Suplování:   Pátek 10.11.2017 (Čtvrtý)

datum výpisu: 10.11.2017 (8:49)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kosek Dagmar Inge

-

Ci

....

Kv

Bt

Kn

Pa

-

-

-

Krajčová Jitka

-

-

-

>>

-

Sm

-

-

-

Plachý Petr

       

....

         

Puchmajerová Jitka

     

....

           

Sobotová Lenka

       

....

         

Wokounová Miroslava

     

....

           

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

201

     

Sou

Sou

         

F

     

Sou

Sou

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Nosková Iva

3.hod

změna

M

2.A

(305)

 

Bátrlová Jana

2.hod

výměna >>

Šj

8.G (Aj1)

 

na 13.11. 4.hod

Bartošic Vlastimil

3.hod

změna

Fy

3.A

(Bi)

 
 

4.hod

supl. (Ks)

Nj

5.F (A2)

(VT2)

 

Cihelková Jitka

1.hod

supl. (Ks)

Nj

3.G (Nj)

(J2)

 

Klínská Věra

5.hod

supl. (Ks)

Nj

2.A (Nj)

(406)

 

Kovalovská Zdenka

3.hod

supl. (Ks)

Nj

8.F (Aj2)

(Vv)

 

Navrátilová Danuše

3.hod

přesun <<

D

5.F

(Ch)

z 20.11. 1.hod

Nejmanová Libuše

3.hod

odpadá

Čj

2.A

 

změna hodiny

Patová Renata

6.hod

supl. (Ks)

Nj

2.G (Nj)

(J1)

 

Plachý Petr

4. hod Obecný pedagogický dozor

Puchmajerová Jitka

3. hod Obecný pedagogický dozor

Semrádová Jaroslava

6.hod

supl. (Kj)

Čj

6.G

(Ch)

 

Skolilová Ilona

4.hod

změna

Čj

1.F (Aj1)

(J2)

 

Sobotová Lenka

4. hod Obecný pedagogický dozor

Sůrová Jana

5.hod

supl. (Kj)

Čj

3.G

(Ch)

 

Širl Radim

3.hod

změna

ZsV

6.G

(405)

 

Wokounová Miroslava

2.hod

výměna <<

M

8.G

(205)

z 13.11. 4.hod

 

2.hod

výměna >>

M

8.G (Aj2)

 

na 13.11. 4.hod

 

3. hod Obecný pedagogický dozor

Změny v rozvrzích tříd:

1.F

4.hod

Čj

Aj1

(J2)

změna

Skolilová Ilona

 

2.A

3.hod

M

 

(305)

změna

Nosková Iva

(Ne)

 

5.hod

Nj

Nj

(406)

supluje

Klínská Věra

(Ks)

2.G

6.hod

Nj

Nj

(J1)

supluje

Patová Renata

(Ks)

3.A

3.hod

Fy

 

(Bi)

změna

Bartošic Vlastimil

 

3.G

1.hod

Nj

Nj

(J2)

supluje

Cihelková Jitka

(Ks)

 

5.hod

Čj

 

(Ch)

supluje

Sůrová Jana

(Kj)

5.F

3.hod

D

 

(Ch)

přesun <<

Navrátilová Danuše

z 20.11. (Po) 1.hod

 

3.hod

CH

   

přesun >>

 

na 20.11. (Po) 2.hod

 

4.hod

Nj

A2

(VT2)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Ks)

6.G

3.hod

ZsV

 

(405)

změna

Širl Radim

 
 

6.hod

Čj

 

(Ch)

supluje

Semrádová Jaroslava

(Kj)

8.F

3.hod

Nj

Aj2

(Vv)

supluje

Kovalovská Zdenka

(Ks)

8.G

2.hod

M

 

(205)

výměna <<

Wokounová Miroslava

z 13.11. (Po) 4.hod

 

2.hod

M

Aj2

 

výměna >>

 

na 13.11. (Po) 4.hod

 

2.hod

Šj

Aj1

 

výměna >>

 

na 13.11. (Po) 4.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři