Suplování:   Čtvrtek 1.2.2018 (Čtvrtý)

datum výpisu: 1.2.2018 (7:21)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kaufmann Marek

       

-

-

       

Kučerová Olga

           

-

     

Bárta Jan

-

..

Fr

Co

..

-

-

-

-

-

Kalová Dagmar

-

..

..

Šr

Ci

....

-

-

-

Klopacz Zuzana

       

Ro

Ří

       

Krajčová Jitka

         

-

       

Landsdorf Jiří

     

....

-

<>

       

Navrátilová Danuše

       

Sk

         

Puchmajerová Jitka

 

Vy

Vy

             

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LCh

         

Sou

Sou

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

4., 5. hod Obecný pedagogický dozor

Kučerová Olga

6. hod Obecný pedagogický dozor

Cihelková Jitka

5.hod

supl. (Kl)

Šj

2.A (Šj)

(201)

 

Coubalová Lada

3.hod

supl. (Br)

D

3.G

(406)

 

Fialová Jitka

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj1)

 

zrušeno

Franc Tomáš

2.hod

supl. (Br)

Fy

4.F

(103)

 

Hemerová Michaela

5.hod

změna

Aj

2.A (Aj2)

(J3)

 

Jedličková Markéta

4.hod

navíc

Bi

7.G

(401)

 
 

5.hod

navíc

Chv

4.A

(403)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

4.A (Dív)+

 

zrušeno

Klopacz Zuzana

3.hod

navíc

Chv

8.F

(401)

 
 

3.hod

odpadá

Z

4.G

 

změna hodiny

 

4., 5. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

5.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

zrušeno

Krajčová Jitka

8.hod

navíc

CH

6.G (L2)

(LCh)

 
 

8.hod

odpadá

CH

6.G (L3)

 

zrušeno

 

9.hod

navíc

CH

6.G (L2)

(LCh)

 
 

9.hod

odpadá

CH

6.G (L3)

 

zrušeno

 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Krulíková Světlana

3.hod

supl. (Kl)

Šj

1.A (Šj)

(405)

 

Landsdorf Jiří

3.- 5. hod Obecný pedagogický dozor

Lorenc Jan

3.hod

změna

Bi

4.G

(305)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

8.G (Chl)

 

zrušeno

 

8.hod

navíc

Bi

6.G (L3)

(LBi)

 
 

8.hod

odpadá

Bi

6.G (L2)

 

zrušeno

 

9.hod

navíc

Bi

6.G (L3)

(LBi)

 
 

9.hod

odpadá

Bi

6.G (L2)

 

zrušeno

Moravcová Renata

1.hod

výměna >>

Hv

1.G (Aj2)

 

na 5.hod

 

5.hod

výměna <<

Hv

1.G (Aj2)

(109)

z 1.hod

Navrátilová Danuše

1.hod

výměna <<

D

1.G

(303)

z 5.hod

 

5.hod

výměna >>

D

1.G

 

na 1.hod

Patová Renata

1.hod

výměna >>

Vv

1.G (Aj1)

 

na 5.hod

 

5.hod

výměna <<

Vv

1.G (Aj1)

(Vv)

z 1.hod

Rozumová Iveta

4.hod

supl. (Kř)

Tv

5.F (Dív)

(VT2)

 

Růžičková Blanka

5.hod

výměna <<

ZsV

7.F

(301)

z 30.1. 6.hod

Říhová Lenka

5.hod

supl. (Kř)

Z

4.F

(401)

 

Skokanová Zuzana

4.hod

supl. (Nv)

Z

1.F

(306)

 

Skolilová Ilona

5.hod

změna

Čj

3.A

(Ch)

 

Sůrová Jana

4.hod

přesun >>

Čj

8.F

 

na 5.hod

 

5.hod

přesun <<

Čj

8.F

(303)

z 4.hod

Šafaříková Hana

3.hod

přesun >>

M

8.F

 

na 4.hod

 

4.hod

přesun <<

M

8.F

(404)

z 3.hod

Širl Radim

4.hod

supl. (Kl)

Šj

3.A (Šj)

(J2)

 

Švarcová Eva

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj2)

 

zrušeno

Vyhlídalová Jana

1.hod

spojeno (Ph)

Čj

4.G (Aj 2)

(210)

 
 

2.hod

spojeno (Ph)

Čj

4.G (Aj 1)

(210)

 

Wokounová Miroslava

5.hod

navíc

Chv

8.G

(205)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

3.hod

Šj

Šj

(405)

supluje

Krulíková Světlana

(Kl)

1.F

4.hod

Z

 

(306)

supluje

Skokanová Zuzana

(Nv)

1.G

1.hod

D

 

(303)

výměna <<

Navrátilová Danuše

z 5.hod

 

1.hod

Hv

Aj2

 

výměna >>

 

na 5.hod

 

1.hod

Vv

Aj1

 

výměna >>

 

na 5.hod

 

5.hod

Hv

Aj2

(109)

výměna <<

Moravcová Renata

z 1.hod

 

5.hod

Vv

Aj1

(Vv)

výměna <<

Patová Renata

z 1.hod

 

5.hod

D

   

výměna >>

 

na 1.hod

2.A

1.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

 

5.hod

Aj

Aj2

(J3)

změna

Hemerová Michaela

 
 

5.hod

Šj

Šj

(201)

supluje

Cihelková Jitka

(Kl)

3.A

4.hod

Šj

Šj

(J2)

supluje

Širl Radim

(Kl)

 

5.hod

Čj

 

(Ch)

změna

Skolilová Ilona

 

3.G

3.hod

D

 

(406)

supluje

Coubalová Lada

(Br)

4.A

1.hod

Ak

Ak3

 

odpadá

 

(Kl)

 

2.hod

Ak

Ak3

 

odpadá

 

(Kl)

 

5.hod

Chv

 

(403)

navíc

Jedličková Markéta

 
 

5.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Kp)

 

5.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Jm)

4.F

2.hod

Fy

 

(103)

supluje

Franc Tomáš

(Br)

 

5.hod

Z

 

(401)

supluje

Říhová Lenka

(Kř)

4.G

1.hod

Čj

Aj 2

(210)

spojí

Vyhlídalová Jana

(Ph)

 

2.hod

Čj

Aj 1

(210)

spojí

Vyhlídalová Jana

(Ph)

 

3.hod

Bi

 

(305)

změna

Lorenc Jan

(Kř)

5.F

4.hod

Tv

Dív

(VT2)

supluje

Rozumová Iveta

(Kř)

6.G

8.hod

Bi

L3

(LBi)

navíc

Lorenc Jan

 
 

8.hod

CH

L2

(LCh)

navíc

Krajčová Jitka

 
 

8.hod

CH

L3

 

odpadá

 

(Kj)

 

8.hod

Bi

L2

 

odpadá

 

(Lo)

 

9.hod

CH

L2

(LCh)

navíc

Krajčová Jitka

 
 

9.hod

Bi

L3

(LBi)

navíc

Lorenc Jan

 
 

9.hod

CH

L3

 

odpadá

 

(Kj)

 

9.hod

Bi

L2

 

odpadá

 

(Lo)

7.F

5.hod

ZsV

 

(301)

výměna <<

Růžičková Blanka

z 30.1. (Út) 6.hod

 

5.hod

Z

   

výměna >>

 

na 30.1. (Út) 6.hod

7.G

4.hod

Bi

 

(401)

navíc

Jedličková Markéta

 
 

4.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

8.F

1.hod

Ak

Ak3

 

odpadá

 

(Kl)

 

2.hod

Ak

Ak3

 

odpadá

 

(Kl)

 

3.hod

Chv

 

(401)

navíc

Klopacz Zuzana

 
 

3.hod

M

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

4.hod

M

 

(404)

přesun <<

Šafaříková Hana

z 3.hod

 

4.hod

Čj

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

5.hod

Čj

 

(303)

přesun <<

Sůrová Jana

z 4.hod

 

5.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Fi)

 

5.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Šv)

8.G

5.hod

Chv

 

(205)

navíc

Wokounová Miroslava

 
 

5.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Jm)

 

5.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Lo)

 

Zpracováno v systému Bakaláři