Suplování:   Pátek 25.5.2018 (Druhý)

datum výpisu: 24.5.2018 (13:09)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.G

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jedličková Markéta

-

..

..

....

Fi

..

-

-

-

Marešová Martina

   

Bu

Vy

           

Švarcová Eva

 

Hb

....

Ku

-

..

..

     

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

Mat

                 

J1

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

LBi

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Změny v rozvrzích učitelů:

Kaufmann Marek

1.hod

odpadá

M

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

M

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

 

4.hod

odpadá

M

4.A

 

Absolventi

Bátrlová Jana

1.hod

přesun >>

Šj

5.G (Šj)

 

na 3.hod

 

2.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

 

3.hod

přesun <<

Šj

5.G (Šj)

(J2)

z 1.hod

 

3.hod

odpadá

Šj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

Buzek Oldřich

2.hod

supl. (Ma)

Aj

6.F (A1)

(J3)

 
 

6.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

Cihelková Jitka

6.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

Coubalová Lada

2.hod

přesun <<

IVT

5.G (Šj)

(VT1)

z 3.hod

 

3.hod

přesun >>

IVT

5.G (Šj)

 

na 2.hod

Fialová Jitka

5.hod

supl. (Jm)

Bi

7.F (L3)

(205)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj1)

 

Absolventi

Holubová Růžena

1.hod

spojeno (Šv)

M

1.G (Aj2)

(204)

 
 

4.hod

výměna >>

M

1.G

 

na 18.5. 6.hod

Jedličková Gabriela

1.hod

přesun >>

Nj

5.G (Nj)

 

na 3.hod

 

3.hod

přesun <<

Nj

5.G (Nj)

(J3)

z 1.hod

 

3.hod

odpadá

Nj

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

Klínská Věra

3.hod

odpadá

Fj

8.F (Aj1)

 

Absolventi

 

4.hod

změna

Fj

5.F (A1)

(109)

 

Klopacz Zuzana

1.hod

odpadá

Tv

8.F (Chl)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

Tv

8.F (Dív)

 

Absolventi

Kosek Dagmar Inge

3.hod

odpadá

Nj

8.F (Aj2)

 

Absolventi

 

6.hod

změna

Nj

2.G (Nj)

(306)

 

Kunovjánková Eva

3.hod

supl. (Šv)

Šj

4.G (Aj 1)

(210)

 
 

3.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

Padevětová Markéta

4.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

Puchmajerová Jitka

1.hod

výměna >>

Fy

1.F

 

na 18.5. 3.hod

Rozumová Iveta

2.hod

přesun <<

IVT

5.G (Nj)

(VT2)

z 3.hod

 

3.hod

přesun >>

IVT

5.G (Nj)

 

na 2.hod

Růžičková Blanka

1.hod

výměna <<

Ov

1.F

(203)

z (18.5. 3.hod)

 

4.hod

výměna <<

Ov

1.G

(203)

z (18.5. 6.hod)

Sůrová Jana

1.hod

odpadá

Čj

8.F (Dív)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

Čj

8.F (Chl)

 

Absolventi

 

4.hod

supl. (Jm)

Bi

7.F (L3)

(205)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

Šafaříková Hana

5.hod

odpadá

M

8.F (Aj1)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

M

8.F (Aj2)

 

Absolventi

Širl Radim

1.hod

přesun <<

ZsV

5.G

(305)

z 2.hod

 

2.hod

přesun >>

ZsV

5.G

 

na 1.hod

Vyhlídalová Jana

1.hod

odpadá

Čj

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

Čj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

 

3.hod

supl. (Ma)

Aj

4.F (Aj 1)

(405)

 
 

3.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

 

4.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Absolventi

Wokounová Miroslava

1.hod

odpadá

M

8.G

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

M

8.G (Aj2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

M

8.G (Aj1)

 

Absolventi

Změny v rozvrzích tříd:

1.F

1.hod

Ov

 

(203)

výměna <<

Růžičková Blanka

z (18.5. 3.hod)

 

1.hod

Fy

   

výměna >>

 

na 18.5. 3.hod

1.G

1.hod

M

Aj2

(204)

spojí

Holubová Růžena

(Šv)

 

4.hod

Ov

 

(203)

výměna <<

Růžičková Blanka

z (18.5. 6.hod)

 

4.hod

M

   

výměna >>

 

na 18.5. 6.hod

2.A

1.hod

Bi

S3

 

odpadá

 

(Jm)

 

2.hod

Bi

S3

 

odpadá

 

(Jm)

2.G

6.hod

Nj

Nj

(306)

změna

Kosek Dagmar Inge

 

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.F

3.hod

Aj

Aj 1

(405)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Ma)

4.G

3.hod

Šj

Aj 1

(210)

supluje

Kunovjánková Eva

(Šv)

5.F

4.hod

Fj

A1

(109)

změna

Klínská Věra

 

5.G

1.hod

ZsV

 

(305)

přesun <<

Širl Radim

z 2.hod

 

1.hod

Nj

Nj

 

přesun >>

 

na 3.hod

 

1.hod

Šj

Šj

 

přesun >>

 

na 3.hod

 

2.hod

IVT

Šj

(VT1)

přesun <<

Coubalová Lada

z 3.hod

 

2.hod

IVT

Nj

(VT2)

přesun <<

Rozumová Iveta

z 3.hod

 

2.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

3.hod

Nj

Nj

(J3)

přesun <<

Jedličková Gabriela

z 1.hod

 

3.hod

Šj

Šj

(J2)

přesun <<

Bátrlová Jana

z 1.hod

 

3.hod

IVT

Šj

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

3.hod

IVT

Nj

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

6.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Šv)

6.F

2.hod

Aj

A1

(J3)

supluje

Buzek Oldřich

(Ma)

7.F

4.hod

Bi

L3

(205)

supluje

Sůrová Jana

(Jm)

 

5.hod

Bi

L3

(205)

supluje

Fialová Jitka

(Jm)

7.G

6.hod

Bi

   

odpadá

 

(Jm)

8.F

0.- 9. hod Absolventi

8.G

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři