Suplování:   Úterý 16.4.2019 (Třetí)

datum výpisu: 15.4.2019 (13:05)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.A

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

1.F

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

1.G

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

2.A

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

2.F

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

2.G

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

3.A

SV

SV

SV

SV

SV

SV

   

Oh

Oh

3.F

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

3.G

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

4.A

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

4.F

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

4.G

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

5.F

SV

SV

SV

SV

SV

SV

       

5.G

SV

SV

SV

SV

SV

SV

       

6.F

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

6.G

NP

NP

NP

NP

NP

NP

       

7.F

SV

SV

SV

SV

SV

SV

   

Oh

Oh

7.G

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

 

Oh

Oh

8.F

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.G

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

             

Mat

Mat

Mat

403

             

Mat

Mat

Mat

404

             

Mat

Mat

Mat

405

             

Mat

Mat

Mat

406

             

Mat

Mat

Mat

J1

             

Mat

Mat

Mat

J2

             

Mat

Mat

Mat

Bi

             

Mat

Mat

Mat

VT1

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

     

VT2

 

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

PřZk

     

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

7.hod

Bi

 

(301)

změna

Benešová Věra

 
 

0.- 5. hod Náhradní program.

1.F

0.- 5. hod Náhradní program.

1.G

0.- 5. hod Náhradní program.

2.A

7.hod

D

 

(203)

změna

Prchalová Jana

 
 

8.hod

Z

 

(303)

změna

Klopacz Zuzana

 
 

0.- 5. hod Náhradní program.

2.F

0.- 5. hod Náhradní program.

2.G

0.- 5. hod Náhradní program.

3.A

0.- 5. hod Studijní volno

 

skup CsB: 8., 9. hod Odučená hodina

3.F

0.- 5. hod Náhradní program.

3.G

0.- 5. hod Náhradní program.

4.A

0.- 9. hod Maturita

4.F

6.hod

M

Aj2

(105)

spojí

Holubová Růžena

(Bd)

 

0.- 5. hod Náhradní program.

4.G

0.- 5. hod Náhradní program.

5.F

0.- 5. hod Studijní volno

5.G

0.- 5. hod Studijní volno

6.F

0.- 5. hod Náhradní program.

6.G

0.- 5. hod Náhradní program.

7.F

skup CsB: 8., 9. hod Odučená hodina

 

0.- 5. hod Studijní volno

7.G

skup CsB: 8., 9. hod Odučená hodina

 

0.- 6. hod Náhradní program.

8.F

0.- 9. hod Maturita

8.G

0.- 9. hod Maturita

Pedagogický dohled u třídy:

7.G, 1.- 6. hod - Semrádová Jaroslava

 

Zpracováno v systému Bakaláři