Žáci třídy 6.G, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu třídy 6.F.
Žáci třídy 4.G, kteří se neúčastní LVK, se učí dle rozvrhu třídy 4.F.

Suplování:   Pátek 8.3.2019 (Třetí)

datum výpisu: 7.3.2019 (11:56)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.F

       

Pře

Pře

       

4.G

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

6.G

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

LVK

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

103

       

Pře

Pře

       

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Ma)

 

5.hod

ZsV

 

(301)

supluje

Růžičková Blanka

(Ln)

 

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ma)

1.F

3.hod

Tv

Chl

(306)

supluje

Plachý Petr

(We)

1.G

1.hod

Čj

 

(105)

supluje

Jedličková Gabriela

(Sl)

 

2.hod

Ov

 

(306)

přesun <<

Procházka Svatoslav

z 6.hod

 

3.hod

Čj

Aj2

(401)

supluje

Bartošic Vlastimil

(Sl)

 

4.hod

Vv

Aj1

(401)

supluje

Plachý Petr

(Ma)

 

5.hod

Čj

Aj1

(405)

supluje

Zámečníková Ivana

(Sl)

 

6.hod

Ov

   

přesun >>

 

na 2.hod

2.A

4.hod

Aj

Aj2

(405)

supluje

Klopacz Zuzana

(Ci)

2.G

4.hod

Ov

Chl

(304)

supluje

Procházka Svatoslav

(Ln)

 

4.hod

Ov

Dív

(304)

spojí

Procházka Svatoslav

(Šv)

3.A

1.hod

Čj

Chl

(305)

spojí

Nejmanová Libuše

(Šv)

 

2.hod

Čj

Dív

(305)

spojí

Nejmanová Libuše

(We)

 

5.hod

M

 

(305)

supluje

Coubalová Lada

(We)

3.F

1.hod

M

Aj2

(109)

supluje

Skokanová Zuzana

(Bu)

 

4., 5. hod Přednáška

3.G

4.hod

Fy

 

(403)

supluje

Bartošic Vlastimil

(We)

4.A

6.hod

Čj

   

odpadá

 

(Sl)

4.F

2.hod

Čj

Aj2

(204)

spojí

Brdková Dana

(Bu)

 

5.hod

Čj

Aj1

(204)

spojí

Brdková Dana

(Bu)

4.G

0.- 9. hod Lyžařský kurz

5.F

2.hod

IVT

Chl

(VT2)

navíc

Feber Martin

 
 

2.hod

IVT

Dív

(VT1)

navíc

Coubalová Lada

 
 

2.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

 

4.hod

Tv

Chl

(306)

supluje

Nováková Eliška

(Kp)

 

6.hod

Bi

   

odpadá

 

(We)

5.G

1.hod

Čj

 

(301)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Ln)

 

4.hod

Čj

Aj 2

(J3)

supluje

Vyhlídalová Jana

(Bu)

6.G

0.- 9. hod Lyžařský kurz

7.F

2.hod

Aj

A1

(301)

supluje

Plachý Petr

(Ma)

 

3.hod

Aj

A2

(J2)

supluje

Nováková Eliška

(Ci)

 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Ln)

7.G

1.hod

M

Dív

(205)

spojí

Rozumová Iveta

(Ká)

 

1.hod

M

Chl

(205)

supluje

Rozumová Iveta

(Kp)

8.F

5.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ci)

8.G

3.hod

Aj

Aj2

(J1)

supluje

Volf Jindřich

(Ma)

 

5.hod

Šj

Šj

(306)

změna

Kunovjánková Eva

 
 

6.hod

Čj

Dív

(206)

supluje

Sůrová Jana

(Šv)

 

6.hod

Čj

Chl

(206)

spojí

Sůrová Jana

(Kp)

Pedagogický dohled u třídy:

3.F, 4., 5. hod - Vrbecká Procházková Hana

 

Zpracováno v systému Bakaláři