat

Mat

403

           

Mat

Mat

Mat

Mat

404

           

Mat

Mat

Mat

Mat

405

           

Mat

Mat

Mat

Mat

406

           

Mat

Mat

Mat

Mat

J1

           

Mat

Mat

Mat

Mat

J2

           

Mat

Mat

Mat

Mat

Bi

           

Mat

Mat

Mat

Mat

VT1

 

Mat

Mat

Mat

           

VT2

 

Mat

Mat

Mat

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Kučerová Olga

8.hod

změna

CH

6.G

(205)

 

Bárta Jan

1.hod

supl. (Sb)

D

4.F

(Bi)

 
 

1.hod

odpadá

NDS

4.A (NDS)+

 

Maturita

 

2.hod

supl. (Be)

D

2.A

(301)

 
 

2.hod

odpadá

NDS

4.A (NDS)+

 

Maturita

 

8.hod

změna

D

3.A

(204)

 

Bartošic Vlastimil

3.hod

navíc

Fy

7.F (F1)

(LF)

 
 

3.hod

odpadá

Fy

7.F (F2)

 

zrušeno

 

4.hod

navíc

Fy

7.F (F1)

(LF)

 
 

4.hod

odpadá

Fy

7.F (F2)

 

zrušeno

Buzek Oldřich

2.hod

supl. (Pz)

Bi

4.G

(Bi)

 

Cihelková Jitka

5.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj1)

 

Maturita

Coubalová Lada

3.hod

změna

IVT

4.G (Šj)

(405)

 

Dvořáková Jana

1.hod

spojeno (Ne)

M

6.F (Aj2)

(203)

 
 

2.hod

navíc

Fy

1.F (Aj1)

(103)

 
 

2.hod

odpadá

Fy

1.F

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

M

8.F

 

Maturita

Franc Tomáš

3.hod

supl. (Be)

Fy

6.F

(F)

 
 

8.hod

odpadá

CsF

8.G (CsF)+

 

Maturita

 

9.hod

odpadá

CsF

8.G (CsF)+

 

Maturita

Hemerová Michaela

5.hod

supl. (Pz)

Bi

3.G (Chl)

(210)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

4.A (Nj)

 

Maturita

Jedličková Gabriela

6.hod

přesun <<

Ov

4.G

(306)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

Ov

4.G

 

na 6.hod

Jedličková Markéta

2.hod

přesun <<

Bi

7.F

(405)

z 1.hod

 

4.hod

navíc

Bi

7.F (B2)

(LBi)

 
 

4.hod

odpadá

Bi

7.F (B1)

 

zrušeno

Klopacz Zuzana

6.hod

změna

Z

3.F

(301)

 

Knypl Jaroslav

2.hod

supl. (Ne)

Čj

1.A (Aj1)

(305)

 

Kovalovská Zdenka

6.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Krulíková Světlana

2.hod

supl. (Sb)

Tv

2.F (Dív)

(Tv)

 
 

6.hod

odpadá

Tv

4.A (Dív)

 

Maturita

Kunovjánková Eva

5.hod

odpadá

Šj

4.A (Šj)

 

Maturita

Lorenc Jan

7.hod

změna

Bi

5.G

(201)

 
 

8.hod

odpadá

CsB

4.A (CsB)+

 

Maturita

Mansfeldová Jana

2.hod

přesun <<

Aj

1.F (Aj2)

(104)

z 26.4. 3.hod

Navrátilová Danuše

3.hod

supl. (Ro)

D

5.G

(201)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Maturita

Padevětová Markéta

2.hod

supl. (Ba)

Šj

3.A (Aj 1)

(403)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Fj)

 

Maturita

 

8.hod

odpadá

Ak

4.A (Ak1)+

 

Maturita

 

9.hod

odpadá

Ak

4.A (Ak1)+

 

Maturita

Pěničková Helena

3.hod

supl. (Ba)

Šj

3.G (Aj 1)

(210)

 

Plachý Petr

3.hod

supl. (Ku)

NŠj

1.G (Šj)

(206)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Maturita

 

6.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj1)

 

Maturita

Růžičková Blanka

7.hod

přesun <<

Ov

4.F

(203)

z 8.hod

 

8.hod

přesun <<

ZsV

7.F

(104)

z 9.hod

 

8.hod

přesun >>

Ov

4.F

 

na 7.hod

 

9.hod

přesun >>

ZsV

7.F

 

na 8.hod

Skokanová Zuzana

4.hod

supl. (Ba)

Šj

4.G (Šj)

(J2)

 
 

4.hod

odpadá

M

4.A

 

Maturita

 

6.hod

změna

M

1.F (Aj1)

(103)

 

Sobotová Lenka

6.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

Maturita

Širl Radim

0.- 5., 7.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Švarcová Eva

6.hod

odpadá

Aj

8.F (Nj)

 

Maturita

Vaňková Lucie

2.hod

supl. (Ku)

Šj

6.F (Šj)

(306)

 
 

5.hod

odpadá

Šj

8.G (Šj)

 

Maturita

Vyhlídalová Jana

3.hod

navíc

Bi

7.F (B2)

(LBi)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Maturita

 

5.hod

odpadá

Čj

8.F (Nj)

 

Maturita

 

6.hod

odpadá

Čj

8.F (Fj)

 

Maturita

Wokounová Miroslava

4.hod

odpadá

M

8.G

 

Maturita

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

Čj

Aj1

(305)

supluje

Knypl Jaroslav

(Ne)

1.F

2.hod

Fy

Aj1

(103)

navíc

Dvořáková Jana

 
 

2.hod

Aj

Aj2

(104)

přesun <<

Mansfeldová Jana

z 26.4. (St) 3.hod

 

2.hod

Fy

   

odpadá

 

(Dv)

 

6.hod

M

Aj1

(103)

změna

Skokanová Zuzana

 

1.G

3.hod

NŠj

Šj

(206)

supluje

Plachý Petr

(Ku)

2.A

2.hod

D

 

(301)

supluje

Bárta Jan

(Be)

2.F

2.hod

Tv

Dív

(Tv)

supluje

Krulíková Světlana

(Sb)

2.G

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ci)

3.A

2.hod

Šj

Aj 1

(403)

supluje

Padevětová Markéta

(Ba)

 

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Jm)

 

8.hod

D

 

(204)

změna

Bárta Jan

 

3.F

1.hod

Bi

Chl

 

odpadá

 

(Pz)

 

6.hod

Z

 

(301)

změna

Klopacz Zuzana

 

3.G

3.hod

Šj

Aj 1

(210)

supluje

Pěničková Helena

(Ba)

 

5.hod

Bi

Chl

(210)

supluje

Hemerová Michaela

(Pz)

4.A

0.- 9. hod Maturita

4.F

1.hod

D

 

(Bi)

supluje

Bárta Jan

(Sb)

 

7.hod

Ov

 

(203)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 8.hod

 

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Kř)

 

8.hod

Ov

   

přesun >>

 

na 7.hod

4.G

2.hod

Bi

 

(Bi)

supluje

Buzek Oldřich

(Pz)

 

3.hod

IVT

Šj

(405)

změna

Coubalová Lada

 
 

4.hod

Šj

Šj

(J2)

supluje

Skokanová Zuzana

(Ba)

 

6.hod

Ov

 

(306)

přesun <<

Jedličková Gabriela

z 9.hod

 

7.hod

CH

   

odpadá

 

(Kj)

 

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Šv)

 

9.hod

Ov

   

přesun >>

 

na 6.hod

5.G

3.hod

D

 

(201)

supluje

Navrátilová Danuše

(Ro)

 

7.hod

Bi

 

(201)

změna

Lorenc Jan

 
 

8.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Kv)

6.F

1.hod

M

Aj2

(203)

spojí

Dvořáková Jana

(Ne)

 

2.hod

Šj

Šj

(306)

supluje

Vaňková Lucie

(Ku)

 

3.hod

Fy

 

(F)

supluje

Franc Tomáš

(Be)

6.G

1.hod

M

Aj2

 

odpadá

 

(Šf)

 

8.hod

CH

 

(205)

změna

Kučerová Olga

 

7.F

1.hod

Bi

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

Bi

 

(405)

přesun <<

Jedličková Markéta

z 1.hod

 

2.hod

M

   

odpadá

 

(Šf)

 

3.hod

Bi

B2

(LBi)

navíc

Vyhlídalová Jana

 
 

3.hod

Fy

F1

(LF)

navíc

Bartošic Vlastimil

 
 

3.hod

Fy

F2

 

odpadá

 

(Bt)

 

3.hod

Bi

B1

 

odpadá

 

(Jm)

 

4.hod

Fy

F1

(LF)

navíc

Bartošic Vlastimil

 
 

4.hod

Bi

B2

(LBi)

navíc

Jedličková Markéta

 
 

4.hod

Fy

F2

 

odpadá

 

(Bt)

 

4.hod

Bi

B1

 

odpadá

 

(Jm)

 

8.hod

ZsV

 

(104)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 9.hod

 

8.hod

CH

   

odpadá

 

(Kj)

 

9.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 8.hod

7.G

1.hod

Šj

Aj1

 

odpadá

 

(Ba)

 

1.hod

Šj

Aj2

 

odpadá

 

(Ku)

8.F

0.- 9. hod Maturita

8.G

0.- 9. hod Maturita

 

Zpracováno v systému Bakaláři