Žáci třídy 7.F, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 6.F.
Žáci třídy 7.G, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 6.G.
Žáci třídy 3.A, kteří nejeli na sportovní kurz, se učastní výuky spolu se třídou 2.A.
Žáci třídy 2.F, kteří nejeli na poznávací zájezd, se účastní výuky spolu se třídou 1.F.
Žáci třídy 2.G, kteří nejeli na poznávací zájezd, se účastní výuky spolu se třídou 1.G.

Suplování:   Úterý 20.6.2017 (První)

datum výpisu: 19.6.2017 (12:32)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.F

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

2.G

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

PozZ

3.A

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

7.F

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

7.G

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.G

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Buzek Oldřich

....

-

Fi

..

-

-

-

-

-

-

Cihelková Jitka

-

Je

-

..

..

-

..

-

-

-

Hemerová Michaela

-

..

....

..

..

..

..

-

-

-

Jedličková Markéta

-

Šv

..

..

-

....

....

..

..

..

Klopacz Zuzana

-

-

-

-

..

..

..

-

..

..

Knypl Jaroslav

-

-

-

-

Šv

-

..

..

-

-

Landsdorf Jiří

-

....

..

Nv

-

Pd

Br

-

..

-

Mansfeldová Jana

-

Mo

-

Šv

Mo

..

-

-

-

-

Nejmanová Libuše

   

Šf

             

Pěničková Helena

-

-

Kj

-

....

-

..

-

Kj

-

Rozumová Iveta

-

..

Be

Sk

Fi

Fi

-

....

..

....

Sobotová Lenka

-

..

..

..

..

....

-

..

..

-

Širl Radim

-

..

..

-

....

Kn

....

-

Br

-

Wokounová Miroslava

-

-

-

..

..

....

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Kučerová Olga

1.hod

odpadá

CH

2.F

 

Poznávací zájezd

Bátrlová Jana

1.hod

odpadá

Šj

3.A (Aj 1)

 

Sportovní kurz

Bárta Jan

1.hod

odpadá

D

7.G

 

Sportovní kurz

 

6.hod

supl. (Ln)

D

4.G

(306)

 
 

6.hod

odpadá

D

7.F

 

Sportovní kurz

 

8.hod

supl. (Šr)

D

5.F

(210)

 
 

8.hod

odpadá

DV

8.G (DV2)+

 

Absolventi

 

9.hod

odpadá

DV

8.G (DV2)+

 

Absolventi

Bartošic Vlastimil

4.hod

odpadá

Fy

3.A

 

Sportovní kurz

 

7.hod

odpadá

Fy

3.A (F1)

 

Sportovní kurz

 

8.hod

odpadá

Fy

3.A (F1)

 

Sportovní kurz

Benešová Věra

1.hod

odpadá

ZV

8.F (ZV2)+

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Ro)

Bi

2.A

(204)

 
 

2.hod

odpadá

ZV

8.F (ZV2)+

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Z

2.G

 

Poznávací zájezd

Buzek Oldřich

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Cihelková Jitka

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Fialová Jitka

2.hod

supl. (Bu)

Aj

3.G (Aj 2)

(210)

 
 

2.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj2)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

odpadá

Aj

7.F (Aj1)

 

Sportovní kurz

 

4.hod

supl. (Ro)

Aj

6.G (Aj1)

(VT2)

 
 

5.hod

supl. (Ro)

Aj

2.A (Aj1)

(406)

 

Franc Tomáš

8.hod

odpadá

FV

8.G (FV)+

 

Absolventi

 

9.hod

odpadá

FV

8.G (FV)+

 

Absolventi

Hemerová Michaela

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Jedličková Gabriela

1.hod

supl. (Ci)

Aj

5.F (A2)

(301)

 
 

1.hod

odpadá

Nj

3.A (Aj 2)

 

Sportovní kurz

 

4.hod

odpadá

Nj

8.G (Nj)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Nj

4.A (Nj)

 

Absolventi

Jedličková Markéta

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Klínská Věra

4.hod

odpadá

Fj

8.F (Fj)

 

Absolventi

 

5.hod

supl. (Šr)

Aj

5.G (A2)

(303)

 
 

5.hod

odpadá

Fj

7.F (Aj1)

 

Sportovní kurz

Klopacz Zuzana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Kosek Dagmar Inge

5.hod

odpadá

Nj

8.F (Nj)

 

Absolventi

Krajčová Jitka

2.hod

supl. (Pě)

CH

5.F

(Ch)

 
 

7.hod

odpadá

CH

3.A (CH2)

 

Sportovní kurz

 

8.hod

supl. (Pě)

CH

1.A

(Ch)

 
 

8.hod

odpadá

CH

3.A (CH2)

 

Sportovní kurz

Krulíková Světlana

6.hod

odpadá

Tv

8.F (Dív)

 

Absolventi

Kunovjánková Eva

1.hod

odpadá

Šj

2.G (Šj)

 

Poznávací zájezd

 

6.hod

odpadá

Šj

7.G (Aj2)

 

Sportovní kurz

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Moravcová Renata

1.hod

spojeno (Mn)

Čj

4.F (A1)

(204)

 
 

4.hod

supl. (Mn)

Hv

1.F (Aj2)

(103)

 
 

4.hod

odpadá

Hv

2.G (Aj2)

 

Poznávací zájezd

Navrátilová Danuše

3.hod

supl. (Ln)

Čj

5.F

(301)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

4.A (Nj)

 

Absolventi

 

4.hod

odpadá

Čj

4.A (Šj)

 

Absolventi

 

8.hod

přesun <<

D

5.G

(201)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

D

5.G

 

na 8.hod

Padevětová Markéta

5.hod

supl. (Ln)

Tv

1.F (Chl)

(J3)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Fj)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Aj

7.G (Aj1)

 

Sportovní kurz

Patová Renata

1.hod

odpadá

Vv

2.G (Nj)

 

Poznávací zájezd

Plachý Petr

4.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj 2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Absolventi

Puchmajerová Jitka

5.hod

odpadá

Fy

2.F

 

Poznávací zájezd

Růžičková Blanka

5.hod

odpadá

ZsV

3.A

 

Sportovní kurz

 

8.hod

odpadá

ZsV

7.G

 

Sportovní kurz

Skokanová Zuzana

3.hod

supl. (Ro)

M

5.G

(201)

 
 

3.hod

odpadá

M

2.G (Aj1)

 

Poznávací zájezd

 

5.hod

odpadá

M

4.A (Šj)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

M

2.G

 

Poznávací zájezd

Sobotová Lenka

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Sůrová Jana

1.hod

odpadá

Čj

7.F (Aj1)

 

Sportovní kurz

 

2.hod

odpadá

Čj

2.F

 

Poznávací zájezd

 

3.hod

odpadá

Čj

7.F (Aj2)

 

Sportovní kurz

Šafaříková Hana

2.hod

supl. (Ne)

M

1.G

(304)

 
 

2.hod

odpadá

M

7.F

 

Sportovní kurz

Širl Radim

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Švarcová Eva

1.hod

supl. (Jm)

Tv

6.G (TVd)

(Tv)

 
 

1.hod

odpadá

Aj

7.F (Aj2)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

supl. (Mn)

Aj

1.F (Aj1)

(206)

 
 

4.hod

supl. (Kp)

Tv

3.G (Chl)

(Tm)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

8.F (Nj)

 

Absolventi

 

8.hod

odpadá

Tv

2.F (Chl)

 

Poznávací zájezd

Vrbecká Procházková Hana

2.hod

odpadá

Tv

2.G (Dív)

 

Poznávací zájezd

Vyhlídalová Jana

2.hod

odpadá

Čj

7.G (Aj1)

 

Sportovní kurz

 

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

 

5.hod

přesun >>

Čj

3.G

 

na 14.6. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

5.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Hm)

 

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Hm)

 

8.hod

CH

 

(Ch)

supluje

Krajčová Jitka

(Pě)

1.F

3.hod

Aj

Aj1

(206)

supluje

Švarcová Eva

(Mn)

 

4.hod

Hv

Aj2

(103)

supluje

Moravcová Renata

(Mn)

 

5.hod

Tv

Chl

(J3)

supluje

Padevětová Markéta

(Ln)

1.G

2.hod

M

 

(304)

supluje

Šafaříková Hana

(Ne)

2.A

1.hod

M

Aj2

 

odpadá

 

(Ro)

 

2.hod

Bi

 

(204)

supluje

Benešová Věra

(Ro)

 

5.hod

Aj

Aj1

(406)

supluje

Fialová Jitka

(Ro)

 

8.hod

IVT

Dív

 

odpadá

 

(Ro)

2.F

0.- 9. hod Poznávací zájezd

2.G

0.- 9. hod Poznávací zájezd

3.A

0.- 9. hod Sportovní kurz

3.G

2.hod

Aj

Aj 2

(210)

supluje

Fialová Jitka

(Bu)

 

4.hod

Tv

Chl

(Tm)

supluje

Švarcová Eva

(Kp)

 

5.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 14.6. 2.hod

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.F

1.hod

Čj

A1

(204)

spojí

Moravcová Renata

(Mn)

4.G

6.hod

D

 

(306)

supluje

Bárta Jan

(Ln)

5.F

1.hod

Aj

A2

(301)

supluje

Jedličková Gabriela

(Ci)

 

2.hod

CH

 

(Ch)

supluje

Krajčová Jitka

(Pě)

 

3.hod

Čj

 

(301)

supluje

Navrátilová Danuše

(Ln)

 

8.hod

D

 

(210)

supluje

Bárta Jan

(Šr)

5.G

3.hod

M

 

(201)

supluje

Skokanová Zuzana

(Ro)

 

5.hod

Aj

A2

(303)

supluje

Klínská Věra

(Šr)

 

8.hod

D

 

(201)

přesun <<

Navrátilová Danuše

z 9.hod

 

8.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

9.hod

D

   

přesun >>

 

na 8.hod

6.F

1.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Hm)

 

6.hod

IVT

Aj1

 

odpadá

 

(Pě)

 

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ci)

6.G

1.hod

Tv

TVd

(Tv)

supluje

Švarcová Eva

(Jm)

 

4.hod

Aj

Aj1

(VT2)

supluje

Fialová Jitka

(Ro)

7.F

0.- 9. hod Sportovní kurz

7.G

0.- 9. hod Sportovní kurz

8.F

0.- 9. hod Absolventi

8.G

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři