Žáci třídy 7.F, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 6.F.
Žáci třídy 7.G, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 6.G.
Žáci třídy 3.A, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 2.A.

Suplování:   Úterý 13.6.2017 (Šestý)

datum výpisu: 12.6.2017 (11:46)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.A

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

7.F

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

7.G

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.G

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kaufmann Marek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hemerová Michaela

-

Dv

....

 

..

..

..

-

-

-

Jedličková Markéta

-

Šv

Be

..

-

....

....

..

..

..

Klopacz Zuzana

-

-

-

-

..

..

Šr

-

..

..

Knypl Jaroslav

-

-

-

-

Ku

-

..

..

-

-

Landsdorf Jiří

-

....

..

Fr

-

Pl

Kj

-

..

-

Mansfeldová Jana

-

Bu

-

Šv

Šr

..

-

-

-

-

Pěničková Helena

-

-

Šr

-

....

-

..

-

Kj

-

Sobotová Lenka

-

..

..

..

..

....

-

..

..

-

Vrbecká Procházková Hana

..

Je

Be

Ns

-

-

-

-

-

-

Wokounová Miroslava

-

-

-

..

..

....

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Nosková Iva

3.hod

supl. (Pz)

M

1.A

(Bi)

 

Bátrlová Jana

1.hod

odpadá

Šj

3.A (Aj 1)

 

Sportovní kurz

Bárta Jan

1.hod

odpadá

D

7.G

 

Sportovní kurz

 

6.hod

odpadá

D

7.F

 

Sportovní kurz

 

8.hod

odpadá

DV

8.G (DV2)+

 

Absolventi

 

9.hod

odpadá

DV

8.G (DV2)+

 

Absolventi

Bartošic Vlastimil

4.hod

odpadá

Fy

3.A

 

Sportovní kurz

 

7.hod

odpadá

Fy

3.A (F3)

 

Sportovní kurz

 

8.hod

odpadá

Fy

3.A (F3)

 

Sportovní kurz

Benešová Věra

1.hod

odpadá

ZV

8.F (ZV2)+

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Jm)

Z

2.G (Chl)

(401)

 
 

2.hod

spojeno (Pz)

Z

2.G (Dív)

(401)

 
 

2.hod

odpadá

ZV

8.F (ZV2)+

 

Absolventi

Buzek Oldřich

1.hod

supl. (Mn)

Aj

4.F (A1)

(J1)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

4.A (Šj)

 

Absolventi

Dvořáková Jana

1.hod

spojeno (Hm)

M

6.F (Aj1)

(205)

 

Fialová Jitka

2.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj2)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

odpadá

Aj

7.F (Aj1)

 

Sportovní kurz

Franc Tomáš

3.hod

supl. (Ln)

Fy

5.F

(301)

 
 

8.hod

odpadá

FV

8.G (FV)+

 

Absolventi

 

9.hod

odpadá

FV

8.G (FV)+

 

Absolventi

Hemerová Michaela

0.- 2., 4.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Jedličková Gabriela

1.hod

supl. (Pz)

Ov

3.F

(Bi)

 
 

1.hod

odpadá

Nj

3.A (Aj 2)

 

Sportovní kurz

 

4.hod

odpadá

Nj

8.G (Nj)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Nj

4.A (Nj)

 

Absolventi

Jedličková Markéta

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Klínská Věra

4.hod

navíc

Tv

2.F (Dív)

(105)

 
 

4.hod

odpadá

Fj

8.F (Fj)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Fj

7.F (Aj1)

 

Sportovní kurz

Klopacz Zuzana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Kosek Dagmar Inge

5.hod

odpadá

Nj

8.F (Nj)

 

Absolventi

Krajčová Jitka

6.hod

supl. (Ln)

CH

4.G

(306)

 
 

7.hod

odpadá

CH

3.A (CH1)

 

Sportovní kurz

 

8.hod

supl. (Pě)

CH

1.A

(Ch)

 
 

8.hod

odpadá

CH

3.A (CH1)

 

Sportovní kurz

Krulíková Světlana

6.hod

odpadá

Tv

8.F (Dív)

 

Absolventi

Kunovjánková Eva

4.hod

supl. (Kp)

Tv

3.G (Chl)

(J3)

 
 

6.hod

odpadá

Šj

7.G (Aj2)

 

Sportovní kurz

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Navrátilová Danuše

3.hod

odpadá

Čj

4.A (Nj)

 

Absolventi

 

4.hod

odpadá

Čj

4.A (Šj)

 

Absolventi

 

5.hod

výměna <<

D

3.G

(210)

z 16.6. 3.hod

 

8.hod

přesun <<

D

5.G

(201)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

D

5.G

 

na 8.hod

Padevětová Markéta

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Fj)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj1)

 

Sportovní kurz

Plachý Petr

4.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj 2)

