Suplování:   Úterý 10.4.2018 (Druhý)

datum výpisu: 9.4.2018 (14:32)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kučerová Olga

   

-

             

Dvořáková Jana

-

....

Kt

-

Kt

-

-

-

-

-

Krajčová Jitka

 

....

               

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ch

 

Sou

Sou

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Kučerová Olga

2. hod Obecný pedagogický dozor

Franc Tomáš

8.hod

navíc

Fy

4.F (Aj 1)

(F)

 
 

8.hod

odpadá

Fy

4.F (Aj 2)

 

zrušeno

Jedličková Gabriela

3.hod

výměna >>

Nj

3.A (Nj)

 

na 12.4. 6.hod

Kalová Dagmar

3.hod

výměna >>

Šj

3.A (Šj)

 

na 12.4. 6.hod

Krajčová Jitka

2.hod

změna

CH

1.A

(201)

 
 

3.hod

výměna <<

CH

3.A

(404)

z 12.4. 6.hod

 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Kutálek Jaroslav

2.hod

supl. (Dv)

M

7.F

(205)

 
 

4.hod

supl. (Dv)

M

1.F (Aj2)

(104)

 

Marešová Martina

5.hod

změna

Aj

7.G (Aj2)

(J3)

 

Padevětová Markéta

5.hod

přesun <<

Aj

8.G (Aj1)

(205)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Aj

8.G (Aj1)

 

na 5.hod

Semrádová Jaroslava

2.hod

změna

Fj

6.G (Fj)

(Hv)

 

Vyhlídalová Jana

5.hod

navíc

Čj

4.A

(403)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

CH

 

(201)

změna

Krajčová Jitka

 

1.F

4.hod

M

Aj2

(104)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

3.A

3.hod

CH

 

(404)

výměna <<

Krajčová Jitka

z 12.4. (Čt) 6.hod

 

3.hod

Nj

Nj

 

výměna >>

 

na 12.4. (Čt) 6.hod

 

3.hod

Šj

Šj

 

výměna >>

 

na 12.4. (Čt) 6.hod

4.A

5.hod

Čj

 

(403)

navíc

Vyhlídalová Jana

 

4.F

8.hod

Fy

Aj 1

(F)

navíc

Franc Tomáš

 
 

8.hod

Fy

Aj 2

 

odpadá

 

(Fr)

6.G

2.hod

Fj

Fj

(Hv)

změna

Semrádová Jaroslava

 

7.F

2.hod

M

 

(205)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

7.G

5.hod

Aj

Aj2

(J3)

změna

Marešová Martina

 

8.G

5.hod

Aj

Aj1

(205)

přesun <<

Padevětová Markéta

z 7.hod

 

7.hod

Aj

Aj1

 

přesun >>

 

na 5.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři