Suplování:   Úterý 20.3.2018 (Pátý)

datum výpisu: 20.3.2018 (9:01)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dvořáková Jana

-

....

Kt

-

Kt

-

-

-

-

-

Fialová Jitka

-

..

-

....

Sb

..

..

-

..

..

Holubová Růžena

-

Ma

....

Pz

Bt

-

-

-

-

-

Kunovjánková Eva

-

..

....

Ba

-

-

..

..

-

-

Nejmanová Libuše

     

..

..

Sl

     

Patová Renata

-

-

-

-

-

....

Ro

..

..

..

Semrádová Jaroslava

....

Šf

Fr

Be

Šf

-

-

-

-

Sůrová Jana

   

Ln

             

Širl Radim

-

-

-

-

-

-

..

....

..

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Bátrlová Jana

3.hod

supl. (Ku)

Šj

7.F (Šj)

(J1)

 

Bárta Jan

1.hod

výměna <<

D

2.A

(F)

z 22.3. 1.hod

Bartošic Vlastimil

1.hod

výměna >>

Fy

2.A

 

na 22.3. 1.hod

 

4.hod

supl. (Hb)

Fy

6.F

(204)

 

Benešová Věra

4.hod

supl. (Sm)

Fj

2.F (Fj)

(Hv)

 

Franc Tomáš

3.hod

supl. (Sm)

Fy

4.F

(206)

 
 

8.hod

navíc

Fy

4.F (Aj 2)

(F)

 
 

8.hod

odpadá

Fy

4.F (Aj 1)

 

zrušeno

Hemerová Michaela

5.hod

přesun <<

Aj

2.A (Aj2)

(205)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Aj

2.A (Aj2)

 

na 5.hod

Holubová Růžena

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Jedličková Gabriela

4.hod

navíc

Čj

2.A (Nj)

(J2)

 

Kalová Dagmar

3.hod

změna

Šj

3.A (Šj)

(401)

 
 

4.hod

přesun <<

Šj

2.A (Šj)

(305)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Šj

2.A (Šj)

 

na 4.hod

Kovalovská Zdenka

5.hod

změna

Nj

4.F (Aj 2)

(105)

 

Krulíková Světlana

2.hod

supl. (Sm)

Fj

6.G (Fj)

(201)

 

Kutálek Jaroslav

2.hod

supl. (Dv)

M

7.F

(205)

 
 

4.hod

supl. (Dv)

M

1.F (Aj2)

(104)

 

Landsdorf Jiří

2.hod

supl. (Sů)

Čj

3.G

(406)

 

Marešová Martina

1.hod

supl. (Hb)

Aj

1.A (Aj1)

(205)

 

Navrátilová Danuše

6.hod

výměna >>

D

1.G

 

na 22.3. 3.hod

Nejmanová Libuše

3.- 6. hod Obecný pedagogický dozor

Padevětová Markéta

5.hod

přesun <<

Aj

8.G (Aj1)

(J3)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Aj

8.G (Aj1)

 

na 5.hod

Rozumová Iveta

6.hod

supl. (Pa)

Vv

1.F (Aj2)

(Vv)

 
 

7.hod

přesun <<

IVT

4.G (IVT2)

(VT2)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

IVT

4.G (IVT2)

 

na 7.hod

Růžičková Blanka

1.hod

výměna <<

Ov

3.F

(109)

z 5.hod

 

3.hod

supl. (Ne)

Čj

2.G

(304)

 
 

5.hod

výměna >>

Ov

3.F

 

na 1.hod

Skolilová Ilona

6.hod

supl. (Ne)

Čj

2.G (Aj1)

(304)

 

Sobotová Lenka

4.hod

supl. (Fi)

Aj

8.G (Aj2)

(J3)

 

Sůrová Jana

1.hod

výměna >>

Hv

3.F

 

na 5.hod

 

3.hod

výměna >>

Čj

8.F

 

na 14.3. 6.hod

 

5.hod

výměna <<

Hv

3.F

(109)

z 1.hod

Šafaříková Hana

1.hod

spojeno (Sm)

M

6.G (A2)

(404)

 
 

3.hod

výměna <<

M

8.F

(404)

z (14.3. 6.hod)

 

5.hod

spojeno (Sm)

M

6.G (A1)

(404)

 

Širl Radim

0.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Vrbecká Procházková Hana

3.hod

supl. (Hb)

M

1.A (Aj2)

(104)

 
 

6.hod

výměna <<

Bi

1.G

(204)

z 22.3. 3.hod

Zámečníková Ivana

6.hod

přesun >>

CH

2.F

 

na 23.3. 6.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Aj

Aj1

(205)

supluje

Marešová Martina

(Hb)

 

3.hod

M

Aj2

(104)

supluje

Vrbecká Procházková Hana

(Hb)

1.F

4.hod

M

Aj2

(104)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

6.hod

Vv

Aj2

(Vv)

supluje

Rozumová Iveta

(Pa)

1.G

6.hod

Bi

 

(204)

výměna <<

Vrbecká Procházková Hana

z 22.3. (Čt) 3.hod

 

6.hod

D

   

výměna >>

 

na 22.3. (Čt) 3.hod

2.A

1.hod

D

 

(F)

výměna <<

Bárta Jan

z 22.3. (Čt) 1.hod

 

1.hod

Fy

   

výměna >>

 

na 22.3. (Čt) 1.hod

 

4.hod

Čj

Nj

(J2)

navíc

Jedličková Gabriela

 
 

4.hod

Šj

Šj

(305)

přesun <<

Kalová Dagmar

z 7.hod

 

4.hod

Čj

   

odpadá

 

(Ne)

 

5.hod

Aj

Aj2

(205)

přesun <<

Hemerová Michaela

z 7.hod

 

5.hod

Čj

Aj2

 

odpadá

 

(Ne)

 

7.hod

Aj

Aj2

 

přesun >>

 

na 5.hod

 

7.hod

Šj

Šj

 

přesun >>

 

na 4.hod

 

9.hod

Vv

Vv

 

odpadá

 

(Pa)

2.F

4.hod

Fj

Fj

(Hv)

supluje

Benešová Věra

(Sm)

 

6.hod

CH

   

přesun >>

 

na 23.3. (Pá) 6.hod

2.G

3.hod

Čj

 

(304)

supluje

Růžičková Blanka

(Ne)

 

6.hod

Čj

Aj1

(304)

supluje

Skolilová Ilona

(Ne)

3.A

1.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Fi)

 

3.hod

Šj

Šj

(401)

změna

Kalová Dagmar

 

3.F

1.hod

Ov

 

(109)

výměna <<

Růžičková Blanka

z 5.hod

 

1.hod

Hv

   

výměna >>

 

na 5.hod

 

5.hod

Hv

 

(109)

výměna <<

Sůrová Jana

z 1.hod

 

5.hod

Ov

   

výměna >>

 

na 1.hod

3.G

1.hod

Šj

Šj

 

odpadá

 

(Ku)

 

2.hod

Čj

 

(406)

supluje

Landsdorf Jiří

(Sů)

4.A

8.hod

Ak

Ak2

 

odpadá

 

(Fi)

 

9.hod

Ak

Ak2

 

odpadá

 

(Fi)

4.F

3.hod

Fy

 

(206)

supluje

Franc Tomáš

(Sm)

 

5.hod

Nj

Aj 2

(105)

změna

Kovalovská Zdenka

 
 

8.hod

Fy

Aj 2

(F)

navíc

Franc Tomáš

 
 

8.hod

Fy

Aj 1

 

odpadá

 

(Fr)

4.G

6.hod

Šj

Aj 1

 

odpadá

 

(Ku)

 

7.hod

IVT

IVT2

(VT2)

přesun <<

Rozumová Iveta

z 8.hod

 

8.hod

IVT

IVT2

 

přesun >>

 

na 7.hod

5.F

7.hod

Vv

Vv

 

odpadá

 

(Pa)

5.G

8.hod

ZsV

   

odpadá

 

(Šr)

6.F

4.hod

Fy

 

(204)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Hb)

6.G

1.hod

M

A2

(404)

spojí

Šafaříková Hana

(Sm)

 

2.hod

Fj

Fj

(201)

supluje

Krulíková Světlana

(Sm)

 

5.hod

M

A1

(404)

spojí

Šafaříková Hana

(Sm)

 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Šr)

 

8.hod

Vv

Vv

 

odpadá

 

(Pa)

7.F

2.hod

M

 

(205)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

3.hod

Šj

Šj

(J1)

supluje

Bátrlová Jana

(Ku)

7.G

5.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Fi)

8.F

3.hod

M

 

(404)

výměna <<

Šafaříková Hana

z (14.3. 6.hod)

 

3.hod

Čj

   

výměna >>

 

na 14.3. 6.hod

 

6.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Fi)

 

8.hod

Ak

Ak2

 

odpadá

 

(Fi)

 

9.hod

Ak

Ak2

 

odpadá

 

(Fi)

8.G

4.hod

Aj

Aj2

(J3)

supluje

Sobotová Lenka

(Fi)

 

5.hod

Aj

Aj1

(J3)

přesun <<

Padevětová Markéta

z 7.hod

 

7.hod

Šj

Aj2

 

odpadá

 

(Ku)

 

7.hod

Aj

Aj1

 

přesun >>

 

na 5.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři