Vstup do 3. patra (učebna biologie a laboratoř biologie) povolen pouze s příslušným vyučujícím, žáci se shromáždí o přestávce před jídelnou, odkud si je vyučující na začátku hodiny odvede. Učebnu opouští žáci rovněž v pouze v doprovodu vyučujícího.

Suplování:   Pondělí 16.4.2018 (Třetí)

datum výpisu: 15.4.2018 (13:21)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.F

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.G

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nosková Iva

     

Hb

Ba

         

Bartošic Vlastimil

-

-

-

Šr

....

-

       

Benešová Věra

               

..

..

Buzek Oldřich

             

-

..

..

Cihelková Jitka

 

..

               

Dvořáková Jana

-

....

Kt

Kt

Ks

..

....

-

-

-

Fialová Jitka

             

-

-

-

Fialová Jitka

 

....

               

Hemerová Michaela

           

-

-

-

-

Jedličková Gabriela

     

Vy

Kn

         

Jedličková Markéta

 

..

Bu

Šf

....

Lo

Za

....

   

Klínská Věra

 

....

               

Klopacz Zuzana

     

Br

....

....

..

-

Bt

..

Kosek Dagmar Inge

         

....

       

Kovalovská Zdenka

         

..

Je

-

-

-

Krajčová Jitka

-

-

-

-

-

-

       

Kunovjánková Eva

     

..

           

Kutálek Jaroslav

           

-

-

-

-

Landsdorf Jiří

     

-

         

Marešová Martina

   

Šf

....

Kv

         

Padevětová Markéta

             

-

..

..

Patová Renata

-

-

-

-

-

-

       

Plachý Petr

   

....

             

Rozumová Iveta

           

Br

-

..

-

Růžičková Blanka

             

....

..

..

Říhová Lenka

-

-

-

-

-

Pd

       

Sobotová Lenka

 

-

-

-

Šr

Sm

Vy

....

..

-

Sůrová Jana

         

..

       

Širl Radim

             

<>

..

..

Švarcová Eva

             

-

-

-

Vrbecká Procházková Hana

               

-

-

Vrbecká Procházková Hana

-

-

....

Kp

Vy

-

       

Wokounová Miroslava

           

..

-

-

-

Wokounová Miroslava

       

..

         

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

Mat

Mat

Mat

Mat

403

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

Mat

Mat

Mat

Mat

404

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

Mat

Mat

Mat

Mat

405

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

Mat

Mat

Mat

Mat

406

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

Mat

Mat

Mat

Mat

J1

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

Mat

Mat

Mat

Mat

J2

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

Mat

Mat

Mat

Mat

Bi

           

Mat

Mat

Mat

Mat

VT2

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

5.hod

odpadá

M

4.A

 

Maturita

Bátrlová Jana

3.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj1)

 

Maturita

 

4.hod

supl. (Ns)

M

2.A (Aj2)

(305)

 
 

6.hod

odpadá

Šj

4.A (Aj 1)

 

Maturita

 

7.hod

změna

Šj

5.G (Šj)

(103)

 

Bárta Jan

3.hod

supl. (Kř)

D

4.F

(301)

 
 

6.hod

supl. (Ro)

D

3.A

(301)

 

Bartošic Vlastimil

8.hod

supl. (Kř)

Fy

2.A

(203)

 
 

0.- 5. hod Obecný pedagogický dozor

Benešová Věra

1.hod

změna

Z

1.A

(Bi)

 
 

3.hod

změna

Z

5.G

(205)

 

Buzek Oldřich

2.hod

supl. (Jm)

Bi

2.A

(Bi)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 1)

 

Maturita

Cihelková Jitka

3.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 2)

 

Maturita

 

4.hod

změna

Aj

3.G (Aj1)

(LF)

 
 

5.hod

změna

Aj

6.F (A2)

(203)

 

Fialová Jitka

6.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj1)

 

Maturita

 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Holubová Růžena

3.hod

supl. (Ns)

M

2.A

(305)

 

Jedličková Gabriela

6.hod

supl. (Kv)

Nj

4.F (Aj 2)

(104)

 
 

6.hod

odpadá

Nj

4.A (Aj 2)

 

Maturita

Kalová Dagmar

2.hod

změna

Aj

2.G (Aj1)

(F)

 
 

3.hod

změna

Šj

3.A (Šj)

(J3)

 
 

4.hod

změna

Šj

1.A (Šj)

(Vv)

 

Klínská Věra

4.hod

supl. (Je)

Nj

1.A (Nj)

(Hv)

 
 

4.hod

odpadá

Fj

8.F (Aj1)

 

Maturita

 

1. hod Obecný pedagogický dozor

Knypl Jaroslav

3.hod

spojeno (Pz)

Tv

1.F (Dív)

(Tv)

 
 

5.hod

výměna >>

Tv

2.G (Chl)

 

na 7.hod

 

7.hod

výměna <<

Tv

2.G (Chl)

(Tps)

z 5.hod

Kosek Dagmar Inge

4.hod

supl. (Dv)

M

5.F (A1)

(203)

 
 

4.hod

odpadá

Nj

8.F (Aj2)

 

Maturita

 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Kovalovská Zdenka

4.hod

supl. (Ma)

Nj

4.F (Aj 1)

(206)

 

Krajčová Jitka

0.- 5. hod Obecný pedagogický dozor

Krulíková Světlana

4.hod

spojeno (Ln)

Tv

2.F (Chl)

(Tv)

 
 

4.hod

změna

Tv

2.F (Dív)

(Tv)

 

Kunovjánková Eva

3. hod Obecný pedagogický dozor

Kutálek Jaroslav

2.hod

supl. (Dv)

M

1.F

(203)

 
 

3.hod

supl. (Dv)

M

7.F

(203)

 

Landsdorf Jiří

5.hod

změna

Z

7.F

(303)

 

Lorenc Jan

5.hod

supl. (Jm)

Tv

3.G (Chl)

(Tm)

 

Marešová Martina

1.hod

změna

Aj

6.F (A1)

(F)

 
 

5.hod

změna

Aj

5.F (A1)

(306)

 

Nováková Eliška

4.hod

změna

Aj

3.A (Aj2)

(205)

 

Padevětová Markéta

2.hod

změna

Aj

6.G (A1)

(J3)

 
 

5.hod

supl. (Ří)

Aj

1.F (Aj2)

(109)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj1)

 

Maturita

Patová Renata

0.- 5. hod Obecný pedagogický dozor

Plachý Petr

3.hod

změna

Čj

1.A

(103)

 
 

2. hod Obecný pedagogický dozor

Růžičková Blanka

2.hod

změna

ZsV

1.A

(201)

 
 

4.hod

změna

ZsV

7.G

(103)

 
 

7.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Říhová Lenka

0.- 5. hod Obecný pedagogický dozor

Semrádová Jaroslava

5.hod

supl. (Sb)

Čj

2.F

(Bi)

 

Skokanová Zuzana

5.hod

změna

M

5.G (A2)

(205)

 
 

6.hod

změna

M

5.G (A1)

(103)

 

Sůrová Jana

1.hod

změna

Čj

3.G

(201)

 
 

5. hod Obecný pedagogický dozor

Šafaříková Hana

1.hod

změna

M

6.G

(203)

 
 

2.hod

supl. (Ma)

M

7.G (Aj2)

(LF)

 
 

3.hod

supl. (Jm)

M

7.G

(Bi)

 
 

3.hod

odpadá

M

8.F

 

Maturita

 

6.hod

změna

M

7.G

(205)

 
 

8.hod

změna

CsM

7.F (CsM)+

(303)

 
 

9.hod

změna

CsM

7.F (CsM)+

(303)

 

Širl Radim

1.hod

odpadá

SVps

4.A (SPsr)+

 

Maturita

 

2.hod

odpadá

SVps

4.A (SPsr)+

 

Maturita

 

3.hod

supl. (Bt)

Ov

2.F

(206)

 
 

4.hod

supl. (Sb)

ZsV

5.G

(306)

 
 

5.hod

výměna <<

Ov

2.G

(104)

z 7.hod

 

7.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Švarcová Eva

6.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj2)

 

Maturita

Vrbecká Procházková Hana

0.- 5. hod Obecný pedagogický dozor

Vyhlídalová Jana

3.hod

supl. (Je)

Nj

3.A (Nj)

(Hv)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

4.A (Aj 1)

 

Maturita

 

4.hod

supl. (Pz)

Bi

1.F

(104)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

4.A (Aj 2)

 

Maturita

 

6.hod

supl. (Sb)

Bi

3.G

(F)

 
 

6.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj2)

 

Maturita

Wokounová Miroslava

1.hod

odpadá

FV

4.A (FV)+

 

Maturita

 

2.hod

odpadá

FV

4.A (FV)+

 

Maturita

 

5.hod

odpadá

M

8.G (Aj2)

 

Maturita

 

4. hod Obecný pedagogický dozor

Zámečníková Ivana

6.hod

supl. (Jm)

CH

7.F

(Ch)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Z

 

(Bi)

změna

Benešová Věra

 
 

2.hod

ZsV

 

(201)

změna

Růžičková Blanka

 
 

3.hod

Čj

 

(103)

změna

Plachý Petr

 
 

4.hod

Nj

Nj

(Hv)

supluje

Klínská Věra

(Je)

 

4.hod

Šj

Šj

(Vv)

změna

Kalová Dagmar

 
 

8.hod

IVT

Vv

 

odpadá

 

(Ro)

1.F

2.hod

M

 

(203)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

3.hod

Tv

Dív

(Tv)

spojí

Knypl Jaroslav

(Pz)

 

4.hod

Bi

 

(104)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Pz)

 

5.hod

Aj

Aj2

(109)

supluje

Padevětová Markéta

(Ří)

2.A

2.hod

Bi

 

(Bi)

supluje

Buzek Oldřich

(Jm)

 

3.hod

M

 

(305)

supluje

Holubová Růžena

(Ns)

 

4.hod

M

Aj2

(305)

supluje

Bátrlová Jana

(Ns)

 

8.hod

Fy

 

(203)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Kř)

2.F

3.hod

Ov

 

(206)

supluje

Širl Radim

(Bt)

 

4.hod

Tv

Chl

(Tv)

spojí

Krulíková Světlana

(Ln)

 

4.hod

Tv

Dív

(Tv)

změna

Krulíková Světlana

 
 

5.hod

Čj

 

(Bi)

supluje

Semrádová Jaroslava

(Sb)

2.G

2.hod

Aj

Aj1

(F)

změna

Kalová Dagmar

 
 

5.hod

Ov

 

(104)

výměna <<

Širl Radim

z 7.hod

 

5.hod

Tv

Chl

 

výměna >>

 

na 7.hod

 

7.hod

Tv

Chl

(Tps)

výměna <<

Knypl Jaroslav

z 5.hod

 

7.hod

Ov

   

výměna >>

 

na 5.hod

3.A

3.hod

Nj

Nj

(Hv)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Je)

 

3.hod

Šj

Šj

(J3)

změna

Kalová Dagmar

 
 

4.hod

Aj

Aj2

(205)

změna

Nováková Eliška

 
 

6.hod

D

 

(301)

supluje

Bárta Jan

(Ro)

 

8.hod

CsM

CsM

(303)

změna

Šafaříková Hana

 
 

8.hod

Ak

Ak6

 

odpadá

 

(Bu)

 

8.hod

CsB

CsB

 

odpadá

 

(Be)

 

9.hod

CsM

CsM

(303)

změna

Šafaříková Hana

 
 

9.hod

Ak

Ak6

 

odpadá

 

(Bu)

 

9.hod

CsB

CsB

 

odpadá

 

(Be)

3.G

1.hod

Čj

 

(201)

změna

Sůrová Jana

 
 

4.hod

Aj

Aj1

(LF)

změna

Cihelková Jitka

 
 

5.hod

Tv

Chl

(Tm)

supluje

Lorenc Jan

(Jm)

 

6.hod

Bi

 

(F)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Sb)

 

8.hod

Bi

Chl

 

odpadá

 

(Sb)

4.A

0.- 9. hod Maturita

4.F

3.hod

D

 

(301)

supluje

Bárta Jan

(Kř)

 

4.hod

Nj

Aj 1

(206)

supluje

Kovalovská Zdenka

(Ma)

 

6.hod

Nj

Aj 2

(104)

supluje

Jedličková Gabriela

(Kv)

5.F

4.hod

M

A1

(203)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Dv)

 

5.hod

Aj

A1

(306)

změna

Marešová Martina

 
 

5.hod

M

A2

 

odpadá

 

(Dv)

 

6.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Kř)

 

9.hod

Z

   

odpadá

 

(Kř)

5.G

3.hod

Z

 

(205)

změna

Benešová Věra

 
 

4.hod

ZsV

 

(306)

supluje

Širl Radim

(Sb)

 

5.hod

M

A2

(205)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

6.hod

M

A1

(103)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

7.hod

Šj

Šj

(103)

změna

Bátrlová Jana

 

6.F

1.hod

Aj

A1

(F)

změna

Marešová Martina

 
 

5.hod

Aj

A2

(203)

změna

Cihelková Jitka

 

6.G

1.hod

M

 

(203)

změna

Šafaříková Hana

 
 

2.hod

Aj

A1

(J3)

změna

Padevětová Markéta

 

7.F

1.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ci)

 

3.hod

M

 

(203)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

5.hod

Z

 

(303)

změna

Landsdorf Jiří

 
 

6.hod

CH

 

(Ch)

supluje

Zámečníková Ivana

(Jm)

 

8.hod

CsM

CsM

(303)

změna

Šafaříková Hana

 
 

8.hod

Ak

Ak6

 

odpadá

 

(Bu)

 

8.hod

CsB

CsB

 

odpadá

 

(Be)

 

9.hod

CsM

CsM

(303)

změna

Šafaříková Hana

 
 

9.hod

Ak

Ak6

 

odpadá

 

(Bu)

 

9.hod

CsB

CsB

 

odpadá

 

(Be)

7.G

1.hod

Tv

TVd

 

odpadá

 

(Jm)

 

2.hod

M

Aj2

(LF)

supluje

Šafaříková Hana

(Ma)

 

3.hod

M

 

(Bi)

supluje

Šafaříková Hana

(Jm)

 

4.hod

ZsV

 

(103)

změna

Růžičková Blanka

 
 

5.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Kv)

 

6.hod

M

 

(205)

změna

Šafaříková Hana

 
 

8.hod

CsM

CsM

(303)

změna

Šafaříková Hana

 
 

8.hod

Ak

Ak6

 

odpadá

 

(Bu)

 

8.hod

CsB

CsB

 

odpadá

 

(Be)

 

9.hod

CsM

CsM

(303)

změna

Šafaříková Hana

 
 

9.hod

Ak

Ak6

 

odpadá

 

(Bu)

 

9.hod

CsB

CsB

 

odpadá

 

(Be)

8.F

0.- 9. hod Maturita

8.G

0.- 9. hod Maturita

 

Zpracováno v systému Bakaláři