Suplování:   Čtvrtek 19.4.2018 (Třetí)

datum výpisu: 18.4.2018 (11:52)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.G

   

Tříd

Tříd

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dvořáková Jana

-

Kt

Kt

Kt

Kt

Kt

..

-

-

-

Nejmanová Libuše

....

Nv

Sb

Ří

Sk

-

       

Padevětová Markéta

       

-

....

Sm

     

Semrádová Jaroslava

   

..

....

           

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

201

   

Absc

Absc

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Jedličková Gabriela

3.hod

změna

Nj

1.A (Nj)

(105)

 

Kutálek Jaroslav

1.hod

supl. (Dv)

M

1.F

(104)

 
 

2.hod

supl. (Dv)

M

5.F (A1)

(203)

 
 

3.hod

supl. (Dv)

M

7.F (Aj1)

(205)

 
 

4.hod

supl. (Dv)

M

7.F (Aj2)

(203)

 
 

5.hod

supl. (Dv)

M

5.F (A2)

(203)

 

Navrátilová Danuše

1.hod

supl. (Ne)

D

2.G

(304)

 

Patová Renata

3.hod

odpadá

Vv

6.G (Vv)

 

Třídnická hodina

Říhová Lenka

3.hod

supl. (Ne)

Čj

7.F (Aj2)

(303)

 
 

3.hod

odpadá

Hv

6.G (Hv)

 

Třídnická hodina

Semrádová Jaroslava

6.hod

supl. (Pd)

Čj

6.G (A1)

(205)

 
 

2., 3. hod Obecný pedagogický dozor

Skokanová Zuzana

4.hod

supl. (Ne)

Čj

7.F (Aj1)

(303)

 

Skolilová Ilona

6.hod

výměna <<

Čj

1.F

(104)

z 20.4. 6.hod

 

6.hod

výměna >>

Čj

1.F (Aj2)

 

na 20.4. 6.hod

Sobotová Lenka

2.hod

supl. (Ne)

Bi

2.G

(304)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

3.hod

Nj

Nj

(105)

změna

Jedličková Gabriela

 

1.F

1.hod

M

 

(104)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

6.hod

Čj

 

(104)

výměna <<

Skolilová Ilona

z 20.4. (Pá) 6.hod

 

6.hod

Čj

Aj2

 

výměna >>

 

na 20.4. (Pá) 6.hod

 

6.hod

M

Aj1

 

odpadá

 

(Dv)

2.G

1.hod

D

 

(304)

supluje

Navrátilová Danuše

(Ne)

 

2.hod

Bi

 

(304)

supluje

Sobotová Lenka

(Ne)

5.F

2.hod

M

A1

(203)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

5.hod

M

A2

(203)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

6.G

6.hod

Čj

A1

(205)

supluje

Semrádová Jaroslava

(Pd)

 

2., 3. hod Třídnická hodina

7.F

3.hod

M

Aj1

(205)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

3.hod

Čj

Aj2

(303)

supluje

Říhová Lenka

(Ne)

 

4.hod

M

Aj2

(203)

supluje

Kutálek Jaroslav

(Dv)

 

4.hod

Čj

Aj1

(303)

supluje

Skokanová Zuzana

(Ne)

Pedagogický dohled u třídy:

6.G, 2., 3. hod - Semrádová Jaroslava

 

Zpracováno v systému Bakaláři