 

Absolventi

 

5.hod

supl. (Ln)

Tv

1.F (Chl)

(103)

 
 

5.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Absolventi

Růžičková Blanka

5.hod

odpadá

ZsV

3.A

 

Sportovní kurz

 

8.hod

odpadá

ZsV

7.G

 

Sportovní kurz

Skokanová Zuzana

5.hod

odpadá

M

4.A (Šj)

 

Absolventi

Sobotová Lenka

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Sůrová Jana

1.hod

odpadá

Čj

7.F (Aj1)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

odpadá

Čj

7.F (Aj2)

 

Sportovní kurz

Šafaříková Hana

2.hod

odpadá

M

7.F

 

Sportovní kurz

Širl Radim

1.hod

odpadá

SVps

4.A (Sps2)+

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Pě)

ZsV

5.F

(Ch)

 
 

2.hod

odpadá

SVps

4.A (Sps2)+

 

Absolventi

 

4.hod

supl. (Mn)

Aj

1.F (Aj2)

(103)

 
 

6.hod

supl. (Kř)

Ov

2.F

(401)

 

Švarcová Eva

1.hod

supl. (Jm)

Tv

6.G (TVd)

(Tv)

 
 

1.hod

odpadá

Aj

7.F (Aj2)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

supl. (Mn)

Aj

1.F (Aj1)

(206)

 
 

4.hod

přesun <<

Tv

2.F (Chl)

(Tps)

z 8.hod

 

4.hod

odpadá

Aj

8.F (Nj)

 

Absolventi

 

8.hod

přesun >>

Tv

2.F (Chl)

 

na 4.hod

Vyhlídalová Jana

2.hod

odpadá

Čj

7.G (Aj1)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

 

5.hod

výměna >>

Čj

3.G

 

na 16.6. 3.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.hod

Sh

SH2

 

odpadá

 

(Pz)

 

3.hod

M

 

(Bi)

supluje

Nosková Iva

(Pz)

 

5.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Hm)

 

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Hm)

 

8.hod

CH

 

(Ch)

supluje

Krajčová Jitka

(Pě)

1.F

3.hod

Aj

Aj1

(206)

supluje

Švarcová Eva

(Mn)

 

4.hod

Aj

Aj2

(103)

supluje

Širl Radim

(Mn)

 

5.hod

Tv

Chl

(103)

supluje

Plachý Petr

(Ln)

2.F

4.hod

Tv

Dív

(105)

navíc

Klínská Věra

 
 

4.hod

Tv

Chl

(Tps)

přesun <<

Švarcová Eva

z 8.hod

 

4.hod

Bi

   

odpadá

 

(Sb)

 

6.hod

Ov

 

(401)

supluje

Širl Radim

(Kř)

 

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Sb)

 

8.hod

Tv

Chl

 

přesun >>

 

na 4.hod

2.G

2.hod

Z

Chl

(401)

supluje

Benešová Věra

(Jm)

 

2.hod

Z

Dív

(401)

spojí

Benešová Věra

(Pz)

3.A

0.- 9. hod Sportovní kurz

3.F

1.hod

Ov

 

(Bi)

supluje

Jedličková Gabriela

(Pz)

3.G

0.hod

Sh

SH2

 

odpadá

 

(Pz)

 

4.hod

Tv

Chl

(J3)

supluje

Kunovjánková Eva

(Kp)

 

5.hod

D

 

(210)

výměna <<

Navrátilová Danuše

z 16.6. (Pá) 3.hod

 

5.hod

Čj

   

výměna >>

 

na 16.6. (Pá) 3.hod

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.F

1.hod

Aj

A1

(J1)

supluje

Buzek Oldřich

(Mn)

4.G

0.hod

Sh

SH2

 

odpadá

 

(Pz)

 

6.hod

CH

 

(306)

supluje

Krajčová Jitka

(Ln)

5.F

2.hod

ZsV

 

(Ch)

supluje

Širl Radim

(Pě)

 

3.hod

Fy

 

(301)

supluje

Franc Tomáš

(Ln)

5.G

0.hod

Sh

SH2

 

odpadá

 

(Pz)

 

8.hod

D

 

(201)

přesun <<

Navrátilová Danuše

z 9.hod

 

8.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

9.hod

D

   

přesun >>

 

na 8.hod

6.F

1.hod

M

Aj1

(205)

spojí

Dvořáková Jana

(Hm)

 

6.hod

IVT

Aj1

 

odpadá

 

(Pě)

6.G

0.hod

Tv

Tvz2

 

odpadá

 

(Pz)

 

1.hod

Tv

TVd

(Tv)

supluje

Švarcová Eva

(Jm)

7.F

0.- 9. hod Sportovní kurz

7.G

0.- 9. hod Sportovní kurz

8.F

0.- 9. hod Absolventi

8.G

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři