Suplování:   Čtvrtek 21.4.2022 (Čtvrtý)

datum výpisu: 20.4.2022 (17:57)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.A

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.F

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.G

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

401

           

Mat

Mat

Mat

Mat

403

           

Mat

Mat

Mat

Mat

404

           

Mat

Mat

Mat

Mat

405

           

Mat

Mat

Mat

Mat

406

           

Mat

Mat

Mat

Mat

J1

           

Mat

Mat

Mat

Mat

J2

           

Mat

Mat

Mat

Mat

Bi

           

Mat

Mat

Mat

Mat

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

6.hod

Vv

Vv

(305)

přesun <<

Plachý Petr

z 8.hod

 

7.hod

Hv

Hv

(Hv)

přesun <<

Říhová Lenka

z 8.hod

 

7.hod

Nj

Nj

 

odpadá

 

(Kv)

 

7.hod

Šj

Šj

 

odpadá

 

(Ba)

 

8.hod

Hv

Hv

 

přesun >>

 

na 7.hod

 

8.hod

Vv

Vv

 

přesun >>

 

na 6.hod

1.F

6.hod

Čj

   

odpadá

 

(Sm)

1.G

2.hod

D

 

(404)

supluje

Tobolková Dana

(Šf)

2.A

7.hod

Z

 

(203)

změna

Kosina Josef

 

2.F

3.hod

Fj

AjF

(Hv)

supluje

Zeizingerová Jana

(Kn)

 

6.hod

Aj

AjN

(204)

změna

Volfová Kateřina

 

2.G

2.hod

M

 

(205)

supluje

Skokanová Zuzana

(Ro)

 

6.hod

Z

 

(201)

změna

Kolesárová Veronika

 

3.G

1.hod

M

   

odpadá

 

(Šf)

4.A

0.- 9. hod Maturita

4.G

1.hod

Bi

 

(301)

supluje

Weiser Jiří

(Ro)

 

2.hod

Fj

Fj

(Hv)

supluje

Fialová Jitka

(Kn)

5.F

7.hod

Aj

Aj1

(201)

změna

Nováková Eliška

 
 

7.hod

Aj

Aj2

(204)

změna

Volfová Kateřina

 

5.G

1.hod

Fj

Aj2

 

odpadá

 

(Kn)

6.G

4.hod

M

Aj2

(103)

supluje

Skokanová Zuzana

(Šf)

 

6.hod

M

   

odpadá

 

(Šf)

7.F

8.hod

Z

 

(105)

změna

Klopacz Zuzana

 

7.G

3.hod

CH

S2

(LCh)

navíc

Procházka Svatoslav

 
 

3.hod

Bi

S1

(LBi)

navíc

Jedličková Markéta

 
 

3.hod

Fy

S3

(LF)

navíc

Bartošic Vlastimil

 
 

3.hod

Fy

S1

 

odpadá

 

(Bt)

 

3.hod

Bi

S2

 

odpadá

 

(Jm)

 

3.hod

CH

S3

 

odpadá

 

(Ps)

 

4.hod

CH

S2

(LCh)

navíc

Procházka Svatoslav

 
 

4.hod

Bi

S1

(LBi)

navíc

Jedličková Markéta

 
 

4.hod

Fy

S3

(LF)

navíc

Bartošic Vlastimil

 
 

4.hod

Fy

S1

 

odpadá

 

(Bt)

 

4.hod

Bi

S2

 

odpadá

 

(Jm)

 

4.hod

CH

S3

 

odpadá

 

(Ps)

 

7.hod

ZsV

 

(109)

změna

Skolilová Ilona

 

8.F

0.- 9. hod Maturita

8.G

0.- 9. hod Maturita

 

Zpracováno v systému Bakaláři