Suplování:   Pátek 5.5.2017 (Šestý)

datum výpisu: 5.5.2017 (12:54)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.F

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.G

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bátrlová Jana

-

-

-

-

....

..

Ku

-

-

-

Dvořáková Jana

 

..

..

..

....

         

Jedličková Gabriela

 

..

..

Vy

           

Klínská Věra

 

....

..

Sk

Sm

..

       

Kosek Dagmar Inge

 

Pl

....

Sk

Wo

..

       

Krulíková Světlana

 

..

-

Kp

Nv

..

       

Mansfeldová Jana

-

Šv

..

Ci

Bu

Šr

Ks

-

-

-

Sůrová Jana

 

..

Hm

Fr

....

       

Vaňková Lucie

 

Ku

Sk

..

Ro

-

       

Vrbecká Procházková Hana

-

..

-

....

<>

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

403

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

404

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

405

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

406

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

J1

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

J2

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

Bi

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

LBi

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Kučerová Olga

1.hod

Suplovací pohotovost

 
 

5.hod

supl. (Sů)

Čj

6.G

(205)

 

Nosková Iva

4.hod

výměna <<

M

1.A

(305)

z 3.5. 3.hod

Buzek Oldřich

1.hod

změna

Aj

2.F (Aj1)

(109)

 
 

2.hod

odpadá

Aj

4.A (Šj)

 

Maturita

 

3.hod

změna

Aj

3.A (Aj 1)

(J3)

 
 

4.hod

supl. (Mn)

Aj

4.F (A1)

(203)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj 2)

 

Maturita

Cihelková Jitka

1.hod

změna

Aj

2.G (Aj1)

(Vv)

 
 

3.hod

supl. (Mn)

Aj

6.G (Aj2)

(Hv)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj1)

 

Maturita

Dvořáková Jana

1.- 4. hod Obecný pedagogický dozor

Fialová Jitka

2.hod

změna

Aj

7.F (Aj1)

(J3)

 

Franc Tomáš

3.hod

supl. (Sů)

Čj

6.G (Aj1)

(203)

 

Hemerová Michaela

2.hod

supl. (Sů)

M

2.F

(305)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

4.A (Nj)

 

Maturita

 

6.hod

výměna >>

Aj

1.A (Aj1)

 

na 15.5. 3.hod

Jedličková Markéta

4.hod

změna

Bi

3.A

(109)

 

Kalová Dagmar

5.hod

změna

Aj

1.G (Aj1)

(306)

 

Klopacz Zuzana

2.hod

změna

Z

3.F

(206)

 
 

3.hod

změna

Z

2.F

(103)

 
 

4.hod

změna

Z

3.G

(210)

 

Knypl Jaroslav

3.hod

supl. (Ká)

Tv

1.F (Dív)

(Tm)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

8.F (Chl)

 

Maturita

Kosek Dagmar Inge

6.hod

supl. (Mn)

NNj

1.F (Nj)

(103)

 

Krajčová Jitka

2.hod

navíc

CH

4.F (A2)

(LCh)

 
 

2.hod

odpadá

CH

4.F (A1)

 

zrušeno

Kunovjánková Eva

1.hod

supl. (Va)

Čj

1.F (Aj2)

(J3)

 
 

5.hod

odpadá

Šj

4.A (Šj)

 

Maturita

 

6.hod

supl. (Ba)

Šj

3.A (Aj 1)

(104)

 

Navrátilová Danuše

4.hod

supl. (Ká)

Čj

5.F (Dív)

(104)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Maturita

Nejmanová Libuše

6.hod

výměna <<

Čj

1.A

(305)

z 15.5. 3.hod

 

6.hod

výměna >>

Čj

1.A (Aj2)

 

na 15.5. 3.hod

Padevětová Markéta

3.hod

přesun >>

Aj

7.G (Aj1)

 

na 5.hod

 

4.hod

změna

Aj

4.G (A2)

(Vv)

 
 

