Suplování:   Čtvrtek 17.5.2018 (První)

datum výpisu: 16.5.2018 (13:37)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

8.F

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

8.G

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Knypl Jaroslav

-

-

-

Lo

Jm

..

-

....

..

-

Krulíková Světlana

-

-

Pz

....

-

....

..

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

403

 

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

405

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

406

 

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

J2

           

Mat

Mat

Mat

Mat

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

3.hod

odpadá

M

4.A

 

Obecná absence třídy

Bátrlová Jana

4.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj1)

 

Obecná absence třídy

Bárta Jan

3.hod

změna

D

3.G

(203)

 

Coubalová Lada

7.hod

výměna >>

IVT

5.F (A1)

 

na 16.5. 5.hod

Fialová Jitka

4.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj2)

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj1)

 

Obecná absence třídy

Holubová Růžena

2.hod

změna

M

1.A (Aj1)

(206)

 
 

5.hod

změna

M

1.A (Aj2)

(201)

 

Jedličková Markéta

4.hod

supl. (Kp)

Tv

5.F (Chl)

(Tv)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

4.A (Dív)+

 

Obecná absence třídy

Kalová Dagmar

1.hod

odpadá

Ak

8.F (Ak3)+

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

Ak

8.F (Ak3)+

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

změna

Šj

1.A (Šj)

(404)

 
 

5.hod

změna

Šj

2.A (Šj)

(Vv)

 

Klopacz Zuzana

1.hod

výměna >>

Z

5.F

 

na 18.5. 5.hod

Kosek Dagmar Inge

4.hod

změna

Nj

3.G (Nj)

(210)

 

Lorenc Jan

1.hod

změna

Bi

3.A

(205)

 
 

3.hod

supl. (Kp)

Tv

3.F (Chl)

(Tv)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

8.G (Chl)

 

Obecná absence třídy

Marešová Martina

3.hod

výměna >>

Aj

1.F (Aj1)

 

na 10.5. 2.hod

 

6.hod

změna

Aj

7.G (Aj2)

(401)

 
 

7.hod

výměna <<

Aj

5.F (A1)

(J1)

z 16.5. 5.hod

Nováková Eliška

3.hod

změna

Aj

3.A (Aj2)

(105)

 

Padevětová Markéta

1.hod

odpadá

Ak

8.G (Ak4)

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

Ak

8.G (Ak4)

 

Obecná absence třídy

 

3.hod

výměna >>

Aj

1.F (Aj2)

 

na 10.5. 2.hod

Plachý Petr

6.hod

změna

Čj

1.A (Aj1)

(305)

 

Růžičková Blanka

1.hod

výměna <<

ZsV

5.F

(206)

z 18.5. 5.hod

 

4.hod

změna

ZsV

1.A

(401)

 
 

7.hod

odpadá

SV

8.G (SVV2)+

 

Obecná absence třídy

 

8.hod

odpadá

SV

8.G (SVV2)+

 

Obecná absence třídy

Skokanová Zuzana

2.hod

změna

M

3.G

(205)

 

Skolilová Ilona

3.hod

výměna <<

Čj

1.F

(104)

z (10.5. 2.hod)

Sůrová Jana

4.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Obecná absence třídy

 

6.hod

změna

Čj

3.G

(304)

 

Šafaříková Hana

3.hod

odpadá

M

8.F

 

Obecná absence třídy

Širl Radim

1.hod

odpadá

CsSV

8.G (CsSV)+

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

odpadá

CsSV

8.G (CsSV)+

 

Obecná absence třídy

 

5.hod

změna

Aj

6.G (A2)

(J3)

 

Švarcová Eva

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj2)

 

Obecná absence třídy

Vrbecká Procházková Hana

1.hod

odpadá

CsB

8.G (CSB)+

 

Obecná absence třídy

 

2.hod

supl. (Ká)

Tv

2.F (Dív)

(Tm)

 
 

2.hod

odpadá

CsB

8.G (CSB)+

 

Obecná absence třídy

Vyhlídalová Jana

3.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Obecná absence třídy

 

4.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Obecná absence třídy

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

M

Aj1

(206)

změna

Holubová Růžena

 
 

3.hod

Šj

Šj

(404)

změna

Kalová Dagmar

 
 

4.hod

ZsV

 

(401)

změna

Růžičková Blanka

 
 

5.hod

M

Aj2

(201)

změna

Holubová Růžena

 
 

6.hod

Čj

Aj1

(305)

změna

Plachý Petr

 

1.F

3.hod

Čj

 

(104)

výměna <<

Skolilová Ilona

z (10.5. 2.hod)

 

3.hod

Aj

Aj1

 

výměna >>

 

na 10.5. 2.hod

 

3.hod

Aj

Aj2

 

výměna >>

 

na 10.5. 2.hod

2.A

5.hod

Šj

Šj

(Vv)

změna

Kalová Dagmar

 

2.F

2.hod

Tv

Dív

(Tm)

supluje

Vrbecká Procházková Hana

(Ká)

3.A

1.hod

Bi

 

(205)

změna

Lorenc Jan

 
 

3.hod

Aj

Aj2

(105)

změna

Nováková Eliška

 

3.F

3.hod

Tv

Chl

(Tv)

supluje

Lorenc Jan

(Kp)

3.G

2.hod

M

 

(205)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

3.hod

D

 

(203)

změna

Bárta Jan

 
 

4.hod

Nj

Nj

(210)

změna

Kosek Dagmar Inge

 
 

6.hod

Čj

 

(304)

změna

Sůrová Jana

 

4.A

0.- 9. hod Obecná absence třídy

4.F

6.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Ká)

 

8.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Kp)

5.F

1.hod

ZsV

 

(206)

výměna <<

Růžičková Blanka

z 18.5. (Pá) 5.hod

 

1.hod

Z

   

výměna >>

 

na 18.5. (Pá) 5.hod

 

4.hod

Tv

Chl

(Tv)

supluje

Jedličková Markéta

(Kp)

 

7.hod

Aj

A1

(J1)

výměna <<

Marešová Martina

z 16.5. (St) 5.hod

 

7.hod

IVT

A1

 

výměna >>

 

na 16.5. (St) 5.hod

6.G

5.hod

Aj

A2

(J3)

změna

Širl Radim

 

7.G

6.hod

Aj

Aj2

(401)

změna

Marešová Martina

 

8.F

0.- 9. hod Obecná absence třídy

8.G

0.- 9. hod Obecná absence třídy

 

Zpracováno v systému Bakaláři