Žáci třídy 4.G, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu třídy 4.F.
Žáci třídy 2.A, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu třídy 6.F.

Suplování:   Pondělí 22.1.2018 (Třetí)

datum výpisu: 22.1.2018 (9:00)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.A

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

4.G

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nosková Iva

-

-

-

..

..

-

-

-

-

-

Bátrlová Jana

   

Pl

Wo

           

Jedličková Markéta

-

..

..

Br

....

Co

Za

....

-

-

Klopacz Zuzana

       

....

....

       

Krulíková Světlana

-

-

..

Bu

Ku

-

Kl

Br

-

-

Landsdorf Jiří

-

..

-

-

Ku

Fr

-

Br

Bt

..

Lorenc Jan

-

-

-

-

Br

....

..

..

..

-

Skolilová Ilona

-

Šv

Vy

-

-

-

-

-

..

..

Vrbecká Procházková Hana

-

-

....

Šv

Co

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bi

       

Sou

Sou

       

VT2

       

Sou

Sou

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Kučerová Olga

5.hod

odpadá

CH

4.G (Aj 2)

 

Lyžařský kurz

Nosková Iva

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Bárta Jan

3.hod

supl. (Jm)

D

7.G

(Bi)

 
 

4.hod

supl. (Lo)

D

6.F

(305)

 
 

4.hod

odpadá

D

4.G

 

Lyžařský kurz

 

7.hod

supl. (Ká)

D

6.G (Dív)

(201)

 
 

7.hod

spojeno (Ln)

D

6.G (Chl)

(201)

 
 

9.hod

odpadá

D

2.A

 

Lyžařský kurz

Bartošic Vlastimil

8.hod

supl. (Ln)

Fy

6.G

(301)

 

Buzek Oldřich

3.hod

supl. (Ká)

Tv

6.F (Dív)

(210)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

4.G (Aj 2)

 

Lyžařský kurz

Cihelková Jitka

1.hod

přesun >>

Aj

7.F (Aj2)

 

na 25.1. 5.hod

Coubalová Lada

4.hod

supl. (Pz)

Bi

1.F

(104)

 
 

4.hod

odpadá

IVT

2.A (Aj1)

 

Lyžařský kurz

 

5.hod

supl. (Jm)

Tv

3.G (Chl)

(VT1)

 
 

5.hod

odpadá

IVT

2.A (Aj2)

 

Lyžařský kurz

 

8.hod

odpadá

IVT

4.G (IVT1)

 

Lyžařský kurz

Dvořáková Jana

1.hod

přesun <<

M

7.F

(203)

z 24.1. 1.hod

Franc Tomáš

5.hod

supl. (Ln)

Fy

7.F

(401)

 
 

5.hod

odpadá

Fy

4.G (Aj 1)

 

Lyžařský kurz

Hemerová Michaela

1.hod

přesun >>

Aj

7.F (Aj1)

 

na 25.1. 5.hod

 

3.hod

výměna >>

M

3.F

 

na 23.1. 5.hod

 

5.hod

odpadá

Aj

2.A (Aj1)

 

Lyžařský kurz

Jedličková Markéta

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Kalová Dagmar

6.hod

supl. (Ká)

Tv

2.G (Dív)

(210)

 
 

6.hod

odpadá

Šj

2.A (Šj)

 

Lyžařský kurz

Klopacz Zuzana

8.hod

odpadá

Z

2.A

 

Lyžařský kurz

 

4., 5. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

2.hod

odpadá

Tv

4.G (Chl)

 

Lyžařský kurz

Kosek Dagmar Inge

6.hod

odpadá

Nj

2.A (Nj)

 

Lyžařský kurz

Krulíková Světlana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Kunovjánková Eva

4.hod

supl. (Ká)

Tv

2.F (Dív)

(210)

 
 

4.hod

spojeno (Ln)

Tv

2.F (Chl)

(210)

 

Landsdorf Jiří

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Lorenc Jan

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Nejmanová Libuše

1.hod

odpadá

Čj

2.A

 

Lyžařský kurz

Plachý Petr

2.hod

supl. (Ba)

Šj

6.F (Šj)

(204)

 
 

7.hod

odpadá

Vv

4.G

 

Lyžařský kurz

Růžičková Blanka

3.hod

výměna <<

Ov

3.F

(105)

z 23.1. 5.hod

Sobotová Lenka

5.hod

změna

Bi

2.F

(404)

 

Sůrová Jana

3.hod

výměna <<

Čj

8.F

(204)

z (18.1. 4.hod)

Šafaříková Hana

3.hod

výměna >>

M

8.F

 

na 18.1. 4.hod

Švarcová Eva

1.hod

supl. (Sl)

Aj

1.G

(109)

 
 

3.hod

supl. (Pz)

Tv

1.F (Dív)

(Tm)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

4.G (Aj 1)

 

Lyžařský kurz

 

7.hod

přesun <<

Aj

8.F (Aj2)

(401)

z 23.1. 4.hod

Vrbecká Procházková Hana

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Vyhlídalová Jana

1.hod

odpadá

Čj

4.G

 

Lyžařský kurz

 

2.hod

supl. (Sl)

Čj

3.A

(301)

 

Wokounová Miroslava

3.hod

supl. (Ba)

M

8.G (Aj1)

(J3)

 

Zámečníková Ivana

6.hod

supl. (Jm)

CH

7.F

(403)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

6.hod

Bi

S1

 

odpadá

 

(Lo)

 

7.hod

Bi

S1

 

odpadá

 

(Lo)

1.F

3.hod

Tv

Dív

(Tm)

supluje

Švarcová Eva

(Pz)

 

4.hod

Bi

 

(104)

supluje

Coubalová Lada

(Pz)

1.G

1.hod

Aj

 

(109)

supluje

Švarcová Eva

(Sl)

2.A

0.- 9. hod Lyžařský kurz

2.F

4.hod

Tv

Dív

(210)

supluje

Kunovjánková Eva

(Ká)

 

4.hod

Tv

Chl

(210)

spojí

Kunovjánková Eva

(Ln)

 

5.hod

Bi

 

(404)

změna

Sobotová Lenka

 

2.G

6.hod

Tv

Dív

(210)

supluje

Kalová Dagmar

(Ká)

3.A

1.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

2.hod

Čj

 

(301)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Sl)

 

8.hod

CsSV

CSv1

 

odpadá

 

(Sl)

 

9.hod

CsSV

CSv1

 

odpadá

 

(Sl)

3.F

3.hod

Ov

 

(105)

výměna <<

Růžičková Blanka

z 23.1. (Út) 5.hod

 

3.hod

M

   

výměna >>

 

na 23.1. (Út) 5.hod

 

8.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Lo)

3.G

5.hod

Tv

Chl

(VT1)

supluje

Coubalová Lada

(Jm)

4.G

0.- 9. hod Lyžařský kurz

6.F

2.hod

Šj

Šj

(204)

supluje

Plachý Petr

(Ba)

 

3.hod

Tv

Dív

(210)

supluje

Buzek Oldřich

(Ká)

 

4.hod

D

 

(305)

supluje

Bárta Jan

(Lo)

 

9.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

6.G

7.hod

D

Dív

(201)

supluje

Bárta Jan

(Ká)

 

7.hod

D

Chl

(201)

spojí

Bárta Jan

(Ln)

 

8.hod

Fy

 

(301)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Ln)

7.F

1.hod

M

 

(203)

přesun <<

Dvořáková Jana

z 24.1. (St) 1.hod

 

1.hod

Aj

Aj1

 

přesun >>

 

na 25.1. (Čt) 5.hod

 

1.hod

Aj

Aj2

 

přesun >>

 

na 25.1. (Čt) 5.hod

 

5.hod

Fy

 

(401)

supluje

Franc Tomáš

(Ln)

 

6.hod

CH

 

(403)

supluje

Zámečníková Ivana

(Jm)

7.G

1.hod

Tv

TVd

 

odpadá

 

(Jm)

 

3.hod

D

 

(Bi)

supluje

Bárta Jan

(Jm)

 

8.hod

CsSV

CSv1

 

odpadá

 

(Sl)

 

9.hod

CsSV

CSv1

 

odpadá

 

(Sl)

8.F

3.hod

Čj

 

(204)

výměna <<

Sůrová Jana

z (18.1. 4.hod)

 

3.hod

M

   

výměna >>

 

na 18.1. 4.hod

 

7.hod

Aj

Aj2

(401)

přesun <<

Švarcová Eva

z 23.1. (Út) 4.hod

8.G

3.hod

M

Aj1

(J3)

supluje

Wokounová Miroslava

(Ba)

 

Zpracováno v systému Bakaláři