5.hod

přesun <<

Aj

7.G (Aj1)

(J3)

z 3.hod

Pěničková Helena

2.hod

změna

CH

2.G

(306)

 

Plachý Petr

1.hod

spojeno (Ks)

Čj

4.G (Nj)

(306)

 
 

2.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Maturita

Puchmajerová Jitka

2.hod

navíc

Fy

4.F (A1)

(LF)

 
 

2.hod

odpadá

Fy

4.F (A2)

 

zrušeno

Rozumová Iveta

4.hod

supl. (Va)

M

2.A

(301)

 

Semrádová Jaroslava

4.hod

supl. (Kn)

Fj

6.F (Fj)

(Hv)

 

Skokanová Zuzana

2.hod

supl. (Va)

Šj

5.F (Šj)

(104)

 
 

3.hod

spojeno (Ks)

Nj

2.G (Nj)

(mim)

 
 

3.hod

supl. (Kn)

Fj

4.F (A1)

(mim)

 
 

3.hod

odpadá

M

4.A

 

Maturita

Sobotová Lenka

1.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

Maturita

 

4.hod

změna

Bi

2.G

(206)

 
 

5.hod

změna

Bi

4.F

(105)

 

Šafaříková Hana

1.hod

změna

M

6.G (Aj2)

(205)

 
 

2.hod

změna

M

1.G (Aj1)

(VT2)

 
 

3.hod

změna

M

7.F

(Ch)

 
 

4.hod

změna

M

6.G

(205)

 
 

5.hod

změna

M

1.G (Aj2)

(303)

 

Širl Radim

5.hod

supl. (Mn)

Aj

1.F (Aj2)

(103)

 

Švarcová Eva

1.hod

supl. (Mn)

Aj

1.F (Aj1)

(103)

 
 

3.hod

změna

Aj

5.F (A1)

(109)

 

Vrbecká Procházková Hana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Vyhlídalová Jana

2.hod

změna

Čj

3.A (Aj 1)

(Hv)

 
 

3.hod

supl. (Je)

Čj

3.A (Aj 2)

(204)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Maturita

Wokounová Miroslava

1.hod

odpadá

M

8.G (Šj)

 

Maturita

 

3.hod

navíc

M

7.G (Aj1)

(205)

 
 

4.hod

supl. (Ks)

Nj

4.F (A2)

(204)

 
 

4.hod

odpadá

M

8.G (Nj)

 

Maturita

 

5.hod

odpadá

M

8.G

 

Maturita

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

4.hod

M

 

(305)

výměna <<

Nosková Iva

z 3.5. (St) 3.hod

 

4.hod

Bi

   

výměna >>

 

na 3.5. (St) 3.hod

 

6.hod

Čj

 

(305)

výměna <<

Nejmanová Libuše

z 15.5. (Po) 3.hod

 

6.hod

Čj

Aj2

 

výměna >>

 

na 15.5. (Po) 3.hod

 

6.hod

Aj

Aj1

 

výměna >>

 

na 15.5. (Po) 3.hod

1.F

1.hod

Čj

Aj2

(J3)

supluje

Kunovjánková Eva

(Va)

 

1.hod

Aj

Aj1

(103)

supluje

Švarcová Eva

(Mn)

 

3.hod

Tv

Dív

(Tm)

supluje

Knypl Jaroslav

(Ká)

 

5.hod

Aj

Aj2

(103)

supluje

Širl Radim

(Mn)

 

6.hod

NNj

Nj

(103)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Mn)

1.G

2.hod

M

Aj1

(VT2)

změna

Šafaříková Hana

 
 

5.hod

M

Aj2

(303)

změna

Šafaříková Hana

 
 

5.hod

Aj

Aj1

(306)

změna

Kalová Dagmar

 

2.A

4.hod

M

 

(301)

supluje

Rozumová Iveta

(Va)

2.F

1.hod

Aj

Aj1

(109)

změna

Buzek Oldřich

 
 

2.hod

M

 

(305)

supluje

Hemerová Michaela

(Sů)

 

3.hod

Z

 

(103)

změna

Klopacz Zuzana

 
 

5.hod

Fj

Fj

 

odpadá

 

(Kn)

 

5.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Ks)

2.G

1.hod

Aj

Aj1

(Vv)

změna

Cihelková Jitka

 
 

2.hod

CH

 

(306)

změna

Pěničková Helena

 
 

3.hod

Nj

Nj

(mim)

spojí

Skokanová Zuzana

(Ks)

 

4.hod

Bi

 

(206)

změna

Sobotová Lenka

 

3.A

2.hod

Čj

Aj 1

(Hv)

změna

Vyhlídalová Jana

 
 

3.hod

Aj

Aj 1

(J3)

změna

Buzek Oldřich

 
 

3.hod

Čj

Aj 2

(204)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Je)

 

4.hod

Bi

 

(109)

změna

Jedličková Markéta

 
 

6.hod

Šj

Aj 1

(104)

supluje

Kunovjánková Eva

(Ba)

3.F

2.hod

Z

 

(206)

změna

Klopacz Zuzana

 

3.G

1.hod

Bi

   

odpadá

 

(Pz)

 

4.hod

Z

 

(210)

změna

Klopacz Zuzana

 

4.A

0.- 9. hod Maturita

4.F

2.hod

CH

A2

(LCh)

navíc

Krajčová Jitka

 
 

2.hod

Fy

A1

(LF)

navíc

Puchmajerová Jitka

 
 

2.hod

Fy

A2

 

odpadá

 

(Ph)

 

2.hod

CH

A1

 

odpadá

 

(Kj)

 

3.hod

Fj

A1

(mim)

supluje

Skokanová Zuzana

(Kn)

 

4.hod

Aj

A1

(203)

supluje

Buzek Oldřich

(Mn)

 

4.hod

Nj

A2

(204)

supluje

Wokounová Miroslava

(Ks)

 

5.hod

Bi

 

(105)

změna

Sobotová Lenka

 

4.G

1.hod

Čj

Nj

(306)

spojí

Plachý Petr

(Ks)

 

4.hod

Aj

A2

(Vv)

změna

Padevětová Markéta

 

5.F

2.hod

Šj

Šj

(104)

supluje

Skokanová Zuzana

(Va)

 

3.hod

Aj

A1

(109)

změna

Švarcová Eva

 
 

4.hod

Čj

Dív

(104)

supluje

Navrátilová Danuše

(Ká)

6.F

4.hod

Fj

Fj

(Hv)

supluje

Semrádová Jaroslava

(Kn)

6.G

1.hod

M

Aj2

(205)

změna

Šafaříková Hana

 
 

3.hod

Čj

Aj1

(203)

supluje

Franc Tomáš

(Sů)

 

3.hod

Aj

Aj2

(Hv)

supluje

Cihelková Jitka

(Mn)

 

4.hod

M

 

(205)

změna

Šafaříková Hana

 
 

5.hod

Čj

 

(205)

supluje

Kučerová Olga

(Sů)

7.F

1.hod

Čj

   

odpadá

 

(Sů)

 

2.hod

Aj

Aj1

(J3)

změna

Fialová Jitka

 
 

2.hod

Nj

Aj2

 

odpadá

 

(Mn)

 

3.hod

M

 

(Ch)

změna

Šafaříková Hana

 

7.G

3.hod

M

Aj1

(205)

navíc

Wokounová Miroslava

 
 

3.hod

Aj

Aj1

 

přesun >>

 

na 5.hod

 

5.hod

Aj

Aj1

(J3)

přesun <<

Padevětová Markéta

z 3.hod

 

5.hod

Šj

Aj1

 

odpadá

 

(Ba)

8.F

0.- 9. hod Maturita

8.G

0.- 9. hod Maturita

 

Zpracováno v systému Bakaláři