Suplování:   Pátek 8.6.2018 (Čtvrtý)

datum výpisu: 7.6.2018 (14:02)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.F

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

8.G

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Abso

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kaufmann Marek

-

..

..

-

..

-

-

-

-

-

Jedličková Gabriela

....

..

Ks

..

-

-

-

-

-

-

Jedličková Markéta

-

-

-

....

Vy

..

..

-

-

-

Navrátilová Danuše

-

Dv

Dv

-

....

..

..

-

-

-

Nejmanová Libuše

-

Vy

Kn

-

-

-

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

103

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

104

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

105

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

109

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Tv

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Tm

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Tps

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

Opr

LF

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Bi

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Změny v rozvrzích učitelů:

Bátrlová Jana

1.hod

přesun >>

Šj

5.G (Šj)

 

na 3.hod

 

2.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

 

3.hod

přesun <<

Šj

5.G (Šj)

(J1)

z 1.hod

 

3.hod

odpadá

Šj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

Buzek Oldřich

1.hod

změna

Aj

3.F (Aj1)

(210)

 
 

5.hod

změna

Aj

3.F (Aj2)

(J3)

 
 

6.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

Cihelková Jitka

6.hod

odpadá

Aj

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

Coubalová Lada

2.hod

přesun <<

IVT

5.G (Šj)

(VT1)

z 3.hod

 

3.hod

přesun >>

IVT

5.G (Šj)

 

na 2.hod

Dvořáková Jana

1.hod

změna

M

5.F (A2)

(203)

 
 

1.hod

spojeno (Nv)

M

5.F (A1)

(203)

 
 

2.hod

spojeno (Nv)

M

5.F (A2)

(203)

 
 

2.hod

změna

M

5.F (A1)

(203)

 
 

4.hod

změna

M

1.F (Aj2)

(203)

 

Fialová Jitka

5.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj1)

 

Absolventi

Franc Tomáš

4.hod

změna

Fy

7.F (L1)

(305)

 
 

5.hod

změna

Fy

7.F (L1)

(205)

 

Hemerová Michaela

3.hod

změna

M

3.F

(205)

 

Klínská Věra

2.hod

změna

Fj

7.G (Fj)

(Hv)

 
 

3.hod

supl. (Ne)

Čj

2.A

(305)

 
 

3.hod

odpadá

Fj

8.F (Aj1)

 

Absolventi

 

6.hod

změna

Fj

7.F (Fj)

(Hv)

 

Klopacz Zuzana

1.hod

odpadá

Tv

8.F (Chl)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

Tv

8.F (Dív)

 

Absolventi

 

3.hod

změna

Tv

1.A (Dív)

(mim)

 

Knypl Jaroslav

4.hod

změna

Tv

2.G (Chl)

(mim)

 
 

6.hod

změna

Tv

5.G (Chl)

(mim)

 

Kosek Dagmar Inge

2.hod

supl. (Je)

Nj

3.A (Nj)

(301)

 
 

3.hod

odpadá

Nj

8.F (Aj2)

 

Absolventi

Kovalovská Zdenka

2.hod

změna

Nj

7.G (Nj)

(J3)

 

Krulíková Světlana

0.hod

změna

Tv

7.F (Dív)

(mim)

 
 

1.hod

změna

Tv

4.F (Dív)

(mim)

 
 

2.hod

změna

Tv

1.G (Dív)

(mim)

 
 

4.hod

změna

Tv

2.G (Dív)

(mim)

 

Kunovjánková Eva

3.hod

navíc

Nj

5.G (Nj)

(Hv)

 
 

3.hod

odpadá

Šj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

Landsdorf Jiří

1.hod

změna

Tv

3.A (Chl)

(mim)

 
 

5.hod

změna

Tv

3.A (Dív)

(mim)

 

Lorenc Jan

0.hod

změna

Tv

7.F (Chl)

(mim)

 
 

2.hod

změna

Bi

6.G

(306)

 

Marešová Martina

5.hod

změna

Aj

1.F (Aj1)

(403)

 

Nováková Eliška

4.hod

změna

D

3.F

(403)

 

Padevětová Markéta

4.hod

odpadá

Aj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

 

5.hod

změna

Aj

1.F (Aj2)

(404)

 

Rozumová Iveta

2.hod

přesun <<

IVT

5.G (Nj)

(VT2)

z 3.hod

 

3.hod

přesun >>

IVT

5.G (Nj)

 

na 2.hod

Růžičková Blanka

3.hod

změna

Ov

1.F

(403)

 

Semrádová Jaroslava

3.hod

změna

Čj

2.F (Aj2)

(204)

 
 

4.hod

změna

Čj

2.F

(205)

 

Skokanová Zuzana

1.hod

změna

M

2.F

(205)

 
 

2.hod

změna

Z

1.F

(205)

 

Skolilová Ilona

3.hod

změna

Čj

1.G

(406)

 
 

6.hod

změna

Čj

1.F

(205)

 

Sobotová Lenka

3.hod

změna

Tv

1.A (Chl)

(mim)

 
 

5.hod

změna

Bi

2.F

(F)

 

Sůrová Jana

1.hod

supl. (Ne)

Čj

7.F

(303)

 
 

1.hod

odpadá

Čj

8.F (Dív)

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

Čj

8.F (Chl)

 

Absolventi

 

4.hod

odpadá

Čj

8.F

 

Absolventi

Šafaříková Hana

5.hod

odpadá

M

8.F (Aj1)

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

M

8.F (Aj2)

 

Absolventi

Širl Radim

1.hod

přesun <<

ZsV

5.G

(305)

z 2.hod

 

2.hod

přesun >>

ZsV

5.G

 

na 1.hod

 

6.hod

změna

Ov

2.F

(201)

 

Švarcová Eva

1.hod

změna

Aj

1.G (Aj2)

(Hv)

 
 

5.hod

odpadá

Aj

8.F (Aj2)

 

Absolventi

 

6.hod

změna

Tv

5.G (Dív)

(mim)

 

Vrbecká Procházková Hana

2.hod

změna

Tv

1.G (Chl)

(mim)

 

Vyhlídalová Jana

1.hod

odpadá

Čj

4.A (Aj 2)

 

Absolventi

 

2.hod

supl. (Ne)

D

2.F

(204)

 
 

2.hod

odpadá

Čj

4.A (Aj 1)

 

Absolventi

 

3.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj1)

 

Absolventi

 

4.hod

supl. (Jm)

Bi

7.F (L2)

(VT2)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

8.G (Aj2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Absolventi

 

6.hod

odpadá

Čj

8.G

 

Absolventi

Wokounová Miroslava

1.hod

odpadá

M

8.G

 

Absolventi

 

2.hod

odpadá

M

8.G (Aj2)

 

Absolventi

 

5.hod

odpadá

M

8.G (Aj1)

 

Absolventi

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

3.hod

Tv

Chl

(mim)

změna

Sobotová Lenka

 
 

3.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Klopacz Zuzana

 
 

6.hod

D

   

odpadá

 

(Nv)

1.F

2.hod

Z

 

(205)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

3.hod

Ov

 

(403)

změna

Růžičková Blanka

 
 

4.hod

M

Aj2

(203)

změna

Dvořáková Jana

 
 

5.hod

Aj

Aj1

(403)

změna

Marešová Martina

 
 

5.hod

Aj

Aj2

(404)

změna

Padevětová Markéta

 
 

6.hod

Čj

 

(205)

změna

Skolilová Ilona

 

1.G

1.hod

Aj

Aj2

(Hv)

změna

Švarcová Eva

 
 

2.hod

Tv

Chl

(mim)

změna

Vrbecká Procházková Hana

 
 

2.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Krulíková Světlana

 
 

3.hod

Čj

 

(406)

změna

Skolilová Ilona

 

2.A

3.hod

Čj

 

(305)

supluje

Klínská Věra

(Ne)

2.F

1.hod

M

 

(205)

změna

Skokanová Zuzana

 
 

2.hod

D

 

(204)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Ne)

 

3.hod

Čj

Aj2

(204)

změna

Semrádová Jaroslava

 
 

4.hod

Čj

 

(205)

změna

Semrádová Jaroslava

 
 

5.hod

Bi

 

(F)

změna

Sobotová Lenka

 
 

6.hod

Ov

 

(201)

změna

Širl Radim

 

2.G

4.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Krulíková Světlana

 
 

4.hod

Tv

Chl

(mim)

změna

Knypl Jaroslav

 

3.A

1.hod

Tv

Chl

(mim)

změna

Landsdorf Jiří

 
 

2.hod

Nj

Nj

(301)

supluje

Kosek Dagmar Inge

(Je)

 

5.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Landsdorf Jiří

 

3.F

1.hod

Aj

Aj1

(210)

změna

Buzek Oldřich

 
 

3.hod

M

 

(205)

změna

Hemerová Michaela

 
 

4.hod

D

 

(403)

změna

Nováková Eliška

 
 

5.hod

Aj

Aj2

(J3)

změna

Buzek Oldřich

 

4.A

0.- 9. hod Absolventi

4.F

1.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Krulíková Světlana

 

5.F

1.hod

M

A2

(203)

změna

Dvořáková Jana

 
 

1.hod

M

A1

(203)

spojí

Dvořáková Jana

(Nv)

 

2.hod

M

A2

(203)

spojí

Dvořáková Jana

(Nv)

 

2.hod

M

A1

(203)

změna

Dvořáková Jana

 

5.G

1.hod

ZsV

 

(305)

přesun <<

Širl Radim

z 2.hod

 

1.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Je)

 

1.hod

Šj

Šj

 

přesun >>

 

na 3.hod

 

2.hod

IVT

Šj

(VT1)

přesun <<

Coubalová Lada

z 3.hod

 

2.hod

IVT

Nj

(VT2)

přesun <<

Rozumová Iveta

z 3.hod

 

2.hod

ZsV

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

3.hod

Šj

Šj

(J1)

přesun <<

Bátrlová Jana

z 1.hod

 

3.hod

Nj

Nj

(Hv)

navíc

Kunovjánková Eva

 
 

3.hod

IVT

Šj

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

3.hod

IVT

Nj

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

5.hod

D

   

odpadá

 

(Nv)

 

6.hod

Tv

Chl

(mim)

změna

Knypl Jaroslav

 
 

6.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Švarcová Eva

 

6.G

2.hod

Bi

 

(306)

změna

Lorenc Jan

 

7.F

0.hod

Tv

Dív

(mim)

změna

Krulíková Světlana

 
 

0.hod

Tv

Chl

(mim)

změna

Lorenc Jan

 
 

1.hod

Čj

 

(303)

supluje

Sůrová Jana

(Ne)

 

4.hod

Bi

L2

(VT2)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Jm)

 

4.hod

Fy

L1

(305)

změna

Franc Tomáš

 
 

5.hod

Fy

L1

(205)

změna

Franc Tomáš

 
 

5.hod

Bi

L2

 

odpadá

 

(Jm)

 

6.hod

Fj

Fj

(Hv)

změna

Klínská Věra

 

7.G

2.hod

Nj

Nj

(J3)

změna

Kovalovská Zdenka

 
 

2.hod

Fj

Fj

(Hv)

změna

Klínská Věra

 
 

6.hod

Bi

   

odpadá

 

(Jm)

8.F

0.- 9. hod Absolventi

8.G

0.- 9. hod Absolventi

 

Zpracováno v systému Bakaláři