Suplování:   Středa 10.4.2019 (Druhý)

datum výpisu: 9.4.2019 (11:03)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.F

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.G

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

403

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

404

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

405

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

406

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

J1

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

J2

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Bi

         

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

VT2

   

Sou

Sou

           

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

M

 

(404)

supluje

Šafaříková Hana

(Nv)

 

5.hod

Bi

 

(301)

změna

Benešová Věra

 
 

6.hod

M

Aj1

(301)

změna

Šafaříková Hana

 
 

6.hod

Aj

Aj2

 

odpadá

 

(Ma)

1.F

5.hod

Aj

Aj1

(Hv)

změna

Zeizingerová Jana

 
 

6.hod

Čj

Aj2

(205)

supluje

Semrádová Jaroslava

(Ph)

1.G

1.hod

Bi

Aj2

(Bi)

supluje

Benešová Věra

(Fi)

 

1.hod

Bi

Aj1

(Bi)

spojí

Benešová Věra

(Ma)

 

5.hod

Čj

 

(201)

supluje

Skolilová Ilona

(Br)

 

6.hod

Hv

Aj2

 

odpadá

 

(Ří)

2.A

2.hod

Z

 

(401)

supluje

Procházka Svatoslav

(Kř)

 

3.hod

Aj

Aj2

(401)

supluje

Šafaříková Hana

(Ci)

 

6.hod

M

 

(206)

změna

Holubová Růžena

 

2.F

4.hod

Ov

 

(303)

supluje

Procházka Svatoslav

(Nv)

 

5.hod

Tv

Chl

(Tv)

supluje

Landsdorf Jiří

(Kp)

 

5.hod

Tv

Dív

(Tv)

spojí

Landsdorf Jiří

(Pz)

 

6.hod

Nj

Nj2

(105)

navíc

Kovalovská Zdenka

 
 

6.hod

Aj

Aj1

(103)

navíc

Hemerová Michaela

 
 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Kř)

2.G

3.hod

Bi

 

(301)

supluje

Jedličková Gabriela

(Pz)

 

5.hod

Z

 

(203)

supluje

Šafaříková Hana

(Kř)

 

6.hod

Aj

Aj1

 

odpadá

 

(Šv)

3.A

8.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

3.F

6.hod

Bi

 

(104)

změna

Weiser Jiří

 
 

8.hod

Bi

Dív

(305)

změna

Weiser Jiří

 

3.G

2.hod

Šj

Šj

(306)

změna

Kunovjánková Eva

 

4.A

0.- 9. hod Maturita

4.F

6.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

4.G

3.hod

D

 

(406)

supluje

Bátrlová Jana

(Br)

 

4.hod

Aj

Aj1

(406)

supluje

Nováková Eliška

(Ci)

 

6.hod

Bi

 

(304)

změna

Volf Jindřich

 

5.F

6.hod

D

   

odpadá

 

(Nv)

5.G

2.hod

Čj

Aj 2

(210)

spojí

Vyhlídalová Jana

(Sk)

 

3.hod

Šj

Aj 1

(F)

supluje

Kunovjánková Eva

(Sk)

 

5.hod

Hv

Hv

 

odpadá

 

(Ří)

 

8.hod

D

   

odpadá

 

(Nv)

6.F

2.hod

M

 

(303)

supluje

Dvořáková Jana

(Nv)

 

4.hod

M

 

(Bi)

supluje

Dvořáková Jana

(Kř)

 

5.hod

Fj

A1

(109)

změna

Semrádová Jaroslava

 
 

5.hod

Nj

A2

(J3)

změna

Kosek Dagmar Inge

 
 

6.hod

Aj

A2

 

odpadá

 

(Fi)

6.G

1.hod

M

A1

 

odpadá

 

(Sk)

 

5.hod

Bi

 

(303)

změna

Volf Jindřich

 

7.F

2.hod

Aj

A2

(204)

supluje

Buzek Oldřich

(Ci)

 

2.hod

Aj

A1

(J2)

supluje

Kovalovská Zdenka

(Ma)

 

3.hod

M

 

(204)

supluje

Holubová Růžena

(Nv)

7.G

2.hod

Aj

A1

(109)

supluje

Zeizingerová Jana

(Fi)

 

5.hod

CH

L1

 

odpadá

 

(Kj)

 

6.hod

CH

L1

 

odpadá

 

(Kj)

8.F

0.- 9. hod Maturita

8.G

0.- 9. hod Maturita

 

Zpracováno v systému Bakaláři