Žáci třídy 7.F, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 6.F.
Žáci třídy 7.G, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 6.G.
Žáci třídy 3.A, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 2.A

Suplování:   Pátek 16.6.2017 (Šestý)

datum výpisu: 15.6.2017 (11:24)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.A

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

7.F

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

7.G

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.G

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dvořáková Jana

 

..

               

Hemerová Michaela

-

..

-

Dv

-

..

..

-

-

-

Jedličková Markéta

-

-

Pz

-

..

-

-

-

-

-

Klopacz Zuzana

-

....

Je

Bu

Vy

..

..

-

-

-

Knypl Jaroslav

-

Pz

....

..

..

-

-

-

-

Landsdorf Jiří

..

....

Pl

Pz

-

..

..

-

-

-

Mansfeldová Jana

-

Šv

..

Ci

Bu

Šr

Ks

-

-

-

Pěničková Helena

-

-

Dv

-

-

-

-

-

Sobotová Lenka

-

..

....

-

..

..

..

-

-

-

Wokounová Miroslava

-

..

..

..

..

..

..

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

103

 

Test

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

1.hod

odpadá

M

3.A (Aj 1)

 

Sportovní kurz

 

2.hod

odpadá

M

3.A (Aj 2)

 

Sportovní kurz

 

5.hod

odpadá

M

3.A

 

Sportovní kurz

Bátrlová Jana

5.hod

odpadá

Šj

7.G (Aj1)

 

Sportovní kurz

 

6.hod

odpadá

Šj

3.A (Aj 1)

 

Sportovní kurz

Bartošic Vlastimil

4.hod

odpadá

Fy

7.F

 

Sportovní kurz

Buzek Oldřich

2.hod

odpadá

Aj

4.A (Šj)

 

Absolventi

 

3.hod

supl. (Kř)

Z

2.F

(401)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

3.A (Aj 1)

 

Sportovní kurz

 

4.hod

supl. (Mn)

Aj

4.F (A1)

(203)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj 2)

 

Absolventi

Cihelková Jitka

3.hod

supl. (Mn)

Aj

6.G (Aj2)

(Hv)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Aj

3.A (Aj 2)

 

Sportovní kurz

Dvořáková Jana

2.hod

odpadá

M

8.F (Nj)

 

Absolventi

 

3.hod

spojeno (Pě)

M

6.F (Aj2)

(303)

 
 

3.hod

supl. (Hm)

M

6.F (Aj1)

(303)

 
 

3.hod

odpadá

M

8.F (Fj)

 

Absolventi

 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Fialová Jitka

2.hod

odpadá

Aj

7.F (Aj1)

 

Sportovní kurz

 

5.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj2)

 

Sportovní kurz

Hemerová Michaela

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Jedličková Gabriela

1.hod

odpadá

Nj

8.G (Nj)

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Kř)

Ov

3.F

(401)

 
 

2.hod

odpadá

Nj

4.A (Nj)

 

Absolventi

 

3.hod

odpadá

Nj

3.A (Aj 2)

 

Sportovní kurz

Jedličková Markéta

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Klínská Věra

2.hod

odpadá

Fj

8.F (Fj)

 

Absolventi

Klopacz Zuzana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Kosek Dagmar Inge

6.hod

supl. (Mn)

NNj

1.F (Nj)

(103)

 

Krulíková Světlana

1.hod

supl. (Kp)

Tv

1.G (Chl)

(Tm)

 
 

1.hod

odpadá

Tv

4.A (Dív)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Tv

8.F (Dív)

 

Absolventi

Kunovjánková Eva

5.hod

odpadá

Šj

4.A (Šj)

 

Absolventi

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Navrátilová Danuše

3.hod

výměna >>

D

3.G

 

na 13.6. 5.hod

 

4.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Absolventi

 

5.hod

přesun >>

Čj

5.F

 

na 15.6. 4.hod

Padevětová Markéta

3.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj1)

 

Sportovní kurz

Plachý Petr

2.hod

supl. (Ln)

Čj

4.G

(301)

 
 

2.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Absolventi

Ročková Jana

1.hod

odpadá

CH

7.G

 

Sportovní kurz

 

2.hod

supl. (Pě)

CH

2.G

(406)

 
 

4.hod

supl. (Pě)

CH

3.F

(Ch)

 

Růžičková Blanka

5.hod

přesun <<

ZsV

6.F

(303)

z 14.6. 9.hod

Skokanová Zuzana

3.hod

odpadá

M

4.A

 

Absolventi

Sobotová Lenka

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Sůrová Jana

1.hod

odpadá

Čj

7.F

 

Sportovní kurz

 

4.hod

přesun <<

Čj

2.G

(406)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Čj

2.G

 

na 4.hod

Šafaříková Hana

3.hod

odpadá

M

7.F

 

Sportovní kurz

Širl Radim

5.hod

supl. (Mn)

Aj

1.F (Aj2)

(103)

 

Švarcová Eva

1.hod

supl. (Mn)

Aj

1.F (Aj1)

(J1)

 
 

4.hod

odpadá

Tv

7.G (Dív)

 

Sportovní kurz

Vaňková Lucie

3.hod

odpadá

Šj

8.G (Šj)

 

Absolventi

Vrbecká Procházková Hana

2.hod

supl. (Jm)

Bi

1.A (Dív)

(203)

 
 

2.hod

spojeno (Kp)

Bi

1.A (Chl)

(203)

 
 

3.hod

supl. (Ln)

Tv

1.F (Chl)

(Tv)

 

Vyhlídalová Jana

1.hod

odpadá

Čj

3.A (Aj 2)

 

Sportovní kurz

 

2.hod

odpadá

Čj

3.A (Aj 1)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

výměna <<

Čj

3.G

(210)

z 13.6. 5.hod

 

4.hod

supl. (Kř)

Čj

3.G

(401)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

Bi

Dív

(203)

supluje

Vrbecká Procházková Hana

(Jm)

 

2.hod

Bi

Chl

(203)

spojí

Vrbecká Procházková Hana

(Kp)

 

6.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Hm)

1.F

1.hod

Aj

Aj1

(J1)

supluje

Švarcová Eva

(Mn)

 

3.hod

Tv

Chl

(Tv)

supluje

Vrbecká Procházková Hana

(Ln)

 

5.hod

Aj

Aj2

(103)

supluje

Širl Radim

(Mn)

 

6.hod

NNj

Nj

(103)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Mn)

1.G

1.hod

Tv

Chl

(Tm)

supluje

Krulíková Světlana

(Kp)

 

6.hod

Bi

   

odpadá

 

(Sb)

2.A

0.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Ln)

2.F

1.hod

M

Aj2

 

odpadá

 

(Hm)

 

3.hod

Z

 

(401)

supluje

Buzek Oldřich

(Kř)

2.G

2.hod

CH

 

(406)

supluje

Ročková Jana

(Pě)

 

4.hod

Čj

 

(406)

přesun <<

Sůrová Jana

z 6.hod

 

4.hod

Bi

   

odpadá

 

(Sb)

 

6.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 4.hod

3.A

0.- 9. hod Sportovní kurz

3.F

2.hod

Ov

 

(401)

supluje

Jedličková Gabriela

(Kř)

 

4.hod

CH

 

(Ch)

supluje

Ročková Jana

(Pě)

3.G

3.hod

Čj

 

(210)

výměna <<

Vyhlídalová Jana

z 13.6. (Út) 5.hod

 

3.hod

D

   

výměna >>

 

na 13.6. (Út) 5.hod

 

4.hod

Čj

 

(401)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Kř)

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.F

4.hod

Aj

A1

(203)

supluje

Buzek Oldřich

(Mn)

 

5.hod

Bi

   

odpadá

 

(Sb)

4.G

2.hod

Čj

 

(301)

supluje

Plachý Petr

(Ln)

5.F

5.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 15.6. (Čt) 4.hod

6.F

3.hod

M

Aj2

(303)

spojí

Dvořáková Jana

(Pě)

 

3.hod

M

Aj1

(303)

supluje

Dvořáková Jana

(Hm)

 

5.hod

ZsV

 

(303)

přesun <<

Růžičková Blanka

z 14.6. (St) 9.hod

 

5.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

6.G

3.hod

Aj

Aj2

(Hv)

supluje

Cihelková Jitka

(Mn)

 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

7.F

0.- 9. hod Sportovní kurz

7.G

0.- 9. hod Sportovní kurz

8.F

0.- 9. hod Absolventi

8.G

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři