Suplování:   Úterý 29.5.2018 (Třetí)

datum výpisu: 28.5.2018 (13:17)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.G

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dvořáková Jana

 

....

Be

             

Jedličková Markéta

 

..

..

             

Rozumová Iveta

 

..

Ba

-

Ba

         

Růžičková Blanka

-

-

Ku

....

..

..

..

-

..

..

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

103

             

Test

Test

 

104

             

Test

Test

 

105

             

Test

Test

 

109

             

Test

Test

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Nosková Iva

1.hod

odpadá

MS

8.F (MS)+

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

MS

8.G (MS)+

 

Absolventi

Bátrlová Jana

1.hod

odpadá

Špk

8.G (Šk)+

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Ro)

M

3.A (Aj1)

(203)

 
 

2.hod

odpadá

Špk

8.G (Šk)+

 

Absolventi

 

4.hod

supl. (Ro)

IVT

5.F (A2)

(VT2)

 
 

4.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

 

7.hod

odpadá

Šj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

Benešová Věra

1.hod

odpadá

ZV

8.G (ZV2)+

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Dv)

M

7.F

(205)

 
 

2.hod

odpadá

ZV

8.G (ZV2)+

 

Absolventi

Buzek Oldřich

3.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

Cihelková Jitka

3.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

Fialová Jitka

4.hod

navíc

Aj

3.A (Aj1)

(J3)

 
 

4.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj1)

 

Absolventi

 

8.hod

odpadá

Ak

4.A (Ak2)+

 

Absolventi

 

9.hod

odpadá

Ak

4.A (Ak2)+

 

Absolventi

Franc Tomáš

2.hod

výměna <<

Fy

4.G

(210)

z 4.hod

 

4.hod

výměna >>

Fy

4.G

 

na 2.hod

Jedličková Gabriela

7.hod

odpadá

Nj

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

Jedličková Markéta

6.hod

odpadá

Tv

4.A (Dív)+

 

Absolventi

Klínská Věra

5.hod

navíc

Fj

3.F (Fj)

(105)

 
 

5.hod

odpadá

Fj

8.F (Aj1)

 

Absolventi

Knypl Jaroslav

6.hod

odpadá

Tv

4.A (Chl)

 

Absolventi

Kosek Dagmar Inge

5.hod

navíc

Nj

3.F (Nj)

(303)

 
 

5.hod

odpadá

Nj

8.F (Aj2)

 

Absolventi

Kunovjánková Eva

2.hod

supl. (Rž)

ZsV

2.A

(403)

 
 

7.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

Lorenc Jan

6.hod

odpadá

Tv

8.G (Chl)

 

Absolventi

Nováková Eliška

4.hod

navíc

Aj

3.A (Aj2)

(401)

 

Padevětová Markéta

7.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

Říhová Lenka

7.hod

změna

Hv

5.F (Hv)

(Hv)

 
 

8.hod

změna

Hv

6.G (Hv)

(Hv)

 

Sobotová Lenka

8.hod

výměna <<

Bi

5.G

(Bi)

z 31.5. 9.hod

 

8.hod

odpadá

BV

4.A (BV)+

 

Absolventi

 

9.hod

odpadá

BV

4.A (BV)+

 

Absolventi

Sůrová Jana

3.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

Šafaříková Hana

4.hod

odpadá

M

8.F (Aj1)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

M

8.F (Aj2)

 

Absolventi

Širl Radim

8.hod

výměna >>

ZsV

5.G

 

na 31.5. 9.hod

Švarcová Eva

4.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj2)

 

Absolventi

Vyhlídalová Jana

2.hod

výměna >>

Čj

4.G

 

na 4.hod

 

3.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Absolventi

 

4.hod

výměna <<

Čj

4.G

(203)

z 2.hod

 

4.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Absolventi

Změny v rozvrzích tříd:

2.A

2.hod

ZsV

 

(403)

supluje

Kunovjánková Eva

(Rž)

3.A

1.hod

M

Aj2

 

odpadá

 

(Ro)

 

2.hod

M

Aj1

(203)

supluje

Bátrlová Jana

(Ro)

 

4.hod

Aj

Aj2

(401)

navíc

Nováková Eliška

 
 

4.hod

Aj

Aj1

(J3)

navíc

Fialová Jitka

 
 

4.hod

ZsV

   

odpadá

 

(Rž)

3.F

5.hod

Fj

Fj

(105)

navíc

Klínská Věra

 
 

5.hod

Nj

Nj

(303)

navíc

Kosek Dagmar Inge

 
 

5.hod

Ov

   

odpadá

 

(Rž)

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.G

2.hod

Fy

 

(210)

výměna <<

Franc Tomáš

z 4.hod

 

2.hod

Čj

   

výměna >>

 

na 4.hod

 

4.hod

Čj

 

(203)

výměna <<

Vyhlídalová Jana

z 2.hod

 

4.hod

Fy

   

výměna >>

 

na 2.hod

5.F

4.hod

IVT

A2

(VT2)

supluje

Bátrlová Jana

(Ro)

 

7.hod

Hv

Hv

(Hv)

změna

Říhová Lenka

 
 

8.hod

ZsV

   

odpadá

 

(Rž)

5.G

8.hod

Bi

 

(Bi)

výměna <<

Sobotová Lenka

z 31.5. (Čt) 9.hod

 

8.hod

ZsV

   

výměna >>

 

na 31.5. (Čt) 9.hod

6.G

8.hod

Hv

Hv

(Hv)

změna

Říhová Lenka

 

7.F

2.hod

M

 

(205)

supluje

Benešová Věra

(Dv)

 

6.hod

ZsV

SVn

 

odpadá

 

(Rž)

7.G

6.hod

ZsV

SVn

 

odpadá

 

(Rž)

 

9.hod

ZsV

SVn2

 

odpadá

 

(Rž)

8.F

0.- 9. hod Absolventi

8.G

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři